domingo, 29 de septiembre de 2013

El Plenaris últims i el Aparcament de camions

Els passats dia 19 i 26, hi van haver dos Plens, un extraordinari i altre ordinari. 
Jo destacaria del ple extraordinari 2 punts: 
- L'aprovació definitiva de la nova zona de polígon industrial a l'altra banda de l'estació. 
- Una ordenança per a aplicar una taxa a l'aparcament de camions. 
Del ordinari, 
- La moció en favor de el dret de les dones a decidir, sobre la interrupció voluntària de l'embaràs. 

Breument:
 - Sobre el polígon (que anomenem polígon de Muñoz), finalment ha quedat dividit en dos unitats d'execució. Una per a la zona de Muñoz i altra per a la resta. S'han introduït moltes modificacions atenent a les reclamacions de Muñoz, però eixa és una qüestió tècnica sobre la que hi hauria bastant que dir, però que és difícil tractar ací. 
La posició que nosaltres hem mantingut des del principi, acceptava com a correcta i necessari l'objectiu del conveni que es va signar per a la zona, es dir ""dotar al polígono de una infraestructura suficiente para garantizar el normal funcionamiento de las industrias YA implantadas", el que passa es que l'Ajuntament se'n ha passat tres pobles pretenent fer un altre polígon industrial que s'apropa als 250.000 m2.
Per a solucionar un problema, han creat un altre i li han pegat una patada endavant, ja que de moment sols s'actuara a la Unitat d'execució de Muñoz, i amb solucions provisionals.
- Sobre l'ordenança, dir que l'Ajuntament ha aprovat posar un preu per a l'aparcament de camions, però sense cap ni peus.
1.- Segons paraules de l'Alcalde el preu serà d'uns 60 - 70 €.
2.- Han fet un informe tècnic per justificar el preu, i de l'informe tècnic ix un preu d'uns 2 €. Però l'Alcalde diu que no hi ha que fer-li cas, que sols s'ha fet per que era un requeriment.
3.- L'objectiu final és privatitzar la gestió de l'aparcament. 
En la nostra opinió sols tindria cabuda aplicar un preu simbòlic que facilite que el lloc sigua utilitzat, si volem donar una solució i una alternativa interessant i no tenir un altre aeroport sense avions.

Per últim, ... La moció en favor del dret de les dones a decidir, sobre la interrupció voluntària de l'embaràs, ni que dir té que va ser rebutjada pel PP.
Aquesta moció hauria d'haver-se debatut en el Ple de Juny, però per una d'eixes coses que té el nostre Ajuntament, que certes mocions són marginades arbitràriament ha estat tractada ara.

No hay comentarios:

Publicar un comentario