sábado, 1 de abril de 2017

El breu ple de març

El ple del mes de març va resultar breu. De fet ho puc sintetitzar bàsicament en una única entrada del blog.
Tan sols hauria de mencionar tres assumptes.

1.- Nova taxa per al cementiri. Aprovada amb els vots a favor de PSOE i Compromís. Abstenció d'EUPV i C's, i vot en contra del PP:
Des d'EUPV entenem que es faça una revisió de la taxa que podria passar per actualitzar-la i que donaria sentit a l'informe econòmic-financer que tenim al respecte. Però en aquesta revisió s'ha incluit un gravamen de 50€ per posar una làpida i 25€ per retirada que no veiem amb bons ulls.
De de l'equip de govern es justifica amb la necessària revisió per part d'algun treballador municipal dels treballs que faça el professional de torn, però 50€ per revisar que els treballs són correctes no pareix justificable.

2.- Nou reglament del cementiri. Aprovada amb els vots a favor de PSOE, EUPV i Compromís. Abstenció de C's i vot en contra del PP.
Actualment ens trobàvem en una mena de limbo legal. A l'època de govern d'EUPV, amb alcaldía de Jose Maria Botella, es va aprovar un reglament al plenari de l'Ajuntament, però aquest reglament no va arribar a ser publicat al butlletí oficial.
El PP sempre ha justificat algunes de les seues actuacions amb un acord d'una comissió informativa, que no és un òrgan executiu, en el que s'acordaven unes mesures determinades.
Però per contra, si li valia un acord d'una comissió informativa, també li hauria de valdre l'acord plenari del reglament (que és el màxim òrgan municipal) encara que no estaguera publicat, però no es respectava.
Posar ordre en aquesta situació era necessari. I a més, cal dir que aquest reglament s'ha treballat amb temps i tots els grups hem pogut fer aportacions i tindré el nostre propi debat intern i treballar-ho posteriorment a nivell municipal. Tant de bo sempre fora així.
Una de les mesures que des d'EUPV hem demanat, ha sigut evitar una pràctica que enteníem que era negativa. Sempre s'ha intentat que no hi haguera privilegis (un aspecte compartit per tots els grups) de manera que s'asignava sense reserva els nínxols, en base a la seua necessitat. Es permetia adquirir un adjunt si es desitjava, però res més. Començava a passar que algunes persones quan els tocava l'últim, adquirien tot un rastre de nínxols, convertint-se en un privilegi per als que s'ho podien permetre. L'absència de norma ho permitia justificar tot, a discreció del govern.
Creiem que aquest nou reglament serà positiu per al bon funcionament del cementiri municipal.
Ací l'explicació la meua explicació al plenari.

PER ÚLTIM ...
En pregs i preguntes, em volgut deixar de manifest, que no compartim el modus en que s'ha dissenyat la contractació per a la nova borsa de treball de l'ajuda a domicili.
El que va a fer-se es que quan una persona es contracte per a cobrir una baixa i acabe el seu període, tornara a estar la primera per a futures contractacions, amb la qual cosa si no renuncia, pràcticament sempre serà la mateixa persona la que entre.
Des de l'equip de govern es diu que pretenen que donat el tipus de treball, eixa persona no rode. Pensem que amb les condicions exigides i que s'avaluen, les persones que entren són persones capacitades plenament per a fer aquesta tasca de manera adequada i amb capacitació demostrada. Aconseguir acompasar un grup que prestara un bon servei, al mateix temps que permitira un cert moviment a la borsa, era perfectament possible.
Com açò ha estat aprovat per decret i no havíem tingut ocasió de manifestar-ho, hem aprofitat el ple per a expressar-nos.

Ale, ja he acabat.
Salut i república. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario