jueves, 5 de junio de 2014

Conveni confidencial?

Em quedava per parlar del tercer punt del passat ple. El de signar un conveni amb una empresa per a l'arreplega d'oli gastat. Presteu atenció que aneu a flipar.

Com ja vaig contar en el post "El Plenari de hui i les seues anècdotes i no tant" aquest punt va ser retirat de l'ordre del dia de l'anterior plenari, pq el secretari va dir que a la Agència Energètica de la Ribera de la Mancomunitat havien vist que no era la millor opció. A l'acta figura literalment "Dado que faltaba documentación que acreditase una decisión razonable, el Alcalde optó por dejar el presente punto encima de la mesa, para una (sic) ulterior debate".

Bé la primera qüestió a destacar és que se'ns presenta de nou l'assumpte SENSE aportar cap document nou, ni passar de nou per comissió informativa, deixant en evidència una vegada més la burda mentida de la falta de documentació.

La segona qüestió a destacar és que no s'ha fet cap concurs, ni oferta pública, simplement sense cap explicació existeix un interès especial en signar amb aquesta empresa.

A més de tot açò hem detectat diversos aspectes al contingut del conveni, que ens pareixen que el fan perjudicial per als interessos locals.
El contracte preten establir una mena de monopoli local, ja que inclou un punt que diu que no serà admesa cap oferta de cap altra empresa, establint un període OBLIGATORI de cinc anys de contracte.
Això suposa que a falta de menys d'un any de legislatura, el proper govern hauria de tragar-se aquestes condicions. 

Menció a banda mereix la clausula 7 de confidencialitat: 
"El ayuntamiento deberá guardar sigilo sobre el contenido y desarrollo del contrato"  o "El Ayuntamiento se comprometerá por escrito a respetar el secreto relacionado con la información que conozca por razón de los servicios prestados ..."
Però que s'han cregut!!! Que açò és un contracte públic! Ja pareix que vagen a fer con amb els famosos contractes confidencials de la F1 i la Generalitat.

Es curios com l'Alcalde diu ... " a vore a vore, torna a llegir això?" Per a acabar dient "eixe punt el llevarem! Fora.". I dic jo ... però és que ningú llig les propostes de convenis o contractes que proposen aprovar? 

Per últim ... com que el conveni reflexa que l'empresa ha de fer una campanya publicitària al poble, li recomanarem al Sr. Soler que introduira un punt que obligara a que la campanya fora feta al menys en Valencià, qüestió aquesta que va ser acceptada.  

En resum, ... sense justificació retiren el punt per a ampliar informació i el tornen a portar sense ampliar-la, sense concurs, ni oferta pública, volen signar el contracte amb una empresa X i el blinden durant cinc anys, i per a rematar, hi ha clàusules que vistes les reaccions, ni coneixien i això que ara disposen d'un regidor alliberat.

Amb aquest govern crec que ja cap cosa pot funcionar. Sols em queda una cosa que no he provat fins ara i es cridar ben fort .... AUXILI !!!!!!!!!!!! 

No hay comentarios:

Publicar un comentario