viernes, 20 de noviembre de 2015

El merder, amb l'aigua, que mai s'acaba.

A l'última comissió informativa varen apareixer algunes qüestions sobre l'aigua que voldria aclarir i informar. Vaig a tractar d'exposar les diverses qüestions de la manera més sintètica possible, quasi telegràfica (i alguna menys important la deixe de moment).

1.- Com ja vaig comentar la planta de filtres de carboni té un cost de manteniment que l'empresa reclama i que estima en 32.000 € anuals.
La proposta que ens han presentat en la comissió, és repercutir eixe cost als rebuts de l'aigua dels consumidors.

2.- L'empresa que ja va pujar un 4,20% el preu del suministre de l'aigua sense que el nou Ajuntament s'enterara, també té proposada una pujada de la taxa del clavegueram d'un altre 4,20%.

3.- L'empresa també reclama unes quantitats pel compromís adquirit verbalment per l'anterior Alcalde (segons versió de l'empresa que Soler nega), en que si retardaven la pujada a després de les eleccions, se'ls compensaria. (D'aquest punt dir que desconec l'exactitud del que reclamen i en base a quins acords).

Plantejats aquests assumptes des d'EUPV hem traslladat les següents posicions per a que l'equip de govern les considere:

1.- No volem que es carregue més encara el rebut de l'aigua, per això proposem que els ingressos derivats del cànon variable que paga l'empresa de suministre, es destine a compensar aquest manteniment. Si són ingressos de l'aigua, és lògic que es destinen a l'aigua.

2.- No es necessari que el manteniment l'assumeixca l'empresa actual. Que es faça un plec de condicions, i s'adjudique a qui ofereixca millors condicions.

3.- La proposta de pujada del clavegueram, no pot ser considerada sense el preceptiu informe econòmic que el justifique. Se li ha de reclamar a l'empresa.

4.- I per últim, no reconeguem cap deute amb l'empresa, basats en suposats compromisos verbals de l'anterior Alcalde.

Entenem que són propostes suficientment raonables, per a ser considerades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario