miércoles, 26 de junio de 2013

Sobre l'antena de telf. mòbil

Tenia pendent donar explicacions del consens a que arribarem en l'ordenança de telf. mòbil. Encara que ho vaig comentar en el principi d' aquesta entrada, per una qüestió de precaució no vaig voler explicitar-ho.

Vaig redactar un document que vos deixe ací i que he demanat que s'adjunte a l'acta, que detallava els termes.
En resum podríem dir que en la negociació, respecte de la proposta inicial, doblarem la distancia al casc urbà, incrementarem en 50 metres la distància a llocs especialment sensibles (parcs, centres educatius, col·legis, centres de salud, etc. )  i introduirem uns index d'emissió que no es podien superar en llocs de concentració de persones, i la creació d'un registre públic.

El treball es va concentrar en una única comissió, però com ja vaig dir, és de les poques vegades que he trobat predisposició.

Donat els detalls ara ve la part roina, però previsible. Vodafone ha presentat recurs, perquè sembla que diu que ens extralimiten en les competències.
Hi ha sentències que donen la raó a Ajuntaments, però també es cert que hi ha de contraries.

Ara toca a l'Ajuntament posicionar-se i donar resposta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario