domingo, 15 de junio de 2014

Els antecedents al Ple o de com intentar manipular

Citats per a un Ple Extraordinari on es tractarà com a un únic punt, les noves condicions financeres del préstec per al pagament de proveïdors de La Pobla Llarga.

Per als que no recordeu el tema, explique la situació:
Al 2.012 l'Ajuntament fa un préstec de 3.748.056,75 € per a pagar a tots els proveïdors. 
A tornar en 10 anys, els dos primers anys són de carència. Es dir els dos primers anys sols es paga interessos i no es paga amortització de capital fins al final del segon any, que precisament s'acompleix ara.

ARA l'estat proporciona als Ajuntaments la possibilitat de replantejar eixes condicions i acollir-se a tres alternatives:
Opció 1: Passar de tornar el préstec en 10 anys a tornar-lo en 20, la carència de 2 a 4 anys i una rebaixa de 0,41 punts d'interés.
Opció 2: Passar d'un període de carència de 2 a 3 anys, i una rebaixa que anomenen intermitja de 1,31 punts d'interés. Es torna igualment en 10 anys.
Opció 3: Matenint la carència i el plaç de 10 anys, una major rebaixa que anomenen màxima, de 1,40 punts d'interés. 

A més el decret especifica que la primera opció sols estarà disponible per a municipis en una situació financera especialment negativa, i que la relació la publicarà el ministeri. Tindran de plaç fins al 14 de juny.

En la comissió informativa prèvia al Ple, expliquen les condicions i el tècnic municipal informa de les alternatives i explica que l'Ajuntament de La Pobla Llarga sols pot acollir-se a l'opció núm 2. Se li pregunta clarament, si no podem acollir-se a cap de les altres i diu que no. Que sols poden acollir-se voluntàriament o no fer-ho. I ens convoquen a Ple el dia 12 de juny, per a aprovar aquest assumpte.

Posteriorment a la comissió, amb tranquil·litat comprovem que l'informe escrit del tècnic, no menciona a cap lloc l'opció 3, i curiosament el document passa de la pàgina 10 a la 13 misteriosament, com si faltaren la 11 i 12.
En eixe moment i abans del Ple, demanem que els tècnics ens fiquen per escrit que no és factible l'opció 3 per a La Pobla Llarga, i OHH MILACRE ... ara resulta que l'opció 3 sí que era possible.

I amb aquesta informació arriba el Ple, en que com ja sabeu el PP està en minoria per l'absència de dos regidors, el Sr. Alcalde reconeix que la 3era era una opció factible i  es trau de la manega que vol obtenir més informació del Ministeri per veure si l'opció 1 també es viable. I que per a eixe major estudi retira el punt de l'ordre del dia i alça la sessió.

El Sr. Soler, una vegada més fa ús i abús de la mentida, pq ell sap de ben cert que la primera de les opcions no està l'abast del poble, pq a més a eixa opció sols podies acollir-te fins al 14 de juny i pq el que realment vol evitar és perdre la votació. I mentre l'Alcalde diu que el Secretari ha de esbrinar si la opció 1 és viable, allí està ell al seu costat, la persona que ha de vetllar per la legalitat de totes les qüestions a debat i atendre eixos dubtes, ... callada, impassible. Esperar que diguera: "No, no, Sr. Alcalde, això està més que consultat i ja ho sabem.", això haguera estat suposar que el funcionari en un exercici de dignitat, haguera actuat com si estaguera al servei de l'institució i no del Capo. 

Senc molt haver de dir açò, ... però com diu el refrany castellà "que cada palo aguante su vela".

PD: Estem de nou convocats per a demà a Comissió informativa, amb el mateix ordre del dia.
    

No hay comentarios:

Publicar un comentario