viernes, 4 de febrero de 2011

La notícia del Mercat

Aquesta notícia del Mercat publicada dissabte passat (feu click damunt per ampliar-la) necessita algunes consideracions:
- Quan es va realitzar l'adjudicació, es va fer d'una manera manifestament irregular pq l'empresa adjudicatària no reunia les condicions de classificació exigides.
- L'oferta deia que es faria en tres mesos, i finalment fou quasi el triple.
- Una vegada acabada aquesta remodelació, es va haver de desviar un Pla Provincial de la Dipu que originalment estava previst a la Casa de la Música, per a poder acabar l'obra.
- Quan s'acaba l'obra, es va aprovar un pleg per a l'adjudicació de places, que fou un fracas.
- En Juny de 2.010, es presenta un Reglament intern de funcionament del Mercat al que intentem aportar la nostra visió proposant modificacions, també pensant en flexibilitzar les condicions. RES és acceptat (*).
- Un any i tres mesos amb l'obra acabada, lamentem que l'equip de Govern no haja estat capaç de ficar en marxa el recinte.

UN MODEL DE GESTIÓ?

(*) Algunes de les coses que no ens agradaven: Les possibles obres de caràcter general (les que afecten a l'edifici en general) seràn repercutides als adjudicataris, i no ens pareix adequat. Com tampoc ho és que no existeixquen comptadors individuals per al consum d'aigua.
Preteniem que es fora flexible, excepcionalment, en els dies de servei, per a que fora més fàcil adjudicar ràpidament els llocs (no es permet tancar un dia o dos entre setmana).
A més, els tres representants municipals a la Junta del Mercat seràn elegits sempre per la majoria de govern, enlloc de fer una elecció proporcional.
La declaració d'urgència del Manual d'Imatge Corporativa, i altres cosetes. PERÒ AL TEXT PÚBLICAT RES HA ESTAT ACCEPTAT!

No hay comentarios:

Publicar un comentario