miércoles, 30 de noviembre de 2016

Resum del Ple de Novembre (II part): Mocions i pregunta sobre Xarxa LLibres

Sols hem quedava per comentar les mocions i els pregs i preguntes, sobre quan pensen efectuar el segon pagament a les famílies pels llibres de text escolar, xarxa llibres. Allà vaig.

La moció de compromís era per a demanar sumar-se a la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull. És la forma de representació valenciana a la Fundació Ramón Llull, una fundació que promou i defensa la llengua en els diferents territoris que la compartim en qualsevol de les seues variants.
La moció va ser aprovada amb 7 vots a favor (Compromís, EUPV i PSOE) i 2 en contra (PP i C's). 

La moció d'EUPV demanava sumar-se a la campanya d'Intermón de Zona lliure de paradisos fiscals. Bàsicament es tracta de que en les contractacions municipals, les empreses que pertanyen a altres grups d'empreses, han de fer un exercici de transparència informant de la seua estructura empresarial, d'on declara i paga impostos i afavorir les que es comporten de forma responsable.
La moció va ser aprovada amb 3 vots a favor (Compromís, EUPV i C's) i 6 abtencions (PP i PSOE).    

Ací vos deixe un enllaç amb informació de la campanya, ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS

Per últim hem preguntat sobre el segon pagament de Xarxa Llibres.
La resposta és que l'Ajuntament no pot fer front a la part del pagament que li correspon. Amb l'amenaça de que es posa en perill la sostenibilitat financera de l'Ajuntament, s'ha demanat ajuda per a poder fer front a aquests pagaments. Estarem al tant.

L'altra pregunta va ser per a demanar informació sobre l'obra de reforma de la piscina, que s'ha aprovat per decret d'Alcaldia i de la qual no s'havia donat cap informació al respecte als membres de la corporació, no havia passat per cap comissió informativa i tant les condicions com el projecte ha estat aprovat per decret de l'Alcaldia sense participació de la resta de grups.

Això és tot ... crec que m'ha eixit una síntesi important. Els detalls els podeu vore als talls del vídeo.

Gràcies per el vostre interès.


domingo, 27 de noviembre de 2016

Resum del Ple de Novembre (I)

No són massa les qüestions sobre les que es va debatre, així que tractaré de que quede en una o dos entrades breus.

PRIMER:
El punt principal podríem establir-lo a una operació per regularitzar una gran quantitat de pagaments que l'Ajuntament ha realitzat però que mai havia incorporat a la comptabilitat pressupostaria. 
En total 1.765.778 € als que cal sumar 823.066 de les diferents sentències en contra pendents de liquidar.

Tot això deixa en res el suposat remanent de tresoreria del que algunes vegades havia parlat el PP a la passada legislatura i que tots sabíem que era pura ficció. 

En EUPV estem d'acord amb aquesta operació, però ens hem vist obligats moralment a votar en contra per que entre els pagaments que es regularitzen, hem detectat uns pagaments a l'empresa de l'aigua que entenem que són irregulars.
Es tracta d'uns pagaments vaig el concepte de "Deficit de ingresos en la cuota del servicio del 3er y 4º trimestre 2014 / Deficit de ingresos en la cuota de consumo"  i que per explicar amb altres paraules més senzilles es tracta d'un pagament efectuat a l'empresa per a compensar el fet que no pujara el preu de l'aigua al finals de 2014, a les portes de les eleccions municipals.

Fa casi nou mesos  que demanarem un informe a l'equip de govern per a aclarir aquests pagaments i encara no hem sabut res. Els responsables de l'anterior equip de govern tampoc saben justificar-lo, l'actual equip de govern tampoc, i ningú sap molt bé que dir. 
Hem instat de nou al govern a abordar aquest assumpte, per que si tenim necessitat de diners no entenc pq no es lluita per recuperar uns pagaments que podrien ser nuls de ple dret.

El ben cert és que es tracta d'un acte de l'anterior equip de govern del que algú hauria de donar compte i nosaltres haguerem volgut que aquest pagaments (el d'aquestes factures en concret) hagueren quedat pendents de regularitzar fins que no s'aclareixca si són correctes o no.

Entenem que la mateixa operació deixant al marge aquestes factures, era possible i evitava tenir que donar el nostre vot favorable a reconèixer al pressupost un pagament que no hauríem de reconèixer.


SEGON:
Quedaria explicar les dos mocions que es presentaren (una de Compromís i altra d'EUPV), i els pregs i preguntes. Eixa serà la següent entrada del blog.


lunes, 7 de noviembre de 2016

L'opinió d'EUPV respecte de la pujada d'imposts i noves taxes. Segona Part.

Havia deixat pendent comentar al respecte de les taxes, de cerimònies i d'expedició de documents.

Taxa per matrimonis i cerimònies civils:
En un primer moment la proposta que l'equip de govern va presentar ens pareixia molt elevada, realment resultava complicat trobar taxes més cares a altres llocs, i així ho manifestàrem a la comissió informativa.
Recordeu que parlàvem de 125€ per a una cerimònia entre setmana, 225€ per a una de cap de setmana o festiu, i 25€ si no hi ha cerimònia. Amb aquest plantejament teníem decidit que votaríem en contra.
Però el mateix dia del Ple, es va realitzar una modificació i el plantejament va ser un altre.
La nova proposta era de 50 € o 100€ entre setmana (depenent de si et fas càrrec de la neteja), 100€ o 150€ en cap de setmana (igualment depenent de si et fas càrrec de la neteja) i 25€ si no hi ha cerimònia.
Així modificàrem la nostra posició i optàrem per l'abstenció, no obstant acceptaríem la taxa i la votaríem a favor si es suprimia la taxa de 25€ per al cas que no hi ha cerimònia. Enteníem que seria important deixar que la gent que no vol fer cap extra i que sols vol anar a signar els documents, no se'ls cobrara. El PSOE no ho va acceptar així que NO donarem el nostre vot a favor.


Taxa per expedició de documents:
Tampoc ens agrada com està desenvolupada aquesta proposta, en la que es preten cobrar per una sèrie de documents i certificats municipals. Trobem a faltar un major desenvolupament en els informes urbanístics que precisament són els que més justificada haurien de tenir aquesta taxa.
No obstant per a situar-se a la abstenció demanarem que es garantira que no es cobraria per cap document que el propi Ajuntament demane en els seus tràmits o bosses de treball, així com assegurar que quan es parla de certificats de residència o convivència no es tracta dels habituals certificats expedits pels administratius, si no dels que específicament ha de confeccionar la policia.  


Ale ... Ja vos he explicat de la manera més resumida possible el que pensem. Gràcies per dedicar un poc de temps a llegir-ho.


viernes, 4 de noviembre de 2016

L'opinió d'EUPV respecte de la pujada d'imposts i noves taxes, a l'últim ple.

Sense sorpreses al ple. Les pujades d'imposts i noves taxes varen ser aprovades tal i com estava previst, però considere interessant explicar la posició al respecte en cadascun dels casos.

IBI (contribució): 
Des d'EUPV tenim un especial interés per aprofundir en la progressivitat dels impostos, es dir tractar de demanar una major col·laboració a qui més possibilitats té a priori. En el cas de l'IBI la idea era que la pujada fora més suau en valors cadastrals de vivenda més baixos i un poc major per a valors cadastrals més alts.
Per desgràcia a poques dies de la comissió tinguérem informes dient que això no ho permet la llei actual i que la possibilitat d'establir alguna diferenciació havia de vindre pel tipus d'ús de l'edificació (industrial, comercial, restauració, etc.).

Donada la situació, tot i que la proposta de pujada no és com el que nosaltres hauríem plantejat, sí que entenem que tal vegada és el moment d'aplicar una pujada moderada, i el 5% després de tant de temps pot ser assumible. Així doncs s'hem posicionat en l'abstenció.
Ara bé, els plans de l'equip de govern no són sols una pujada del 5% en aquest any, si no també un altre 5% per al següent, i un altre 5% després, i un altre 5% i un altre 5% després fins a completar 5 pujades consecutives la qual cosa suposaria un 25%, pla que NO compartim en absolut.
Així alertem que serà molt difícil que acceptem noves pujades d'aquest estil, i que en tot cas haurien d'estar centrades a alguns tipus d'edificacions, que ara ja sabem que això sí que resulta viable.


Impost de Vehícles:
Aplicant la mateixa filosofia voldríem que s'haguera plantejat una pujada diferent segons el tipus de vehícle i la seua potència, de manera que pugues aplicar un major esforç a un tipus de vehícles que a altres. Desgraciadament en aquest apartat la nostra proposta ha estat totalment ignorada.
Tot i que la pujada no és molt important (sols un 1,5%), hem votat en contra ja que no s'ha fet cap esforç per considerar la proposta d'EUPV. Ni tan sols es van pronunciar respecte si compartien la filosofia de la proposta.
Per a més INRI, el punt contemplava també la eliminació de la bonificació als vehicles de més de 25 anys i com que en aquesta mesura sí que estàvem d'acord, demanarem que es votara per separat, qüestió que tampoc va ser acceptada.


Per no fer-ho més llarg, un altre dia vos parle de les dos noves taxes, una per cerimònies civils i altra per obtenir documents de l'Ajuntament.