miércoles, 30 de abril de 2014

El Plenari de hui i les seues anècdotes i no tant ...

Mireu hui per fi hem tingut ple després de varis intents fallits. Hi ha alguns aspectes que caldria explicar, però vull començar precisament per les anècdotes (per dir-ho d'alguna manera). 

El segon punt de l'ordre del dia ha estat el de l'aprovació d'una dedicació del 62,5% de la jornada laboral del Sr. Pep Larrosa, per la qual cosa rebrà 900 € bruts.
Però quan el Sr. Alcalde diu ... "Vots a favor?" Tots els del PP alcen el braç, inclòs el Sr. Larrosa que en eixe moment estava votant a favor de posar-se un sou a sí mateix, i el Sr. Alcalde li ha hagut de dir: "No, tu no deus votar a favor." I el Sr. Larrosa exclama .. "Ah!!!" i baixa el braç.
Arribat el moment de "Abstencions?" I en eixe moment, jo en nom d'EUPV alce el braç (únicament jo, ja que el psoe votava en contra), i el Sr. Alcalde es queda mirant i diu ... "Ara Pep, ara t'has d'abstindre".  

I arribat aquest punt, encara que podria donar opinió, preferesc deixar-ho en una narració dels fets i punt.

Altra qüestió al·lucinant es produeix al punt 5, on hi havia un suposat conveni a aprovar entre l'Ajuntament i una empresa per a l'arreplega d'olis usats. 
Arribat el punt, no sabíem per que havia aparegut un afegit al punt que deia "(Sense efectivitat)".
El secretari es posa a explicar que hi ha altres empreses millors, i que la agència energètica havia desestimat a aquesta empresa en l'adjudicació de la Mancomunitat, i l'Alcalde replicant-li que això que tenia que vore, que no afectava al conveni de l'Ajuntament, i els dos discutint sobre que si sí o sobre que si no.
Jo he dit que no podia entendre, com una qüestió així que presentaven per a aprovació no la hagen discutit abans i no s'aclareixen amb el que volen o no presentar per a l'aprovació. M'ha paregut ridícul i un símptoma clar del descontrol existent.
Finalment l'Alcalde ha decidit retirar el punt de l'ordre del dia i no hem tractat el tema.

Bé, per hui prou. Un altre dia remate algunes qüestions més del Ple.

AHH!! Per cert ... s'ha realitzat el sorteig de les meses electorals. Enhorabona als agraciats.
Promet ... que el que havia dit, uns moments abans de l'inici, de que es repartiria entre els assistents a la sessió del Ple, era BROMA!!! De veritat.

viernes, 25 de abril de 2014

Crònica de la mort d'una convocatòria anunciada.

Bé, certament és complicat saber que ha passat realment i cadascú tindrà la seua pel·licula montada, així que jo vaig a cenyir-me als fets coneguts, i demostrables.

Vaig rebre una convocatòria per al dia 22, de Comissions informatives a les 18:00h i Ple Extraordinari a les 20:00h. De fet com intente fer vaig publicar la convocatòria al Face.
El mateix dia 22, sobre les 15:00h, vaig rebre missatge informant-me literalment ..."Hay un error en la convocatoria de las comisiones y plenos, se harán el próximo día 24 a la misma hora que figura en las mismas".

Clar, maldita la gràcia després d'estar tota la feina organitzada per a poder estar als òrgans municipals, i que et diuen a última hora que tot passa al 24.
Tot sense cap explicació, més enllà del que vos he contat. A la porta de l'Ajuntament es penja un cartell informatiu dient que el Ple serà el dia 24.

Al mateix temps, a la convocatòria figuren punts del ordre del dia que pretenen que passen per comissió i ple, de forma ràpida en eixes dos hores.
Açò no és la primera vegada que ho fan, i repetidament s'hem queixat, però aquesta vegada el PSOE presenta una reclamació per escrit.

Arribat el dia de hui, a les comissions ens diuen que NO, que hui tampoc hi ha Ple. Que l'ajornament era sols de les Comissions, però no del Ple. El Ple estava suspès i al final de la sessió ens passarien una nova convocatòria.

Tracte de demanar explicacions i fer-los vore que clarament s'havia traslladat a més de les Comissions, també el Ple per a hui. Però clar, és com parlar amb les parets ... Així són els fets, em diuen. 

Com que la discussió no porta a cap lloc, dic jo que al menys ens donen una explicació.
En eixe moment moment Soler explica que la primera convocatòria s'ajorna per què aprecien un error en la data de la convocatòria que figurava al expedient. Tot i que els regidors ho teniem correcte, al expedient estava mal i es decideix suspendre la convocatòria.
Surrealista però val, al menys és la primera explicació amb trellat, i dic jo... però aleshores si tot es trasllada a dijous per un error de dates, pq no es fa el Ple hui? 
I ací l'explicació encara és més al·lucinant. Segons l'Alcalde, pq com que el PSOE ha presentat reclamació, doncs li fan cas a la reclamació i el convoquen per al proper dimarts dia 29.

Increïble, i tots repliquem, però si no heu contestat que s'admet la reclamació, ni s'ha comunicat res a ningú!!
I el secretari diu que el silenci administratiu en aquest cas és positiu si no es respon, s'enten que s'accepta. Però quan li pregunte, per les dies que han de passar per a considerar-se silenci administratiu, diu que cinc dies. QUE NO HAN PASSAT!!

En definitiva un embolic que si algú entén, li agrairia un poc de llum, per què la poca que tinc jo aquesta gent estan acabant amb ella.

AHHH!!! Però ací no acaba la sorpresa (redoble de tambors per favor!!!). Ens entreguen la convocatòria per al Ple del dia 29, i incorporen un punt final sorpresa amb un document a banda, redactat en eixe mateix moment, i que diu que ... Hi ha una proposta de dedicació parcial i retribució d'un membre de la corporació. En altres paraules, proposen posar un sou a un regidor amb dedicació parcial a l'Ajuntament, proposta que ha estat amagada a qualsevol comissió informativa i amb la que ens trobem per sorpresa.

Qui serà??