miércoles, 13 de noviembre de 2013

Hem tingut nou Ple. Que trist!!

En realitat al Ple (dilluns 11 a les 20:00h) es tractaren tres punts, poc conflictius:
- Una ordenança per tal de gravar amb una taxa a les companyies elèctriques per l'ocupació de l'espai públic (a banda de les vies públiques que ja ho estaven)
- El conveni del programa de Conselleria de menjar a casa, per al trieni 2.013-2.016
- I un conveni de col·laboració amb tràfic per a aspectes de la seguretat vial.

En tots tres casos hem votat a favor, per a que després diguen que sempre votem en contra sistemàticament. Evidentment tenim el nostre criteri i el defensem.

Però vull cridar l'atenció sobre dos aspectes:  
En primer lloc, dir que de nou, l'Alcalde es bota tots els plaços i convoca un Ple extraordinari sense els dos dies que es preceptiu per llei. 
Ens presentaren l'ordenança a una comissió informativa extraordinari el dijous, amb un informe de més de 50 pàgines d'un grup d'advocats, i en acabar ens donaren la convocatòria per a un Ple extraordinari el dilluns.
Em vaig queixar d'eixa manera d'actuar i com no l'excusa la de sempre. Per a complir els plaços d'exposició pública, etc, i poder aplicar-ho a l'any nou.
Però tan difícil es convocar la comissió unes dies abans per a tenir el temps adequat?

I la segona qüestió és que definitivament l'Alcalde no mostra cap interès en la difusió i participació ciutadana en els afers de la política municipal. En aquest darrer Ple, el nombre d'assistents, si excloem al cap de policia, és de ZERO patatero. 
Clar que els plens extraordinaris, amb tanta premura, sense difusió pública ninguna (ja no es fan ni bans) pareixen realitzats intencionadament a esquenes del poble. 

Lamentable deteriorament ...