miércoles, 26 de octubre de 2016

Pujada d'impostos i noves taxes per al proper ple

Per al ple ordinari del proper dijous, tenim una revisió d'impostos i proposta de noves taxes. No vaig a explicar ací encara la posició al respecte que EUPV va a adoptar, senzillament per que encara que tenim unes idees treballades hi ha pendent una reunió amb els companys i companyes del col·lectiu, i no vull clavar la pata.
El que vull fer és explicar quina és la proposta que tenim de l'equip de govern. Es planteja una pujada de la contribució (IBI), una pujada de l'impost de vehícles, una nova taxa per a cerimònies civils i una per a expedició de documents.

Tot això seguint un pla d'ajust econòmic que l'equip de govern va aprovar precipitadament en ple mes d'agost (jo i alguns altres regidors no puguerem assistir), i que contemplava algunes mesures d'estalvi i altres per a una major recaptació.
Per passos ....

IBI: La proposta de pujada de l'IBI és del 5% i a més el pla previst contempla no sols aquesta pujada si no vàries pujades successives en els propers anys.

Impost de Vehícles: En aquest impost la proposta de pujada és del 1,5%. Al pla d'ajust no he vist que es mencionara cap concreció d'aquest impost.
Nova taxa per a cerimònies civils (o nou preu ara no recorde): La proposta és de 125€ per a cerimònies de dilluns a divendres, 225€ per a caps de setmana i festius, i 25€ per una tramitació sense cerimònia als edificis municipals. Al pla d'ajust es parla de revisar costos i preus de taxes, s'enten que aquest és un dels casos.
Tinc que dir que em pareix un preu molt alt i no he acabat d'entendre com s'han calculat els costos teòrics a repercutir per a que al final es proposen aquests preus. Però açò com he dit, de moment és sols una valoració personal.

Nova taxa per expedició de documents: S'enten que aquest és un altre dels casos de noves taxes atenent al pla d'ajust que mencionava. Ací és difícil de citar tots els casos, però digua'm que es cobrarà per l'obtenció de certs tipus de certificats o documents municipals. Hi ha una espècie de catàleg on alguns tipus tindran un preu. A mode d'exemple ... un certificat de bens 3€, un acord municipal 4,50€ si és d'un full, un informe de convivència fet per la policia 10€ i així d'altres.

Aquest són els punts relatius a taxes i imposts que es presenten per part de l'equip de govern, i es debatran i votaran el dijous, junt a d'altres assumptes de l'ordre del dia.


No hay comentarios:

Publicar un comentario