martes, 31 de diciembre de 2013

El Ple Ordinari: Les mocions

Sobre el passat i últim Ple de l'any del passat dijous, dir que el contingut del mateix eren les mocions presentades i els precs i preguntes.
Per a hui vaig a comentar les mocions presentades i el sucòs apartat de precs i preguntes el deixem per a una entrada posterior.
De les huit mocions a debat, set eren presentades per el grup d'EUPV, així que en eixe cas tindreu l'enllaç a la moció original. La huitena és la presentada pel grup municipal del PSOE.
Faig un breu resum de l'objecte de cadascuna i el resultat de la votació. Fer una síntesi del debat, seria massa pesat.

1.- Mocio 30 anys de la LUEV
Impulsada per la Federació d'Associacions per la Llengua i Escola Valenciana, preten donar un nou impuls a les polítiques lingüístiques en diferents àmbits per tal de potenciar l'ús del valencià, aprofitant el 30 aniversari de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
A favor EUPV i PSOE, en contra PP. (Rebutjada per 6 vots a 5)

2.- Moció per la defensa de RTVV
Aquesta és una moció de rebuig pel tancament de RTVV, que manifesta la seua solidaritat amb els treballadors, que demana al Consell que negocie una solució de viabilitat, i que demana la convocatòria d'eleccions anticipades.
A favor EUPV i PSOE, en contra PP. (Rebutjada per 6 vots a 5)

3.- Moció contra la supressió partits judicials
La nova Llei de Demarcació i Planta Judicial del PP, preten suprimir els partits judicials i els Jutjats de Pau.
Això representaria que els nostres veïns hagueren de desplaçar-se a València per a qualsevol gestió que abans feren als jutjats d'Alzira. Aquesta moció pretenia que l'Ajuntament es posicionara en contra d'aquestes mesures.
A favor EUPV i PSOE, en contra PP. (Rebutjada per 6 vots a 5)

4.- Moció contra la pobresa energètica
Aquesta és una moció complicada, que preten fer front a les dificultats d'algunes llars per atendre les necessitats bàsiques en matèria energètica (especialment ara en hivern).  La podríem dividir en 3 blocs:
- Un primer són mesures d'estudi i assessorament municipal, als llars amb risc.
- Un segon de fer d'intermediari per negociar amb les companyies subministradores per solventar els impagaments i que concedeixin una moratòria.
- Sol·licitar mesures a la Generalitat i a l'Estat per a fer front a aquest problema.  
A favor EUPV i PSOE, en contra PP. (Rebutjada per 6 vots a 5)

5.- Moció per la imposició d'una taxa als caixers automàtics
Aquesta demana la creació d'una ordenança per aplicar una taxa a les entitats bancàries que fan ús de la via pública per a operar amb caixer automàtic.
A favor EUPV i PSOE, en contra PP. (Rebutjada per 6 vots a 5)

6.- Moció pro sistemes d'autoconsum amb balanç net energètic
Demana al govern central i el Consell de la Generalitat que, amb urgència, promoga, facilite i regule la instal·lació de sistemes d'autoconsum amb balanç net energètic, als que les últimes modificacions legals tantes dificultats estan posant.
A favor EUPV i PSOE, en contra PP. (Rebutjada per 6 vots a 5)

7.- Moció condemna exaltació símbols feixistes
Moció de condemna dels actes feixistes i franquistes protagonitzats per dirigents i càrrecs públics del PP i demanant PPCV que demane l'acta als regidors i que sancione a aquestos militants.
A favor EUPV i PSOE, en contra PP. (Rebutjada per 6 vots a 5)

8.- Moció sol·licitant canvis en el nou Pla hidrològic de conca del riu Xúquer.
Inicialment la moció (presentada pel PSOE) reflexava dos punts. El de la reserva per als pobles de La Ribera per a les seues necessitats (parlava d'un mínim de 20hm3/any), i un segon punt per a que s'eliminara qualsevol opció de canvi de l'actual punt de captament d'aigua per al Vinalopó.
El PP va introduir una esmena que parlava d'una demanda de reserva de 31hm3 i de que l'Ajuntament presentara aquesta al·legació.
D'aquesta manera s'eliminava el segon dels punts, però tant nosaltres com el PSOE pensavem que el segon punt s'havia de mantenir. El que es va fer es deixar per a més endavant aquest reivindicació i aprovar per unanimitat la moció amb l'esmena del PP.
Aprovada per unanimitat en la seua versió esmenada.

I AMB AÇÒ ENS FALTA ... EL PUNT DE PRECS I PREGUNTES, que ja serà cosa de l'any vinent.
Passeu-ho bé amics !!!

sábado, 28 de diciembre de 2013

Sobre el pressupost de 2.014 i la reducció de l'Ajuda a Domicili

Ahir varem tenir Ple Ordinari i al respecte hi ha bastants qüestions que comentar. Però ho faré a poc a poc, els propers dies. Avui com que encara tinc pendent la valoració del pressupost aprovat a la sessió extraordinària del passat dilluns, doncs allà vaig.

Aquesta vegada disposeu dels pressuposts ací mateix al blog (mireu l'entrada anterior).
Si efectuem una comparació respecte de l'any passat, que ja era un pressupost roin, veiem que bàsicament no hi ha diferències. Algunes partides varien, molt poques, la majoria són exactament igual (poca feina).

L'any passat ja venia d'una línia de retallades encetada amb anterioritat, en el que a més les inversions eren poc més que inexistents i que afectava fins i tot al personal de l'Ajuntament (policia i la neteja municipal de escola i resta de centres municipals).
Aquest any es mantenen les retallades dels programes de joventut, cultura, etc (es dir no s'incrementen i es mantenen com ja s'havien deixat) excepte en el cas de l'Ajuda a Domicili que es veu reduïda de nou, ja que actualment ja sols queda una persona donant aquest servei.
Al 2.011 es reduiren 9.000 €, al 2.012 altres 8.000 € i aquest any uns altres 8.000 €.

Reclamarem sense èxit que aquest servei s'incrementara, però segons l'equip de govern ninguna persona que acompleixca els paràmetres mínims de Conselleria queda fora, i no es necessari.
Per altra banda alertem que segons reflexa l'estat d'execució del 2.013, del capítol de manteniments i despeses corrents, han estat superades moltíssimes partides la qual cosa indica (com ja sospitàvem)  que igual se'n havien passat de frenada i ara mantenen l'error.

Però el més trist, es que no hi ha cap aposta d'inversió interessant, que siga productiva o que represente una linia de foment de l'ocupació, la formació, etc.

Creiem que amb aquest pressuposts el poble va a continuar paralitzat i anem a perder un altre any.
En paraules del regidor d'hisensa, quedar-se com estem és un èxit, però el ben cert és que cada vegada estem pitjor.

També es de destacar, que el pressupost està preparat per a donar superàvit, sí, sí, com ho sentiu. Mentre al poble hi ha gent que aconsegueix subsistir amb molt de sacrifici i dificultat, l'Ajuntament prepara un pressupost en el que sobre el paper, els van a sobrar ingressos. 

COSES DEL PP!!!

Nota:  A les properes dies, apunts interessants per a acabar l'any de traca.

jueves, 26 de diciembre de 2013

Ja tenim pressupost per al 2.014 i Ple Ordinari Dijous 26 a les 20:00h.

Doncs això ... de moment ja tenim pressupost del 2.014 aprovat pel PP el passat dimarts.
Sobre el mateix faré una valoració en breu, que ja vaig fer al Plenari. Però aquesta vegada vaig  a introduir un nou element de transparència. Una vegada un veí em va demanar si podia publicar el pressupost i li vaig dir que si volia conèixer algun aspecte concret que m'ho diguera, però que posar-lo al complet em suposava prou feina (no el tenia en format digital).
Doncs ara em resulta més fàcil, així que per primera vegada teniu els pressupostos del 2.014 a un CLIC des de casa.
Pressupost d'ingressos 2.014
Pressupost de despeses 2.014

A més recordar que el Ple Ordinari últim de l'any serà dijous 26 a les 20:00h.

sábado, 14 de diciembre de 2013

Por el mar corré la liebre ....

No se si recordareu aquesta entrada http://jvdasi.blogspot.com.es/2013/08/mentidetes-del-sr-soler.html en la que explicava com el Sr. Soler, no té problema en soltar-te qualsevol mentida quan es sent atrapat, encara que l'assumpte no pareixca important.

Jo conte com en març de 2.013, em diuen que des de finals de l'any anterior (2.012) ja no feien l'arreplega d'animals abandonats, tot i que l'Alcalde amb anterioritat em va dir el contrari.

Doncs resulta que he hagut de demanar les últimes factures existents (estava esperant-les des del 04 de juliol) de l'anterior servei d'arreplega per a una altra qüestió. Aquell que en teoria havien abandonat a finals de 2.012, i m'he trobat amb la sorpresa que les últimes factures existents realment són de gener, febrer i març de 2.011. Es dir ... la mentida encara era més gran. Des de març de 2.011, fins que jo vaig preguntar pel tema, el servei havia estat suprimit.

Però ... els confesse que ho sospitava. Crec que comence a tenir la suficient intuició per a sospitar quan m'estan mentint, i no són poques les vegades. El que passa es que no sempre puc obtenir proves documentals.

DIT TOT AÇÒ ... val a dir que ja tenim projecte de borrador de pressupost per al 2.014. Encara no puc fer una valoració, el tinc des de hui i l'he d'estudiar a fons. Però ... vos la faré.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Hem tingut nou Ple. Que trist!!

En realitat al Ple (dilluns 11 a les 20:00h) es tractaren tres punts, poc conflictius:
- Una ordenança per tal de gravar amb una taxa a les companyies elèctriques per l'ocupació de l'espai públic (a banda de les vies públiques que ja ho estaven)
- El conveni del programa de Conselleria de menjar a casa, per al trieni 2.013-2.016
- I un conveni de col·laboració amb tràfic per a aspectes de la seguretat vial.

En tots tres casos hem votat a favor, per a que després diguen que sempre votem en contra sistemàticament. Evidentment tenim el nostre criteri i el defensem.

Però vull cridar l'atenció sobre dos aspectes:  
En primer lloc, dir que de nou, l'Alcalde es bota tots els plaços i convoca un Ple extraordinari sense els dos dies que es preceptiu per llei. 
Ens presentaren l'ordenança a una comissió informativa extraordinari el dijous, amb un informe de més de 50 pàgines d'un grup d'advocats, i en acabar ens donaren la convocatòria per a un Ple extraordinari el dilluns.
Em vaig queixar d'eixa manera d'actuar i com no l'excusa la de sempre. Per a complir els plaços d'exposició pública, etc, i poder aplicar-ho a l'any nou.
Però tan difícil es convocar la comissió unes dies abans per a tenir el temps adequat?

I la segona qüestió és que definitivament l'Alcalde no mostra cap interès en la difusió i participació ciutadana en els afers de la política municipal. En aquest darrer Ple, el nombre d'assistents, si excloem al cap de policia, és de ZERO patatero. 
Clar que els plens extraordinaris, amb tanta premura, sense difusió pública ninguna (ja no es fan ni bans) pareixen realitzats intencionadament a esquenes del poble. 

Lamentable deteriorament ...

domingo, 29 de septiembre de 2013

El Plenaris últims i el Aparcament de camions

Els passats dia 19 i 26, hi van haver dos Plens, un extraordinari i altre ordinari. 
Jo destacaria del ple extraordinari 2 punts: 
- L'aprovació definitiva de la nova zona de polígon industrial a l'altra banda de l'estació. 
- Una ordenança per a aplicar una taxa a l'aparcament de camions. 
Del ordinari, 
- La moció en favor de el dret de les dones a decidir, sobre la interrupció voluntària de l'embaràs. 

Breument:
 - Sobre el polígon (que anomenem polígon de Muñoz), finalment ha quedat dividit en dos unitats d'execució. Una per a la zona de Muñoz i altra per a la resta. S'han introduït moltes modificacions atenent a les reclamacions de Muñoz, però eixa és una qüestió tècnica sobre la que hi hauria bastant que dir, però que és difícil tractar ací. 
La posició que nosaltres hem mantingut des del principi, acceptava com a correcta i necessari l'objectiu del conveni que es va signar per a la zona, es dir ""dotar al polígono de una infraestructura suficiente para garantizar el normal funcionamiento de las industrias YA implantadas", el que passa es que l'Ajuntament se'n ha passat tres pobles pretenent fer un altre polígon industrial que s'apropa als 250.000 m2.
Per a solucionar un problema, han creat un altre i li han pegat una patada endavant, ja que de moment sols s'actuara a la Unitat d'execució de Muñoz, i amb solucions provisionals.
- Sobre l'ordenança, dir que l'Ajuntament ha aprovat posar un preu per a l'aparcament de camions, però sense cap ni peus.
1.- Segons paraules de l'Alcalde el preu serà d'uns 60 - 70 €.
2.- Han fet un informe tècnic per justificar el preu, i de l'informe tècnic ix un preu d'uns 2 €. Però l'Alcalde diu que no hi ha que fer-li cas, que sols s'ha fet per que era un requeriment.
3.- L'objectiu final és privatitzar la gestió de l'aparcament. 
En la nostra opinió sols tindria cabuda aplicar un preu simbòlic que facilite que el lloc sigua utilitzat, si volem donar una solució i una alternativa interessant i no tenir un altre aeroport sense avions.

Per últim, ... La moció en favor del dret de les dones a decidir, sobre la interrupció voluntària de l'embaràs, ni que dir té que va ser rebutjada pel PP.
Aquesta moció hauria d'haver-se debatut en el Ple de Juny, però per una d'eixes coses que té el nostre Ajuntament, que certes mocions són marginades arbitràriament ha estat tractada ara.

martes, 10 de septiembre de 2013

Del passat sopar d'estiu d'EUPV de 2.013

Una vegada més a l'estiu ens juntem per xerrar i passar una nit de tertúlia entre amics i amigues (o coneguts tant se val). I una vegada més amb èxit d'assistència.

Tot i que sempre pense que aquest serà un any més pobre, el que és cert es que ens complau comptar amb la vostra presència i comprovar que no falleu, ens animeu i ens doneu vida. Així que GRÀCIES amb majúscules en nom de tot el col·lectiu.

També he de dir que la companya Mª Angeles Llorente, que va venir a parlar-nos sobre la nova nefasta Llei d'educació, va fer un anàlisi clar i contundent sobre el contingut de la mateixa, i per les impressions que ens heu fet arribar, la gent va quedar molt satisfeta amb la claredat i la contundència amb que va expressar les seues idees.

Pesa un poc en la conciència que tanta gent et diga, "a mi se m'ha fet curt" , però el realment important és que haja servit per a prendre consciencia del que tenim al davant. 

Ara entendreu el qualificatius de segregadora, antidemocràtica, adoctrinadora, mercantilista, etc.  

lunes, 2 de septiembre de 2013

Sopar d'estiu, divendres 6 a les 21:00h.

      Amb aquest ja seran cinc les edicions consecutives en les que ens reunim per passar una estona la gent del col·lectiu d'EUPV amb amics i amigues, simpatitzants, coneguts o simplement persones disposades a compartir una nit amb nosaltres.
      Intentem a més aprofitar la nit per incorporar una exposició o xerrada sobre alguna de les qüestions que estan d'actualitat o que pot resultar força interessant.
      Aquest any la xerrada versarà sobre la nova Llei d'Educació que el PP ha llançat endavant. Crec que tots tenim inquietuds, preocupacions i dubtes sobre la reforma, que podem aprofitar per a aclarir, especialment a tota la comunitat educativa.
       Qualsevol pot assistir al sopar, simplement comunicant-ho a qualsevol membre del col·lectiu, o apropar-se sense més a la xerrada posterior que realitzarem a l'auditori Vicent Andrés Estellés, després del sopar.
ESTEU TOTS CONVIDATS ....
  

jueves, 15 de agosto de 2013

Mentidetes del Sr. Soler ...

Ja que l'estiu porta poca activitat, aprofitaré per contar altra en la línia de les mentidetes del Sr. Soler quan la pregunta l'incomoda. Sense cap rubor, per a ell no és cap problema.

Aquesta naix d'una interpel·lació meua a un Ple de finals de març, on simplement preguntava si el servei d'arreplega d'animals abandonats, continuava prestant-se igual que es feia.
La resposta del Sr. Soler, no deixava lloc al dubte "SÍ" i ahí es va acabar tot, o ... això pensava jo.

Al mes següent sorprenentment apareix a la comissió informativa, una proposta de contractar un nou servei per a l'arreplega d'animals, i vaig preguntar per la situació de l'anterior i del seu cost. Ohhh, sorpresa!!
L'anterior havia deixat de prestar-se feia mesos (no m'ho van concretar), però digueren que cap a finals de l'any passat (recordeu que la meua pregunta va ser a març), i que es prescindia d'ell pel seu cost i per què segons l'Alcalde, no complien i pretenien passar factures igualment.

Quan li vaig retraure que feia un mes m'havia dit que es continuava prestant el mateix servei, em va respondre, que es continuava prestant el mateix, es dir NINGUNO!! (amb una bona risa, que jo tampoc vaig poder evitar).

 Amb aquest nivell de falsetat, ves a saber quin és motiu real. Jo de totes maneres vaig demanar poder vore les últimes factures que ens havien presentat els anteriors prestadors del servei, per analitzar els costos i comparar-los, però encara estic esperant. 

No és cap broma, podeu estar ben segurs que quan conte una cosa, igual em guarde alguna cosa, però no invente res. 

sábado, 3 de agosto de 2013

Foc a La Closa

Vaig amb la primera de les cosetes que volia contar. Pot ser pareixca anecdòtic, però il·lustra la manera d'actuar.
Supose que especialment els veïns i veïnes de La Closa, recordaran que el passat 15 de juny hi va haver una fumaguera impressionant a la zona, ja que s'estava pegant foc al solar lindant amb l'Institut de secundaria.
El fet que allí estiguera present el nou camió cuba, ( nou per al  poble, perquè és de segon o tercera mà i ens l'ha donat l'Ajuntament de Guadassuar que no el volia) com deia la presència del camió feia suposar que era un foc que ells mateixa havien iniciat, vaig pensar que per a netejar el solar.

Ja se que a mitat matí, amb un sol que badava les pedres, i al costat d'una zona residencial on hi ha vivendes pròximes pensar això és una animalada, però ... serà per animalades!!!

Total que vaig i pregunte en sessió plenària al Sr. Soler si era normal netejar un solar a mitat matí pegant-li foc.
La resposta del Sr. Soler, va ser que estava molt mal informat. Que no era per netejar, ... que era un exercici de pràctiques i que es va fer a primera hora del matí. Crec que menciona l'hora aproximada de les 08:00 o 08:30 h.

Per a desgràcia de qui recurreix constantment a la mentida, quan no troba forma de justificar les seues errades i senzillament assumir-les, tinc fotos del moment on es veu en les propietats de l'arxiu, que eren les 11:00 h. del matí i on si es tractava de pràctiques ja podien haver acudit al corral de sa casa a fer les pràctiques.

Encara recorde la sensació de fum i cendra per tot arreu del carrer aquell matí, i ni avís previ als veïns, ni disculpa posterior.
 

viernes, 2 de agosto de 2013

S'ha acabat la mala vida !!

El títol fa un poc de paròdia, el que vull dir simplement és que ja estic a casa i s'han acabat les vacances. Així que se que tinc pendent contar un parell d'assumptes com mencionava a l'anterior entrada.
Demà em pose mans a l'obra i voreu que diver ...

viernes, 5 de julio de 2013

Les altres mocions ... i més coses

Em quedava fer cinc cèntims de les quatre mocions que no arribaren al Ple, no se per què.
Com vaig dir dos d'elles, vaig demanar que s'inclogueren per urgència i les altres dos esperaran millor ocasió (que li farem):
- Les que vaig tractar de passar tenen una temàtica similar:
   S'està manifestant i posant l'accent en el fet que en l'entorn de famílies amb una situació econòmica molt deteriorada, podem tenir xiquets i xiquetes que tenen dificultats per a fer les menjades diaries. Amb això les dos mocions en qüestió pretenen ...
1.- Que l'Ajuntament complete les beques menjador: Es dir que aquelles families amb dificultats, se'ls puga completar la beca.
2.- Igualment que es facilite a aquests xiquets i xiquetes, la participació en les activitats municipals destinades als més xicotets (escoles esportives, piscina, escoles d'estiu, etc).
La primera d'elles em demanaren que la retirara, per a tactar-la en comissió, ja que podrien fer-ho amb la iniciativa que la Diputació va a promoure al respecte. Suposant bona voluntad, vaig acceptar fer-ho.
La segona, no va ser considerada, pq vaig la seua consideració això ells ja ho fan. La veritat es que ahí hi hauria molt que parlar, tenim visions diferents, però no vull allargar-ho molt.

Les altres dos, que hauran d'esperar, són una per la Llei de l'avort i altra que es presenta en nom d'un col·lectiu de treballadors de l'Ajuntament. L'Alcalde no presenta cap d'aquestes al Ple encara que tocava.

PER ÚLTIM i canviant de tema, tot i que no es fa referència a EU, no puc deixar de comentar unes paraules aparegudes en premsa, en nom del Sr. Soler (lo de Sr. no ho mereix), on diu lamentar que el PSPV acudeix a: "desacreditar la piscina y hagan campaña para que los vecinos se vayan a otros municipios".
ES POT TENIR MÉS POCA VERGONYA ?? O siga, que per la seua nefasta gestió tenim la piscina més cara, més deteriorada i més lamentable de la contorna i si ho denuncies estas fent campanya per a que se'n vagen? No serà que ell, intencionadament, l'està deteriorant i deixant perdre, i pujant el preu, per a que la gent no la utilitze?
POSATS A DIR TONTERIES, jo també se dir-les.

Per cert ... deixe pendents de comptar un parell de respostes de Sr.Alcalde en els últims plenaris, que deixaran clar, quina és la seua actitud habitual. Vos agradarà .... però això serà passades unes dies.

PD: Per si algú té interés he actualitzat l'anterior entrada del Blog, per a incorporar un enllaç a les mocions originals completes.
Bon estiu ....

lunes, 1 de julio de 2013

El Ple del passat dijous.

El passat dijous 27 tocava Ple Ordinari. Bàsicament el Ple va ser pujar el 1,4% (el IPC) el suministre de l'aigua i el clavegueram, i el rastre de mocions de tres mesos.

Vos parle hui de les mocions que passaren i varen ser tractades, breument ... i en tot cas vos pose l'enllaç.
De les hui presentades per EUPV sols quatre arribaren al Ple (desconec per què les altres quatre no).
De les quatre que passaren al Ple sols una va ser aprovada.
De les quatre que no passaren, vaig demanar que dos d'elles es tractaren per la seua urgència (passat el temps ja no tindrien efecte). Però anem al gra ...

Que demanava cada moció (en molta síntesi) i quin va ser el resultat:
      Davant el 20 aniversari de la seua mort, es demanava un reconeixement a la figura i obra, i especialment que s'acondicione el lloc del poble que porta el seu nom. L'auditori Vicent Andrés Estelles. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.
      Que es valore la situació socioeconòmica de les famílies dels candidats i que l'entrevista no conte mai més d'un 25% dels punts. Aquesta moció va ser rebutjada pel PP.
      Demanava que s'estudie el material que es pot adquirir per a que el treball que fan siga més eficient. (Als treballadors els demanen que es porten fins i tot material de casa). Aquesta moció va ser rebutjada pel PP.
      Simplement demanava que es retirara aquesta ordre de Conselleria. També va ser rebutjada pel PP.

En definitiva, .... sols han acceptat acondicionar dignament l'auditori. De les altres mocions, a vore si un altre dia vos conte alguna coseta.

miércoles, 26 de junio de 2013

Sobre l'antena de telf. mòbil

Tenia pendent donar explicacions del consens a que arribarem en l'ordenança de telf. mòbil. Encara que ho vaig comentar en el principi d' aquesta entrada, per una qüestió de precaució no vaig voler explicitar-ho.

Vaig redactar un document que vos deixe ací i que he demanat que s'adjunte a l'acta, que detallava els termes.
En resum podríem dir que en la negociació, respecte de la proposta inicial, doblarem la distancia al casc urbà, incrementarem en 50 metres la distància a llocs especialment sensibles (parcs, centres educatius, col·legis, centres de salud, etc. )  i introduirem uns index d'emissió que no es podien superar en llocs de concentració de persones, i la creació d'un registre públic.

El treball es va concentrar en una única comissió, però com ja vaig dir, és de les poques vegades que he trobat predisposició.

Donat els detalls ara ve la part roina, però previsible. Vodafone ha presentat recurs, perquè sembla que diu que ens extralimiten en les competències.
Hi ha sentències que donen la raó a Ajuntaments, però també es cert que hi ha de contraries.

Ara toca a l'Ajuntament posicionar-se i donar resposta.

viernes, 14 de junio de 2013

La devolució del que t'han cobrat de més

Una vegada reconegut i demostrat que s'havia cobrat de més als veïns (feu click ací per vore el document), i donat que el Sr. Soler l'únic que ha reconegut és que l'import és significatiu (23,55 € per vivenda i 51,29 € per local comercial) no queda altre remei que sol·licitar la devolució i esperar resposta.

Segons el Sr. Soler qui es senta perjudicat que ho demane i ja vorem que fem. Ho estudiarem.
Ell al·lega que està prescrit, però els fets demostren que ell ho ha deixat prescriure conscientment.

No se que decidiran, a qui li ho tornaran i a qui no, si dependrà del simpàtic que sigues, de la pena que li dones, del carnet que tingues, o de quin altre motiu aleatori.

Jo, per donar exemple ja m'he llançat. He presentat una instància sol·licitant la devolució, i a partir d'eixa he fet un model per a sol·licitar la devolució per a una vivenda, i altre per a local comercial. Per suposat podeu fer el vostre propi partint d'aquest, utilitzar-lo o millorar-lo, i després ja creuar els dits.

- Model per a vivenda familiar
- Model per a local comercial


AH!! Per cert, demà divendres hi ha Ple Extraordinari ales 20:00h.

domingo, 12 de mayo de 2013

RUS i la Moció CONTRA COPAGAMENT FARMACÈUTIC DISCAPACITATS

Altra moció que presentarem i que va ser rebutjada únicament per la majoria absoluta pel PP.

En aquest cas hi ha una curiositat que vull comentar i que vista alguna noticia recent a la premsa m'ha cridat l'atenció, que contraposa a Rus i al PP local. 
La nostra moció que adjunte a l'enllaç pretenia que les persones amb discapacitat del País Valencià continuaren exemptes de l’aportació en la prestació farmacèutica ambulatòria, com fins ara reflexava la nostra normativa:
“La Generalitat garantirà el finançament gratuït per als productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortoprotèsic i les ajudes tècniques, als malalts menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Aquesta prestació s’estendrà als majors de 18 anys diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.”

El govern valencià s'ha carregat açò i la nostra moció pretenia que es derogara per a recuperar la gratuïtat a  les persones amb discapacitat.

El PP a La Pobla Llarga va demanar per mig d'una esmena, que sols demanarem la gratuïtat als d'un grau de minusvalidesa superior al 65%, però no ho acceptarem i ens tombaren la moció.

ARA veig amb sorpresa que a les Corts Valencianes també es va debatre recentment aquesta iniciativa, i el propi Alfonso Rus (segons he llegit a la notícia) se'n va eixir del parlament per no tindré que votar amb el seu partit (al seu Ajuntament havia estat aprovada). Es dir ... ell mateix es conscient de que se'n estan passant i que precisament la gent amb més dificultats hauria de ser vista amb altres consideracions en aquesta "voragine" de retallades.


miércoles, 8 de mayo de 2013

Moció contra la reforma de la Llei Local

     Al passat plenari EUPV de La Pobla Llarga va presentar entre altres mocions, una contra la Reforma de la Llei Local que enllace completa.
     El resum de conclusions i propostes les copie a la part inferior.
   
     Aquesta moció compta amb l'únic vot a favor d'EUPV, el PSOE es va abstindre i el PP vota en contra.

     Ara contemple amb certa sorpresa, que des del PSOE s'ha iniciat una campanya  "El meu poble no es toca", que NO critique, i que es posiciona en contra d'aquesta reforma.
   
     No hi ha cap obligació, CERT, però si no veig cap explicació se'm queda cara de tonto.  En la conclusió de la moció deia:

"Aquesta reforma pretén el desmantellament de la referència més propera a la ciutadania, el primer nivell d’accés a la representació popular, i ho substitueix per l’eliminació de competències i serveis consolidats, així com per una absència de finançament que porte a la privatització dels que queden. En resum, provoca:

1.     Buidament i disminució de competències d’Ajuntaments
2.     Reforçament d’administracions d’elecció indirecta com les Diputacions.
3.     Intervenció d’Ajuntaments de menys de 5.000 habitants i pèrdua de competències entre els menors de 20.000 habitants en favor de les Diputacions .
4.     Dos tipus d’Entitats Locals Autònomes.
5.     Recentralització del funcionariat de l’administració local amb habilitació de caràcter estatal.
6.     Aposta per la privatització dels serveis públics i desmantellament de l’administració local.
7.     Supressió, entre altres, de les competències en serveis públics, educació o promoció del medi ambient.
8.     Supressió del principi d’autoorganització municipal i autonomia local.
9.     Supressió de la capacitat dels Ajuntaments per a la dinamització de l’economia local.
10.  Introducció d’indicadors de qualitat purament financers, sense contemplar criteris d’atenció a la ciutadania de caràcter social o de drets humans bàsics.

Es per açò que el Grup Municipal d’EUPV, proposa al plenari l’adopció dels següents:

ACORDS
1.  Mostrar el seu rebuig al text de l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’administració local.
2.     Exigir la convocatòria d’una Assemblea Extraordinària de la FEMP per a tractar aquest assumpte i sobre el present i futur del municipalisme.
3.     Elevar al Govern Central la proposta de què qualsevol reforma que afecte a les entitats locals hauran de comptar amb la participació de les mateixes, tant directament com a través  de les Comunitats Autònomes en l’àmbit de les seues competències
4.     Comunicar igualment al govern Central la necessitat de què es reuneixi la Conferència
Sectorial per a Assumptes Locals per a debatre  aquest Avantprojecte de Llei i promoure una Llei de Finançament Local que resolgui el enfortiment de les competències locals i el seu finançament.
5.     Adherir-se a les accions legals que s’interposin per a intentar per a aquesta reforma inclòs en el seu cas el recurs d’inconstitucionalitat.
6.     Adherir-se a quantes plataformes es posin en marxa en defensa d’un municipalisme democràtic i proper als interessos de la ciutadania.
-       D’aquests acords es donarà trasllat al President de Govern i a tots els Grups Parlamentaris de els Corts Generals.

En La Pobla Llarga,  març de 2013.


En J.Vicent Dasí Vega
Regidor-Portaveu EUPV

viernes, 19 de abril de 2013

Altres qüestions del darrer Ple

Dos aspectes més vull destacar del darrer plenari: El ja redundant assumpte del Fem i el de les Antenes.

Comence per les antenes per a avançar simplement, que hem negociat modificacions en la proposta inicial d'ordenança que teniem a la taula. 
Increïblement i per a sorpresa meua, el PP que no mostra mai disposició a modificar les seues posicions inicials, es va mostrar disposat i va permetre que introduirem esmenes que en ser acceptades, han portat a una proposta consensuada de ordenança de telefonia mòbil.
Lamentablement no tinguérem el temps desitjable per a un treball més detingut (com sempre en 48 hores de la comissió al Ple), però va donar cabuda a fer canvis substancials al menys en aspectes més essencials.
No vaig a entrar ara en detalls pq simplement vull esperar a que es faça la redacció final i es publique oficialment. 
Temps hi haurà ... però si algú no pot aguantar i necessita un escoltet que em faça un mail i li conte.

Lo del Fem és greu o a mi m'ho pareix:
Recordareu que setembre de 2.010 ja denunciarem les irregularitats en el cobrament del Fem. Una vegada l'Alcalde va decidir tornar una part, quedava pendent de tornar el cobrat de més al 2.006, 2.007 i 2.008.
Durant molt de temps, ja que l'Alcalde havia dit que ho tornaria més endavant, esperàvem que moguera fitxa, després he estat preguntant per l'assumpte a les comissions reiteradament i sempre era un assumpte pendent d'aclarir, ho hem d'estudiar, etc ...
A les últimes comissions ja l'Alcalde deia que eren pocs diners (uns 5 o 6 € segons ell) i jo insistia que s'ho miraren que el que han cobrat de més, votava de 23 € a les vivendes i de 50 € als locals comercials.
Finalment l'Alcalde soltà un quan vullgues vens i que t'ho aclareixquen.

I SORPRESA !!!! ..... No he necessitat ninguna aclaració de ningú. Amb 5 minuts que em deixaren vore l'expedient, vaig trobar un document d'OCTUBRE de 2.010, DIRIGIT AL SR. ALCALDE, en el que la propia empresa que feia la recaptació del Fem, reconeix que ha estat cobrant de més, que el total cobrat de més puja 23,55 € per vivenda i 51,29 € per local comercial, i que els diners es van ingressar a l'Ajuntament.

L'Alcalde diu que això està prescrit, quan resulta que era coneixedor de la situació des de 2.010 i l'ha anat allargant expressament. Que faça el que crega convenient, ... però per a mi queda retratat en les seues decisions, i aquesta actitud senzillament em pareix indigna.


lunes, 8 de abril de 2013

El passat plenari.

El passat 28 de març varem tenir ple ordinari i vos comente algunes de les qüestions que considere més trascendents o que són més controvertides.

La primera qüestió que mencionaré és la ordenança reguladora dels parquímetres. Senzillament ens pronunciarem en contra i mig en broma li varem suggerir que ho desmuntara tot i posara a la venta els catxarros, que seria el més profitós. És el nostre aeroport particular sense avions i una llàstima de més de 70.000 €.

Una altra qüestió prou controvertida la desestimació del recurs contra la modificació de la plantilla. La història és la ja presentada amb la proposta de pressupost per al 2.013. L'Alcalde ha creat una nova plaça d'oficial de policia.
Les recomanacions són una plaça per cada 5.000 habitants i ací amb aquesta modificació tindrem dos. Per altra banda el govern del PP impedeix als Ajuntaments ampliar plantilla, si no és per un motiu molt justificat. La justificació de l'equip de Govern és que creen la plaça, però no la cobriran, si no que sols ho faran internament.
La veritat que hi ha darrere de tot açò és la intenció del Sr. Alcalde de substituir a l'actual Jefe de Policia. Primer va ser l'enfrontament amb l'anterior Cap de Policia, que ha acabat als tribunals i donant-li la raó a l'anterior Cap que haurà de ser indemnitzat (encara que de moment l'Ajuntament a recurrit la sentència).
Ara tenim un nou cas, si més no similar. La qüestió que queda clara és que hi ha qui no enten la tasca del funcionari públic, i prefereixen la seua submissió al polític de torn.
De nou la història es repetirà i el perjudicat serà el poble, ... temps al temps.

Nota: Per a no fer-ho tant llarg, em deixe uns quants punts més per a la nit o un altre dia, entre ells el de les antenes, i el trist episodi del fem.

sábado, 23 de marzo de 2013

Hola amigues i amics:

Uffff. Hola de nou.
No sabia que feia tant de temps (2 mesos) que no escrivia per ací. Bé crec que és el moment d'anar recuperant l'activitat, que encara que en altres llocs no ha parat, per ací sí.

Per a començar vos anticipe que el proper dilluns tenim comissions i previsiblement Ple ordinari per al dijous (a falta de confirmació oficial).
És molt probable que a eixe ple, es porte en l'ordre del dia la nova "Ordenança de les Antenes de Telf. Mòbil". Encara s'ha de debatre i no se quina serà la proposta final, però crec que és un tema d'interés per a molta gent. Així que tractaré d'anar informant-vos.

Vos pareix bé?

jueves, 24 de enero de 2013

Que passa amb els nostres diners ?

Hi ha dos qüestions que vaig plantejar a l'últim Ple i a les quals l'Alcalde dona idèntica resposta. "Ja ho parlarem a la comissió." Resulta estranya la resposta, no?

Que quines qüestions plantejava?
 1.- Pq no ens tornen ja els diners que a tots els veïns ens cobraren de més en els rebuts del FEM entre el 2.006 i el 2.008?
       La història ja és coneguda, ens cobraren de més durant eixe període i a més per un altre motiu durant el 2.010. En plena campanya electoral, l'Alcalde va tornar els diners del 2.010, però de la resta s'ha anat fent el suec, tot i que va dir que ho tornaria.
       I jo dic, que ja està bé. Ja va sent hora que torne als veïns el que és dels veïns. Es tracta, segons els meus càlculs, de 23,55 € per vivenda i 51,39 € per local comercial.

2.- Per que no ha fet res encara per a que ens tornen els diners que ens han cobrat de més, a l'últim trimestre del 2.011, en el rebut de l'aigua?
        Doncs sí. Com també vaig contar en el seu moment, al juliol del 2.011 es va canviar l'empresa que ens facturava l'aigua i va debutar a "lo grande" demanant una pujada de preus bestial que el PP va aprovar en solitari. Presentarem una reclamació al respecte que va ser rebutjada, i finalment l'ordenança amb el nou preu es va publicar oficialment al final de desembre.
        PERÒ ... l'empresa ja ens havia cobrat la pujada a la factura de setembre (trimestre de juliol-setembre), així que davant les queixes a la següent factura (trimestre octubre-desembre) ho va compensar.     Però ... (sempre hi ha un però) els preus que va aplicar a eixe trimestre, van ser altra vegada pujats quan encara no s'havia aprovat.
        Jo em vaig queixar i vaig dir ... "Senyors ens han tornat a fer el mateix !!" i la resposta va ser una especie de ... preguntarem a l'empresa a vore que ha fet.
        Ara diuen que ho tractarem a al comissió, i que si no ho han fet abans és pq encara no ho tenien clar.
         Resulta que porte posant el tema damunt la taula a les sessions informatives de gener, febrer, juliol, setembre, octubre, novembre i al Ple de desembre, i ara diuen que NO HO TENIEN CLAR ENCARA?

         A mi em sembla de vergonya i simplement crec que l'Alcalde no té ningunes ganes de molestar a l'empresa, que ha donat un bon grapat de bitllets per a quedar-se l'aigua.

         De totes maneres com diuen que parlarem, doncs el que parlem ja vos contaré. El dilluns tenim noves comissions informatives. H haurà sorpresa??   


miércoles, 9 de enero de 2013

El pressupost de 2.013

El que millor defineix les línies del pressupost de 2.013, seria que el debat sobre el pressupost era un poc repetitiu. No debades les línies que reflexen són una continuïtat dels ja de per sí buits pressuposts del 2.012.
Retallades en programes de cultura, joventut, tercera edat, ...
Increment de les despeses jurídiques, advocats, etc.
Es pressuposta a la baixa les festes (36.000 €) i després sempre se'n passen. (Al 2.012 pressupostaren el mateix, després ho incrementaren a 51.000 i han arribat 62.000 €).
No apareix per cap lloc el conveni signat amb la Conselleria pel Monterrey, es repeteix el Pla Provincial per a l'aparcament de camions i continuen al pressupost les antenes de telf mòbil.

És un pressupost buit de cap projecte mínimament ambiciós, i en el que tampoc apareix cap iniciativa destacada de foment de l'ocupació. Dona la sensació que el fallit Taller d'ocupació de l'aparcament de camions ha soterrat qualsevol nova iniciativa al respecte.
Es fa difícil destacar absolutament res ...

Pot ser per això mateix, en defensa del pressupost anuncien que és un pressupost amb superàvit i que el programa d'emergència social s'incrementa en 7.000 € (açò que és positiu, mereix una reflexió que deixe per a més endavant). 

Clar que obvien mencionar que rebaixen l'Ajuda a Domicili en 8.000 €, i que l'any passat ja es va rebaixar en altres 9.000 €. 
Que es pensàveu?