domingo, 2 de febrero de 2014

Les gracietes del Sr. Soler i la poca gràcia. (Un crist, un gos i la risa)

Un parell d'anècdotes sobre l'últim ple ordinari (el de desembre) havia deixat per a última hora. En la meua opinió poden mostrar un cert nerviosisme i un estil que mereix el repudi.

La portaveu del PSOE pregunta pel lloc on es troba la talla del Crist de La Pobla Llarga i la resposta instantània del Sr.Alcalde va ser: "Crec que el portava un gos a la boca".
Imagineu la reacció de la sala i la cara que posarem alguns. (Retingau açò a la memòria que és important per  a més endavant)

A continuació acaba indicant que no sabia exactament on es trobava, però que a les dependències municipals.

Més endavant ens trobem davant una pregunta del públic al Sr. Soler, en que es queixaven de la falta d'il·luminació del carrer Sant Vicent, on moltes faroles no funcionen (de les solars durant alguns dies sols funcionaven 4). El Sr. Alcalde dona excuses vàries i acaba afirmant que moltes no funcionaven per que no hi havia prou sol. 
En un dels moments en que el Sr. Soler s'estava excusant, una de les afirmacions va provocar la risa d'un jove assistent al públic.
Però eh!!! una reacció instantània, que no fou ni exagerada, ni va provocar cap alteració del ordre que impedira la continuació del ple, ni res paregut. Una situació normal a ulls de tots els presents, bé de tots NO.
El Sr. Soler li recriminà al jove que si pensava que allò era de risa, que si es tractava d'una qüestió seriosa i no se quines tonteries més.

El S. Soler ja no sols administra la paraula al Ple, ara també vol administrar el somriure. La mateixa persona, que en la mateixa sessió, havia dit que el Crist el portava un gos a la boca provocant el somriure dels assistents, es permet la censura del jove assistent.
El delicte? Segurament no ser sant de la seua devoció. Però després dirà que és un Alcalde per a tots, que tracta per igual a tot el mon, i que no mira el carnet de ningú. 

SABEU QUE? JA,JA,JA,JA,JA,JA,JA ....