miércoles, 6 de enero de 2016

Mocions i precs de l'últim ple.

Se m'havia passat publicar açò: Tres mocions es tractaren ...

1.- Moció pel seguiment dels acords plenaris:
Aquesta moció presentada per compromís va ser aprovada per unanimitat, i preten que es puga fer un seguiment dels acords plenaris que moltes vegades queden a l'oblid i no tenim la certesa que l'equip de govern els execute. No sempre tenir coneixement del grau d'execució.

2.- Moció per l'eliminació de símbols feixistes:
Aquesta moció també presentada per Compromís, i proposa una sèrie d'actuacions: 
- Retirar simbologia feixista.
- Eliminació de les plaques amb símbols falangistes de les vivendes.
- Canvi de nom del Carrer Ramón Perales.
- Eliminació dels símbols d'exaltació al cementiri.
- Creació d'una placa d'homenatge.

Des d'EUPV hem proposat a Compromís una modificació a les propostes, que ha sigut acceptada. Entenem que és convenient que faça una consulta prèvia als veïns, sobre si accepten un canvi de nom. Bàsicament entenem que és més adequat, per que es dona la circumstància que als primers anys de democràcia es va passar a consultar a veïns per al canvi dels noms franquistes dels carrers, i en el cas del divisionario Ramón Perales, es va canviar eliminant la referència de divisionario i deixant sols el nom de Ramón Perales. No entendríem que ara aplicarem un canvi sense eixa consulta, quan existeix eixe precedent respecte al procediment que es va aplicar.

Acceptada aquesta suggerència, i altra feta pel PSOE que matitzava el punt del cementiri, i deixava per a més endavant la placa homenatge, la moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís, EUPV i les abstencions del PP i C's, 

3.- Moció per la redacció d'un reglament d'ús de les xarxes socials de perfil municipal:
Aquesta moció presentada per C's, preten reglamentar la forma institucional d'ús de les xarxes socials i aplicacions de comunicació de les noves tecnologies.
Des d'EUPV, entenem que no serà tasca senzilla, però estem d'acord amb l'esperit de la moció i entenem que ens hem de sentar per a treballar al respecte i intentar-ho. Però ja intuïm que no serà fàcil articular una cosa d'aquesta magnitud, però de segur que alguna millora podem introduir.

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat, amb algunes esmenes.

PREC:
I per últim com a prec, varem formular el següent:
Per que quan es cobra per utilització d'una pista al poliesportiu, no es dona cap rebut de pagament? Entenem que és necessari que es done algun justificant al respecte que proporcione seguretat i control respecte del que s'està pagant. No s'ha fet mai o al menys ara no es fa, i creiem que s'hauria de fer i així ho hem demanat.