miércoles, 15 de julio de 2015

Sobre la posició respecte dels sous per dedicació parcial

Queda explicar el punt dels sous, sense dubte el més controvertit.

En EUPV apliquem un criteri que forma part dels nostres estatuts i que assumim per que compartim plenament. Aquest criteri no és altre que simplement pel fet de desenvolupar l'activitat política, no es poden guanyar més diners del que es guanyaven abans, ni deixar de guanyar diners del teu salari anterior. La qüestió és que ningú entre en política per guanyar més, ni renúncie a ella per perdre diners.
I com es materialitza això? Doncs molt fàcil, si deixes la teua dedicació X on guanyaves 2.000 € mensuals per dedicar-te al poble, s'hauria de garantir que vas a mantenir els ingressos que tenies abans. Dit d'altra manera, la idea és que mantingues el salari que tenies abans de la política.
Però açò evidentment té unes limitacions, si abans no tenies treball o estaves amb un subsidi, no anem a permetre que l'Ajuntament et tinga treballant per eixe subsidi. Garantim un mínim salari que considerem digne per al desenvolupament de l'activitat pública i eixe mínim és de 2 vegades el SMI (actualment el SMI està prop de 650 €).
Però també tenim un tope salarial, si Cristiano Ronaldo vol dedicar-se a la política al poble no li podem assegurar mantenir el seu salari d'abans (je,je,je). Es garanteix fins a 4 vegades el SMI, sempre justificant quins eren els teus ingressos anteriors.

Bé doncs, eixos son els principis que tenim i els que hem aplicat. Garantim els ingressos a que es renúncia amb uns mínims i màxims.

La proposta de remuneració del regidor Vicent Furió, que segons ha fet públic el PSOE no disposava de nòmina anteriorment, i per tant no renuncia a ingressos però tampoc contava amb ells, esta dins del que considerem que ha de ser una remuneració mínimament digna i que nosaltres fixàvem en 2 vegades el SMI. Al tractar-se d'una dedicació del 50% nosaltres, proposàvem els 650 € del SMI.
La proposta del PSOE ho deixa en 600 € (no sabem pq).

NO passa el mateix amb la proposta de retribució per Neus Garrigues on trobem un doble problema.
En primer lloc no acompleix el primer criteri de no suposar més ingressos personals dels que es disfrutava abans de la política.
El càlcul és complicat per que els ingressos anteriors provenien de dos fonts. Per una part de l'activitat privada professional, que es difícil de quantificar. I per altra de la nòmina de la empresa privada en la que treballa, i molt més fàcil de quantificar.
Neus Garrigues renuncia a la major part del treball de l'activitat professional (mantindrà una xicoteta part), i renuncia a una xicoteta part d'hores de dedicació de l'actual empresa privada.
Cal aclarir que des del PSOE es va parlar de clara reducció horària, però eixa afirmació és bastant distorsionada. Sabem de quantes hores setmanals es tracta, però no farem públic cap dada privada que no haja fet públic el propi PSOE. Ací el nivell de transparència el fixen ells.
Tot açò ells ho quantifiquen en 800 € mensuals i nosaltres pensem que això és més del que es renuncia. Ho podem explicar amb detalls de manera privada, però insistim en que hi ha un fort component de dades privades, que no volem i no podem fer públic. Arribem a parlar del que ja ha fet públic el propi partit socialista.
Simplement de manera resumida diguem que la perdua d'ingressos de la empresa privada (per les hores que reduirà) i la perdua d'ingressos per l'activitat privada personal, amb eixa assignació de 800 € es veu superada.

En segon lloc trobem una altra qüestió que no compartim. La Sr. Garrigues tindrà una dedicació de 20 hores setmanals remunerades a l'Ajuntament. Aquestes hores sumades a les de la empresa privada en que treballa passen sobradament d'una dedicació del 100%, són moltes més hores de les 40 hores setmanals, a les que hauríem de sumar les xicotetes dedicacions puntuals com a advocada.
En EUPV pensem que des de la institució pública que representem, i des d'un ideari d'esquerres, no podem estar fomentant aquesta dedicació per dalt del 100% de la jordana laboral. És un altre plantejament que no compartim.

Així doncs ens trobem amb dos qüestions que no encaixen dins dels nostres plantejaments. Agraïm la disposició a parlar que ha mostrat el grup socialista, però és evident que el fet de trobar suport al seu plantejament en altres formacions polítiques (C's i Compromís havien donat el Sí) ha fet que ja no fora necessari tractar d'arribar a un enteniment amb EUPV, que per altra banda vists els plantejaments que teniem, haguera estat molt complicat llimar diferències.

Com diuen els britànics, "Keep Calm!!" No passa res, ja varem dir que si estàvem d'acord tindrien el nostre suport, i que si no era el cas, mantindríem la nostra coherència en la defensa de les nostres idees. És el nostre patrimoni més apreciat.

NOTA: Estaré unes dies amb poca conectivitat, si algú requereix alguna explicació més detallada, un poc de paciència, ... faré el que puga. Disculpeu i Gràcies.

     


sábado, 11 de julio de 2015

Les nostres posicions al ple II ... més detall

Com vaig dir quedaven un parell de punts per explicar sobre les nostres posicions:
Vaig parlar del punt 4 del Ple en els següents termes ...

4.- Ens abstinguérem a la proposta dels imports que van a pagar-se per assistències a Plens, Comissions Informatives i Comissió de Govern, manifestant que ens convencia plenament la proposta per al Ple i C.Govern, però ens pareixia un salt massa important el de les Comissions, donades certes circumstàncies. [Ho explicaré amb més detall].

Així que allà vaig:
Com a introducció, explicar que els imports actuals que es paguen per assistència al ple, són 15,03 € i son de l'any 2000, amb govern d'EUPV. De fet tenen decimals per que es tracta d'una conversió de l'import en pessetes (2.500 pts).


Hem estudiat els imports que es paguen en altres localitats de la comarca i hem trobat preus de 180€, 90€, 75€ o 63€. Algunes localitats la veritat es que eren més grans a la nostra, però fins i tot les de tamany similar estan per dalt. Així que hem acudit a un parell de casos de poblacions que son la meitat de la pobla o menors, i el preu mínim que hem trobat és de 30 € per ple.

La proposta de l'equip de govern és de pujar a 40 € per portaveu i 25 € la resta de membres. Feta la mitjana del cost que això suposa per plenari, continua estant per baix dels 30€ de la majoria de poblacions.
La proposta ens pareix assumible i raonable.

La Comissió de Govern no es toca, així que res a dir.

El problema el veiem a la proposta de les Comissions Informatives. La proposta de l'equip de govern és de passar de 18 € per portaveu a 20 € i de 6 € de la resta a 15 €.
Sobre el paper els preus poden parèixer raonables i de fet crec que ho són, però el problema es que l'impacte d'aplicar de colp aquesta pujada és gran, especialment pq cal tenir en compte una peculiaritat i és que amb la reforma organitzativa de les comissions, on abans es feien 2 comissions ara seran 4 i tots els imports és doblaran. 
Al haver el doble de comissions, l'increment es dispara i tenint en compte que eixe multiplicar per dos el num de comissions, ja provocarà de fet un increment de les retribucions per assistència.

L'increment de dietes per les Comissions, estarà al voltant de 4.275 € per any i creiem que tot i que es valent i necessari actualitzar els preus, tal vegada haguera estat més prudent, una proposta més moderada.

Així ... estant a favor de que cal revisar els imports, i estant a favor del tracte donat al Ple i Comissió de Govern, no compartim la de les Comissions Informatives, i hem preferit situar-se a l'abstenció. 

sábado, 4 de julio de 2015

Sobre les nostres posicions al primer Ple de Legislatura

Faré un repàs ràpid dels punts que es van tractar per a posteriorment entrar amb més detall, en aquelles qüestions més controvertides.
1.-El primer punt va ser l'acta, que com sempre toca retocar alguna cosa.

2.- Votarem a favor d'incrementar la periodicitat de les sessions ordinàries a mensuals (abans trimestrals).

3.- També de la nova composició de les Comissions Informatives, ara hi haurà 4 (abans 2).

4.- Ens abstinguérem a la proposta dels imports que van a pagar-se per assistències a Plens, Comissions Informatives i Comissió de Govern, manifestant que ens convencia plenament la proposta per al Ple i C.Govern, però ens pareixia un salt massa important el de les Comissions, donades certes circumstàncies. [Ho explicaré amb més detall].

5.- Donarem el nostre recolzament a totes les propostes de designació de representants municipals a diversos òrgans col·legiats, excepte el del Consorci de Residus. [Ho explicaré amb més detall].

6.- Ens abstinguérem davant la proposta de nomenament de tresorer municipal.

7.- Votarem a favor de la proposta de retribució per dedicació parcial (50%) a Vicent Furió.
8.- I en contra de la proposta de retribució per dedicació parcial (50%) a Neus Garrigues.
[Explicarem amb més detall els dos casos, fins on puga].

9.- Votarem a favor de la modificació de crèdit per a pagar les retribucions mencionades, en l'actual pressupost.

==================================================================
TRES apartats mereixen una explicació un poc més detallada ... el 4, 5, i conjuntament 7 i 8.
A hui passe a explicar el punt 5 i per a més endavant deixa els altres (tindrem temps).

Com he dit recolzarem totes les propostes excepte una. En totes es designava un titular i un suplent. La de la Mancomunitat, Consell Escolar, Junta Local de Seguretat, Comunitat d'usuaris de l'EDAR, i a Amarlaco, tenien a membres de l'equip de govern com a titular i suplents.
Al Consorci Provincial de Bombers el titular era el representant de C's, Juan Luis Sanchis (i el suplent de l'equip de govern).
A la FVMP el titular també de l'equip de govern, i la suplència de Daniel Carbonell (Compromís)
Al Consorci de Residus el titular també de l'equip de govern, i la suplència per un servidor, es dir J.Vicent Dasí (EUPV).

Demanarem a l'equip de govern que se'ns tinguera en consideració per a figurar com a titulars en la proposta del Consorci. Explicarem que creiem que podíem fer un bon treball a l'organisme de tractament de residus, i que puguerem estar de titulars, a l'igual que el representant de C's ho estava al Consorci de Bombers.

La proposta finalment va tindre que passar a votació ja que el PSOE no va voler atendre la nostra petició. A la votació votaren en contra, i va ser desestimada, per 5 vots NO (PSOE), 4 vots SÍ (EUPV, Compromís i PP), i 1 abstenció (Ciutadans).

I aquesta és la història de com nosaltres donarem suport a totes les propostes de representació fetes per l'equip de Govern, però l'equip de Govern no va donar suport a la nostra, i acabarem recolzant-les totes, excepte una.

NOTA: Em queden dos explicacions pendents. Les tindreu (possiblement al proper cap de setmana) ... gràcies per la vostra fidelitat.