viernes, 5 de febrero de 2010

La Pobla Llarga perd 81.000 € per no justificar suficientment la despesa de l'obra de reforma del mercat municipal

El Sr. Soler presenta una deficient gestió contínua i pareix que més bé tinga el cap en altre lloc.
Mireu açò que és "pa FLIPAR-LO!!!"

La Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació va concedir a l'Ajuntament de La Pobla Llarga una subvenció de 210.000 € per a la reforma integral del mercat municipal. D'aquesta subvenció de caràcter plurianual, corresponia 42.000 al 2.008 i 168.000 € al 2.009.

Degut al fet que l'Ajuntament, no ha acreditat documentalment la despesa total subvencionable en l'anualitat de 2.009, la Conselleria va decretar el passat 01 de desembre la reducció en 81.104,58 € de l'import concedit per al 2.009.

Cal recordar que amb el futur Teatre Municipal del Monterrey, ja es va reduir la subvenció en 800.000 € per la seua mala gestió i ara tenim altre cas amb el Mercat. Resulta lamentable que en els moments tan especials de crisi econòmica i d'escassesa de recursos, puguen posar en risc un sol euro de qualsevol subvenció que ens haja estat concedida. He demanat en repetides ocasions al Sr. Soler que dimiteixca de les seues responsabilitats en l'àrea d'urbanisme i tot el que està passant no fa més que carregar-me de raons.

Es dóna la circumstància addicional que l'Ajuntament, a la fi d'octubre, va sol·licitar a través d'un escrit del Sr. Soler dirigit a la Diputació que se li concediren 30.000 € de forma extraordinària per a finalitzar l'obra, ja que segons resa l'escrit de l'Alcalde "l'import ha estat insuficient per a ultimar i equipar l'esmentat edifici".

Tot això abans de conèixer que li havien reduït la subvenció per la seua ineficiència, amb la qual cosa ara la situació és molt pitjor.

Però, NO SE VAYAN TODAVÍA AUN HAY MÁS!!!

La Diputació, en un decret del 17 de novembre, concedeix el crèdit addicional de 30.000 € per al mercat, però una setmana després (26 de novembre), presuntament a petició de l'Ajuntament, la Diputació canvia l'objecte de la subvenció per a destinar l'ajuda a pagar la celebració de festes.
O siga que després de reconèixer les dificultats per a finançar l'obra del mercat i que els concedeixin un crèdit extraordinari, canvien aquest crèdit per a destinar-lo a pagar factures de festes.
Per descomptat que hui no és 28 de desembre ...
No hay comentarios:

Publicar un comentario