viernes, 21 de abril de 2017

El com s'arriba a aquest pla d'ajust

Amb aquesta entrada explicaré (sintetitzant) la situació de partida i que aconsegueix el govern del PSOE adherint-se a aquest pla.

Elements relevants de partida:
- El prestéc de proveïdors que l'Ajuntament ha de tornar, requereix fer front a un pagament de 145.000€ trimestralment entre interessos i amortització (anualment suposen 580.000€).
- Va a realitzar-se un altre préstec, que començara a pagar-se a partir de 2.020, per a fer front a diverses sentències fermes condemnatòries, per varis pufos de l'època del PP a La Pobla Llarga. En total uns 735.000€.

Que canvia amb aquesta operació?
- Amb aquest pla l'Ajuntament aconsegueix allargar tres anys més el préstec i sobre tot, tres anys nous de carència durant els quals no haurà de tornar els diners del préstec, sino que sols haurà de pagar interessos. Durant tres anys la quota trimestral seria de 20.000€, traslladant el problema a partir del 2020. Com es feia abans, qui vinga darrere ja pagarà.

Per que estem en contra?
- És el que tantes vegades em criticat al PP, "patà i avant".
- No se ni si cal justificar-ho. Les mesures són una barbaritat, és deixar de reconèixer a La Pobla tal i com l'hem conegut de fa temps, i tot i que algunes qüestions del pla, les podríem acceptar amb sacrifici, altres són absolutament infumables i inadmissibles. 
- Hi ha dos qüestions d'una gran transcendència, el possible tancament de la Casa de Cultura i el de l'Escoleta Infantil "El Castell". En quant a l'Escoleta, l'objectiu de l'equip de govern, és que la Conselleria assumeixca l'educació de 1 a 3 anys però no hi ha cap tipus de compromís al respecte ni cap indici de que puga o vaja a ser així. A més quedaria per resoldre el problema dels treballadors municipals que difícilment serien assumits per Conselleria.
- Una qüestió és evident, abans d'eixir al poble a dir-li que vas a adoptar mesures molt dures com aquestes, i que pot ser acabes tancant centres culturals o educatius, has d'haver eixit dient que no anem a tenir diners per a festes o que sols farem la festa que ens puguen subvencionar. En cas contrari estem equivocant les prioritats i traslladant un missatge incomprensible.

Per últim dir que ... en aquesta ocasió tota l'oposició estava en contra d'aquesta proposta, però l'absència inicial d'un membre del grup popular que pretenia votar per telèfon, i el fet que davant la negativa a acceptar-ho per part de l'Alcaldia, el PP decidira abandonar el Ple, han fet que el PSOE tirara endavant amb la seua proposta per 5 vots a favor del PSOE, 3 en contra d'EUPV, Compromís i C's. 
El PP ni està, ni se l'espera.

I que podem fer?
Ho deixe per a una altra entrada al blog, que ja comença a tenir massa densitat.

martes, 11 de abril de 2017

El plenari que no és solució ... és defunció.

Com supose ja sabreu al passat ple es van aprovar una serie de mesures bastant dràstiques. Però anem per parts. He pensat en fer dos entrades per explicar el que va passar a l'últim plenari.

La primera entrada (la de hui) per a explicar quines son les mesures que inclou el pla d'ajust aprovat pel PSOE en solitari, amb els vots en contra de C's, Compromís i EUPV, i l'absència del ple dels regidors del PP (també ho explicaré).

La segona per a explicar la situació actual, que s'aconsegueix amb aquestes mesures. També per a exposar per que estem radicalment en contra d'aquest pla i quina alternativa proposem.

Comencem ... 

Les mesures d'estalvi del pla que s'ha aprovat i l'estalvi previst per al 2018, són les següents:

A més també es contemplen pujades d'ingressos per:
- Augment de l'IBI (contribució) ... 23.300€
- Venta de patrimoni (solar municipal). En aquest punt hi ha una xicoteta disfunció. A la memòria es citen 300.000€ en 2017 i altres 300.000€ al 2018, però a la taula de previsions econòmiques apareixen 200.000€ i 200.000€.
- Es compta també amb les noves taxes aprovades i amb l'augment de la subvenció de Diputació per a Serv. Socials.

sábado, 1 de abril de 2017

El breu ple de març

El ple del mes de març va resultar breu. De fet ho puc sintetitzar bàsicament en una única entrada del blog.
Tan sols hauria de mencionar tres assumptes.

1.- Nova taxa per al cementiri. Aprovada amb els vots a favor de PSOE i Compromís. Abstenció d'EUPV i C's, i vot en contra del PP:
Des d'EUPV entenem que es faça una revisió de la taxa que podria passar per actualitzar-la i que donaria sentit a l'informe econòmic-financer que tenim al respecte. Però en aquesta revisió s'ha incluit un gravamen de 50€ per posar una làpida i 25€ per retirada que no veiem amb bons ulls.
De de l'equip de govern es justifica amb la necessària revisió per part d'algun treballador municipal dels treballs que faça el professional de torn, però 50€ per revisar que els treballs són correctes no pareix justificable.

2.- Nou reglament del cementiri. Aprovada amb els vots a favor de PSOE, EUPV i Compromís. Abstenció de C's i vot en contra del PP.
Actualment ens trobàvem en una mena de limbo legal. A l'època de govern d'EUPV, amb alcaldía de Jose Maria Botella, es va aprovar un reglament al plenari de l'Ajuntament, però aquest reglament no va arribar a ser publicat al butlletí oficial.
El PP sempre ha justificat algunes de les seues actuacions amb un acord d'una comissió informativa, que no és un òrgan executiu, en el que s'acordaven unes mesures determinades.
Però per contra, si li valia un acord d'una comissió informativa, també li hauria de valdre l'acord plenari del reglament (que és el màxim òrgan municipal) encara que no estaguera publicat, però no es respectava.
Posar ordre en aquesta situació era necessari. I a més, cal dir que aquest reglament s'ha treballat amb temps i tots els grups hem pogut fer aportacions i tindré el nostre propi debat intern i treballar-ho posteriorment a nivell municipal. Tant de bo sempre fora així.
Una de les mesures que des d'EUPV hem demanat, ha sigut evitar una pràctica que enteníem que era negativa. Sempre s'ha intentat que no hi haguera privilegis (un aspecte compartit per tots els grups) de manera que s'asignava sense reserva els nínxols, en base a la seua necessitat. Es permetia adquirir un adjunt si es desitjava, però res més. Començava a passar que algunes persones quan els tocava l'últim, adquirien tot un rastre de nínxols, convertint-se en un privilegi per als que s'ho podien permetre. L'absència de norma ho permitia justificar tot, a discreció del govern.
Creiem que aquest nou reglament serà positiu per al bon funcionament del cementiri municipal.
Ací l'explicació la meua explicació al plenari.

PER ÚLTIM ...
En pregs i preguntes, em volgut deixar de manifest, que no compartim el modus en que s'ha dissenyat la contractació per a la nova borsa de treball de l'ajuda a domicili.
El que va a fer-se es que quan una persona es contracte per a cobrir una baixa i acabe el seu període, tornara a estar la primera per a futures contractacions, amb la qual cosa si no renuncia, pràcticament sempre serà la mateixa persona la que entre.
Des de l'equip de govern es diu que pretenen que donat el tipus de treball, eixa persona no rode. Pensem que amb les condicions exigides i que s'avaluen, les persones que entren són persones capacitades plenament per a fer aquesta tasca de manera adequada i amb capacitació demostrada. Aconseguir acompasar un grup que prestara un bon servei, al mateix temps que permitira un cert moviment a la borsa, era perfectament possible.
Com açò ha estat aprovat per decret i no havíem tingut ocasió de manifestar-ho, hem aprofitat el ple per a expressar-nos.

Ale, ja he acabat.
Salut i república.