domingo, 27 de diciembre de 2015

No es tan difícil, si ho diguem claret.

He vist diverses explicacions respecte de la nova taxa que apareixerà al rebut de l'aigua, i crec que és senzill si volem donar l'explicació senzilla. 

La planta de tractament dels plaguicides té un cost anual de 32.000 €, segons l'empresa.
L'ajuntament ingressa de l'empresa pel contracte de la concessió, uns 19.000 € a l'any. 

EUPV no es nega a repercutir el cost al rebut, però proposa que sols es repercuteixca la diferència 13.000 €, per a que l'efecte siga menor entre els veïns i veïnes, i que a més treballem a mig termini, per reduir el cost de 32.000 € i en els propers anys encara coste menys diners (hi ha propostes plantejades amb aquesta finalitat).

REPECTE de les explicacions que es donen, cal aclarir alguna cosa que representa més bé una absurda discussió terminològica, per exemple:

1.- No és un impost nou: Cert, en realitat es tracta d'una taxa pel manteniment de la planta. Però per al usuari, que li posen el nom que vullguen ... un concepte més a pagar al rebut.
2.- No és nou pq ja s'estava pagant: S'estava pagant (en part) al pressupost municipal, sí. Com es paga el manteniment del poliesportiu, la biblioteca o qualsevol altre servei municipal que no és paga amb una taxa de l'usuari. Normal, no veig cap element que resulte sorprenent. El que ix del pressupost ix dels impostos de tots de manera solidaria, i el que es paga amb una taxa ho paga total o parcialment l'usuari. Cap novetat. 
3.- La nostra proposta no contempla que tenim acumulats 30.000 € pendents de pagar d'anys anteriors. No, ni la nostra, ni la d'ells. Es dir ... la nova taxa que s'aplicarà a partir de 2016, servirà per pagar el manteniment de funcionament anual (32.000 €) del 2016 endavan, no per a pagar el que està acumulat d'anys anteriors. No s'ha traslladat cap proposta respecte d'eixe import acumulat, però lo important és que al menys ara estarà controlat i eixe import ja no anirà a més.  


 

sábado, 26 de diciembre de 2015

Crònica de l'últim ple de l'any

El passat 22 de desembre varem tindre l'últim ple de l'any. 
Ha destacar com a punts més controvertits, la pujada de preu del rebut de l'aigua, la liquidació del compte general de 2014 que no està aprovada i les mocions. Passe a comentar ...

PUJADA DE L'AIGUA:
El punt 3 de l'ordre del dia era la proposta d'una nova taxa que s'aplicarà al rebut de l'aigua per a cobrir les despeses de la planta de filtres per a l'eliminació de plaguicides.
La planta de plaguicides, segons l'empresa que disposa de la concessió al poble, té un cost de manteniment d'uns 32.000 € anuals. 
El PSOE amb el vot a favor de Compromís han decidit aplicar un nou concepte al rebut de l'aigua que suposarà un 0,1517 € per m3. Es dir en una casa amb un consum de 40 m3, açò suposarà 6 €, si el consum es de 30 m3 serien 4,50 €  

EUPV ha proposat que eixe cost de 32.000 € que es passa als veïns es redueixca. L'Ajuntament disposa d'uns ingressos aprox de 19.000 € de la mateixa empresa pel cànon variable que ha de pagar a l'Ajuntament, així proposem que si el cost es de 32.000 € i ingressem 19.000 €, amb repercutir els 13.000 € de diferència seria suficient. 
A més, a més, a mig plaç s'hauria de continuar buscant formules per reduir eixe cost. Algunes ja les hem plantejat també, però no es poden aplicar de manera immediata.
Les nostres propostes no han estat considerades i finalment el nou preu ha estat aprovat amb els vots a favor de PSOE i Compromís, abstenció de C's i el vot en contra de PP i EUPV.
Vos deixe ací la nostra exposició al respecte i una posterior intervenció de replica.

CONVENI PRACTIQUES. F.P. DUAL:
Al punt 4 s'aprova adherir-se al conveni per a fer pràctiques al poble per part d'estudiants de FP Jardineria i Floristeria, de l'Institut de Castelló de la Ribera. Sense debat la proposta va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís, EUPV i C's. El vot en contra del PP.

APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE 2014:
Al punt 4 es proposa per a la seua aprovació els comptes del 2014. A eixos comptes inicials hi ha una sèrie d'al·legacions presentades pel grup socialiste, i que es dona resposta a un informe del secretari que al nostre judici, no acaba d'aclarir si s'accepten algunes de les rectificacions necessàries.
Nosaltres des d'EUPV tenim molts dubtes respecte de dos qüestions essencials.
1.- No quadren els imports pendents de pagament que figuren als pressupostos tancats de les quotes urbanístiques (apròx 1.300.000 €), quan segons els serveis administratius de l'Ajuntament sols hi ha pendents uns 900.000 €.
2.- No tenim reconegudes les obligacions de pagament pendents d'aplicar, derivades de les diferents sentències recentment conegudes.

Donat tot açò i donada la certa ambigüitat que crec que es produeix a l'informe del secretari, no podem donar el vot a favor i optem per l'abstenció.
Els comptes no foren aprovats, ja que sols contaren amb el vot a favor del PP, en contra de PSOE i Compromís, i l'abstenció de C's i EUPV.

Queda per exposar la part de mocions i pregs i preguntes, i això ho deixem per a una altra entrada al Blog.

Per cert ...  aprofite per a desitjar-vos que tingau unes bones festes, que les disfruteu amb companyia de la gent que més s'estimeu, que sigau Feliços. 

Una abraçada ...
  

sábado, 5 de diciembre de 2015

Resum del ple de la setmana passada (mocions i pregs/preguntes)

Quedaven els blocs de mocions i pregs i preguntes. Una de Compromís, una del PSOE i 6 del PP.
No es podeu oerdre l'episodi "paranormal" de la moció 3.

1.- Moció de Compromís pel tancament dels CIES. 
Rebutjada amb els vots de PP, la abstenció de PSOE i C's, i els vots a favor de Compromís i EUPV (amb esmena). 

2.- Moció del PP respecte a la Subvenció de llibres de text. Bàsicament demanen que les ajudes foren proporcionals al nivell de renda, major diàleg i que arriben prompte els diners. 
Rebutjada, al contar sols amb el vot a favor del PP, i en contra PSOE, Compromís, EUPV i C's. 

3.- Moció del PP en defensa de les Diputacions. Bàsicament per a que continuen exercint les seues competències. Ací es produeix una situació FANTASMAGÒRICA, encara no m'ho puc creure.
Es produeix un empat en primera instància. El PSOE s'absten, voten a favor PP i en contra Compromís, EUPV i C's. Es produeix un empat per l'abstenció del PSOE.
Aleshores s'ha de fer una segona votació en la que l'Alcaldessa disposa d'un vot de qualitat que pot desfer l'empat. PERÒ el secretari diu que el PSOE ha de desempatar obligatòriament. Per a mi inaudit. No poden estar obligats a votar a favor o en contra, i jo crec que simplement si no hi ha majoria suficient, NO s'hauria d'aprovar. 
La bona qüestió es que el PSOE, va proposar un canvi i es va sumar el PP en la votació, per a aprovar la moció. 
Aprovada (amb esmena).

4.- Moció del PP, per reprovar les declaracions de Vicent Marzà al setembre de 2014. 
Rebutjada amb els vots del PSOE, Compromís i EUPV, i els vots a favor sols de PP i C's. 
5.- Moció del PP en defensa del districte únic en l'elecció de centres escolar. Bàsicament es tracta de reclamar que la distància al centre, continue sense ser un criteri que es puntue en l'elecció de centres.
Rebutjada amb els vots del PSOE, Compromís i EUPV, i els vots a favor sols de PP i C's.  
6.- Moció del PP en contra del programa experimental d'escolarització en centres públics dels xiquets de 2 a 3 anys. Es tracta d'un programa experimental que el PP demana que es retire.
Rebutjada amb els vots del PSOE, Compromís i C's, els vots a favor sols de PP i l'abstenció d'EUPV.
7.- Moció del PP per a assumir l'atenció als refugiats com a qüestió d'estat. 
Aprovada per unanimitat amb una esmena d'EUPV.
8.- Moció del PSOE, per a la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
Aprovada amb els vots a favor del PSOE, Compromís i EUPV, en contra del PP, i abstenció de C's.

Per últim als pregs i preguntes, plantejarem que:
- Encara estem esperant conèixer el pleg de condicions per a l'adjudicació del Bar dels centre de Majors.
- Que va a fer l'equip de govern amb la sèquia de la Mina, en la que es suposava que anava a assumir el manteniment?
- Lamentarem l'episodi caòtic viscut en la forma en que s'ha adjudicat l'obra de 30.000€ del Monterrey corresponent al 2015, i demanem que no es repeteixca.
- Demanarem que en la futura concessió del contracte del fem, l'empresa es faça càrrec del segur de responsabilitat civil, de manera que cobreixca les incidències provocades per inclemències del temps que poden provocar danys causats pels contenidors en no estar subjectes.  


jueves, 3 de diciembre de 2015

Resum del plenari de la setmana passada

Rescate alguns dels punts del plenari.

A) Per unanimitat, es va aprovar secundar la proposta de col·legi d'advocats d'Alzira que reclama el manteniment a Alzira del Jutjat de Lo Penal, en contra de l'opinió del Consell General del Poder Judicial, que ha informat per a que siga traslladat a Alzira.

B) Un altre punt que sí que va suscitar més debat és el de com gestionar el cobrament de les quotes urbanístiques pendents de La Closa. Uns poc més de 900.000 € pendents de cobrar, dels quals pràcticament la meitat correspon a una empresa.
Calia decidir entre que ho fera l'Ajuntament amb els seus mitjans, la Diputació (es quedarien un 5% del que cobrem) o a una empresa privada (es quedarien un 15% del que cobrem, i si no es cobra has de pagar l'1% i t'has de fer càrrec de les despeses).
S'aprova l'opció de la Diputació amb els vots a favor de PSOE, Compromís i EUPV, i l'abstenció de la resta (PP i C's).

C) L'equip de govern va donar compte de que no pensa prorrogar el contracte de recollida del fem. Es dir s'acaba el contracte. Açò no es votava, simplement l'equip de Govern informa del que havia decidit.

D) Per Unanimitat es decideix aprovar la celebració de la XVII Assemblea d'Història de la Ribera, i la Concessió del Guardó d'Or a la Comparsa Boquimolls que es farà entrega a l'acte del dia de la Constitució que es farà el dia 4.

Queda els blocs de mocions i pregs i preguntes. Una de Compromís, una del PSOE i 6 del PP (que ha despertat, ja que fins a dia de hui no havia presentat cap).

Ho deixe per a un altre dia (en breu) ... per tal de no fer-ho llarg.

viernes, 20 de noviembre de 2015

El merder, amb l'aigua, que mai s'acaba.

A l'última comissió informativa varen apareixer algunes qüestions sobre l'aigua que voldria aclarir i informar. Vaig a tractar d'exposar les diverses qüestions de la manera més sintètica possible, quasi telegràfica (i alguna menys important la deixe de moment).

1.- Com ja vaig comentar la planta de filtres de carboni té un cost de manteniment que l'empresa reclama i que estima en 32.000 € anuals.
La proposta que ens han presentat en la comissió, és repercutir eixe cost als rebuts de l'aigua dels consumidors.

2.- L'empresa que ja va pujar un 4,20% el preu del suministre de l'aigua sense que el nou Ajuntament s'enterara, també té proposada una pujada de la taxa del clavegueram d'un altre 4,20%.

3.- L'empresa també reclama unes quantitats pel compromís adquirit verbalment per l'anterior Alcalde (segons versió de l'empresa que Soler nega), en que si retardaven la pujada a després de les eleccions, se'ls compensaria. (D'aquest punt dir que desconec l'exactitud del que reclamen i en base a quins acords).

Plantejats aquests assumptes des d'EUPV hem traslladat les següents posicions per a que l'equip de govern les considere:

1.- No volem que es carregue més encara el rebut de l'aigua, per això proposem que els ingressos derivats del cànon variable que paga l'empresa de suministre, es destine a compensar aquest manteniment. Si són ingressos de l'aigua, és lògic que es destinen a l'aigua.

2.- No es necessari que el manteniment l'assumeixca l'empresa actual. Que es faça un plec de condicions, i s'adjudique a qui ofereixca millors condicions.

3.- La proposta de pujada del clavegueram, no pot ser considerada sense el preceptiu informe econòmic que el justifique. Se li ha de reclamar a l'empresa.

4.- I per últim, no reconeguem cap deute amb l'empresa, basats en suposats compromisos verbals de l'anterior Alcalde.

Entenem que són propostes suficientment raonables, per a ser considerades.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

Sobre les mocions, o "donde dije digo, ..."

Com vos vaig dir, quedava pendent parlar de les dos mocions aprovades, per unanimitat, a proposta d'EUPV i de la curiosa transformació del PP.

La primera de les mocions demanava que s'encarregara una memòria valorada per a la construcció d'un gimnàs al CEIP Sanchis Guarner, i traslladar la petició a la Conselleria, així com també la petició de l'ampliació de l'aulari d'infantil.
A petició de la regidora d'educació acceptarem retirar la reivindicació de l'ampliació de l'aulari, per la senzilla raó de que ens anunciaren que eixes gestions ja estaven encaminades.

La segona de les mocions, demana simplement que tota la documentació que siga possible, i que actualment es deixa en una carpeta quan es realitza una convocatòria d'un òrgan municipal, la qual els regidors revisem per a estudiar els temes i hem de fer còpies en paper per a un estudi detingut, si ho considerem adequat, malgastant temps, paper, tinta, etc ... en la mesura del possible es deixe que fem còpia en format digital.

Aquesta iniciativa ja va ser proposada per EUPV en la passada legislatura, amb el PP al govern ... idèntica, sols canviant la data, i no va ser aprovada per que la majoria absoluta del PP ho va impedir.
Ací la intervenció de la moció que fa transformar el vot del PP

Total que el PP "donde dije digo, digo Diego", i això deixa clar que al PP al govern, poc li importa que faces propostes raonables, per que els seus interessos partidistes, s'imposaven. 
Ben pensat, no se si partidistes o personals. Ho deixe a la vostra interpretació, els fets són incontestables.

domingo, 8 de noviembre de 2015

El passat Ple del 29 d'octubre

Doncs certament tenia pendent el repasset a l´últim plenari.

No va ser un Ple amb massa controvèrsies.

Al punt 3.- S'aprova l'adhesió al servei de recaptació de sancions de transit (amb el vot en contra del PP), per part de la Mancomunitat. Nosaltres expliquem que preferim la recaptació dels tributs, des de l'Ajuntament, per tal d'estalviar el que ens cobren per eixes gestions. Però en aquest cas valorem, que no és un cost alt i especialment que no es tracta d'un tribut si no d'unes sancions, i en aquest cas l'important no és precisament un afany recaptatori, si no l'efecte corrector d'unes conductes inadequades.

Al punt 4.- S'aprova la subscripció d'un conveni amb la fundació Limne (amb el vot en contra del PP),  per tal de la recuperació soci ambiental del barranc. El programa d'EUPV ja incorporava l'aposta de recuperar l'espai per als veïns i veïnes de La Pobla llarga, a la qual es pot sumar la tasca de consciència mediambiental.
Si es gestiona bé, l'aposta és il·lusionant i està alineada perfectament amb la nostra visió.

Al punt 5.- S'adherim al conveni per promoure la Llei de transparència.
Al punt 6.- Es dona compte de noves multes i sancions al nostre Ajuntament, fruit de la gestió del PP.

Al punt 7.-  Per via d'urgència s'aprova l'adhesió a les ajudes als llibres de text per a la creació del banc de llibres (unanimitat), programa xarxa llibres amb la Diputació i la Conselleria.

Finalment citar que al punt de les mocions, s'aprovaren les mocions de C's demanant que s'estudie quins cicles formatius es podrien demanar al nostre poble i de Compromís demanant el suport a les marxes del dia 7 de novembre en contra de les violències masclistes.

També s'aprovaren dos mocions d'EUPV, però crec que  mereixen una entrada posterior, pq va passar una cosa molt interessant i no s'ho de perdre.


lunes, 26 de octubre de 2015

Dos apunts més sobre l'aigua.

Fetes les aclaracions que vaig fer a l'última entrada, sobre la pujada de preu de l'aigua, em va quedar pendent un parell de notes que considere importants, al menys a títol informatiu.

1.- El PP va posar en marxa una planta de tractament de l'aigua amb filtres de carbó actiu. Aquesta inversió sempre se'ns ha venut com que no ens costava diners i com que suposava avançar-se als possibles problemes de plaguicides. La realitat és que la inversió efectivament estava subvencionada i això ha de constar com a un punt positiu, però cal aclarir que això té un manteniment anual que hem d'assumir i que s'estava compensant de la quota variable del canon que l'empresa havia de pagar a l'Ajuntament. A més des de finals de 2012, ja s'havia avisat de la presencia de "niveles ligeramente elevados de determinados plaguicidas en la red". 

2.- El MÉS SORPRENENT ... recordareu que la empresa havia sol·licitat pujar el preu de l'aigua en setembre de 2014 un 5,2%. EUPV es va posicionar en contra i fins i tot el PP va dir que sols acceptava l'IPC. Finalment un dia el Sr. Soler ens anunciava que finalment no hi hauria cap pujada, que l'empresa havia renunciat. Recordareu que nosaltres ens mostrarem satisfets per aquesta decisió.

Ara resulta que a l'última comissió el representant de l'empresa ens va revelar, quin va ser el motiu pel que l'empresa havia renunciat a la pujada. Senzillament Soler els ho havia demanat. els havia demanat que no pujaren el preu abans de les eleccions i els havia garantit que els ho compensaria econòmicament, evidentment del pressupost municipal, o siga de la butxaca de tots. 
AL·LUCINANT ...

NOTA ACLARATÒRIA: Si hagueren pujat el preu un 5,2% al 2014, evidentment haguérem estat pagant un preu major molt abans i sempre haguera estat pitjor que ho hagueren fet. Ara bé, compensació econòmica al respecte, ni pensar-ho. Que li la reclamen a Soler, al fi i al cap l'empresa el que acceptava era tirar-li una maneta a ell, no?

viernes, 16 de octubre de 2015

El misteri de l'aigua i alguna sorpresa.

La setmana abans del començament dels primers actes festius, tinguérem una comissió informativa amb la presència, entre d'altres, de representants de l'empresa de subministre d'aigua i que vaig tractar d'aprofitar per a aclarir algunes de les qüestions que fa temps que venim denunciant i que gràcies a l'abundant documentació que ens han facilitat hem pogut aclarir.

Per no tractar de fer una novel·la, diré algunes de les conclusions/informacions que he tret, i de pas contarem com ens han pujat l'aigua un 4,21% i algun element més.

Com ens pugen el preu?

1.- El 23 de juny de 2015, TECVASA comunica a l'Ajuntament la seua voluntat de pujar el preu. Al "Muy Ilustre" no s'enteren. Siga pel motiu que siga, l'equip de govern que feia 10 dies que havia pres possessió, no s'entera. Conclusió ... com ningú s'entera, no es comunica res a cap comissió, ni es presenta cap tipus d'al·legació, amb la qual cosa la petició es tramita a València (Comissió de preus) sense cap objecció de ningú.


2.- El 24 de juliol de 2015, els nous preus es publiquen al Diari Oficial i tampoc pareix q s'entere ningú, encara que en aquest cas, crec que ja donava igual.

Amb quin argument?

1.- El motiu que ho justifica segons l'empresa és una baixada del consum. Es dir els poblatans hem estalviat aigua i per això ens la pugen. Com és possible? Ho vaig explicar fa temps en l'entrada que parlava de les lleis del PP -Feu click per més detall- ("En favor de qui legisla el PP?"). 
La idea és la que vos he dit, de que si consumim menys ens poden pujar el preu.

2.- En la meua opinió parteix de la base equivocada d'aplicar unes mesures que per a mi no es donen les condicions per a ser aplicades. La empresa no opina el mateix, i així ho va manifestar en l'intercanvi d'opinions que tinguérem a la comissió, on al menys varen reconeixer que era un aspecte polèmic i controvertit.
La nostra opinió era clara, la de l'empresa també, la resta de representants dels altres grups polítics la veritat és que varen opinar poc o gens respecte d'aquest assumpte.

Aleshores tot clar al rebut?

QUE VA!! Podríem dir que segurament ens han estat cobrant de més, una altra vegada.

1.- Si feu una ullada a la vostra factura, voreu que a banda del suministre, contadors i clavegueram apareixen uns conceptes Inversiones I i Inversiones II.
Aquests conceptes són per a pagar algunes obres que s'han fet a les infraestructures de l'aigua, obres que després paguem poc a poc als rebuts (amb interessos).
Doncs resulta que el concepte Inversiones I, hauria d'haver-se deixat de cobrar el 4art trimestre de 2013, per que en eixa data ja s'acabava de pagar l'obra que es va fer al seu dia.

2.- Segons versió de l'empresa, alertaren a Soler de que havien de deixar de cobrar aquest concepte, però també li traslladaren la idea que no passava res si es continuava cobrant, ja que això constituiria un fons per a futures obres. Com un anticipament de futures inversions. Soler els va dir verbalment, que endavant, que continuaren cobrant-lo. I així és com a dia de hui l'empresa ha facturat 35.300 € extra.  

3.- En aquest punt sí que he de dir que l'equip de govern va manifestar que s'informaria sobre la legalitat d'aquesta circumstància i que si no era legal no anava a permetre que es continuara cobrant. L'empresa tampoc s'oposava a tornar els diners, si calia.

Que? Com se vos queda el cos? 
Ho deixe ací i em guarde alguna coseta per a altra ocasió.

jueves, 8 de octubre de 2015

Sobre el Casal Fester que després era Local Polifuncional.

Poques paraules de part meua, però sí que crec que algú (o vàries persones) hauriem de donar explicacions d'aquesta seqüència que vaig a exposar.

Situeu-se ... A l'any passat, local acabat d'inaugurar i quan les falles ja han acabat amb les seues activitats programades, presente el 18 de març el següent escrit:


I a les sis dies obtinc la següent resposta:


Ara veiem que el que tenim és el següent informe ...


I com és normal m'agradaria que ens aclariren moltes qüestions. Alguns tenen moltes explicacions que donar, ja ho crec. Tinc motius per a considerar-me enganyat o no?

jueves, 1 de octubre de 2015

Sobre les mocions i, els precs i preguntes del ple.

Quedaven algunes qüestions pendents, mocions (4) i precs i preguntes:

S'aprovaren dos mocions de Compromís. 
1.- Una sobre la no intervenció de la policia local als desnonaments, a la que donarem suport i explique en la nostra intervenció, de fet en anteriors legislatures hem estat incidint a la problemàtica de la llei hipotecària. Aprovada per (PSPV-Compromís-EUPV) i amb les abstencions de PP i C's.

2.- I altra sobre el problema de l'infra finançament del País Valencià. Moció que als anys que porte he vist presentar a uns i a altres en termes similars. Ací l'explicació del nostre vot. Aprovada per (PSPV-Compromís-EUPV-PP)  amb l'abstenció de C's.

3.- Una altra moció del psoe amb motiu de la violència masclista, també va ser aprovada i s'accepta una esmena d'EUPV, per a afegir un punt. Aprovada per unanimitat amb l'esmena d'EUPV.

4.- Per últim, el cas de la moció per a declarar La Pobla poble acollidor per a l'ajuda als refugiats. Ací cal explicar que arribada la convocatòria del ple, ens varem trobar amb tres mocions de tres grups (EUPV-Compromís i PSPV) que plantejaven una moció molt semblant i varem entendre que era ridícul que férem tres debats i ens votarem tres vegades les mocions. Posat en contacte amb la resta de grups que havien presentat moció acordarem fer una moció conjunta que substituira les individuals. Així retirarem les nostres mocions per a presentar una conjunta per via d'urgència
A la nostra intervenció vaig haver d'explicar el com naix la moció conjunta. El company de C's no entenia per que no l'havíem cridat, i li explicarem que no ens juntarem a priori per a fer una moció conjunta, si no que vistes les tres iniciatives decidirem juntar-les, i no parlarem amb ningú més per que no hi havia cap iniciativa, de cap altre grup presentada. Aprovada per unanimitat.

Preguntes
En quant a les preguntes ... Volíem traslladar la preocupació per les males olors (però ho va fer abans el Sr. Sanchis), ací teniu la resposta i sobre el per que de la pujada de preu de l'aigua.

NOTA: A la propera comissió informativa (dijous), ens anuncien la presència de representants de l'empresa d'aigua per a aclarir qüestions. Informaré ... però fa un "tufo" !


domingo, 27 de septiembre de 2015

Sobre el Ple del passat dia 24

Com sempre tractaré d'explicar les coses més rellevants del passat plenari.

S'aprovaren tres estatuts per al Consell Municipal de Festes, Consell Municipal de Cultura i Consell Agrari.
Veiem positiu la iniciativa i votarem a favor de tots excepte del Consell Municipal de Festes. Per que? Veiem un problema amb la composició que es proposa i creiem que està descompensada. M'explique.  Hi ha vàries associacions representades que col·laboren habitualment a les festes, amb dos representants però que sols tenen un vot cadascuna. 
Entre elles La Junta Central de Moros amb dos representants (però sols un vot), i les tres falles (cadascuna amb un representant i un vot cadascuna).

Això crea una diferència important de pes, entre el mon faller i el mon dels moros (per definir-ho d'alguna manera), i introdueix una descompensació que creiem que es podria corregir.
Ací podeu vore la intervenció al respecte 

Es va donar compte de les diferents sentències condemnatòries que han aflorat. Tenint en compte que l'auditoria no ha acabat, i que l'origen de les diferents sentències es divers, no és fàcil fer una valoració global del contingut de les mateixes, sense entrar a concretar una a una. Però el que creiem que sí que queda clar i evident, és la falta de transparència amb que l'anterior govern gestionava els assumptes municipals. Vos deixe ací també la breu valoració que fem al respecte .

També l'equip de govern ha donat compte de quines inversions ha decidit amb la subvenció de la Diputació. Una millora en el Casal Fester (146.000 €) i una inversió per a renovar les canonades en un dels pous de l'aigua (16.000 €).
D'aquestes obres simplement lamentar que no hem tingut possibilitat de participar de la decisió, ja que l'equip de govern és qui ha decidit pel seu compte i ara el que fa és només donar compte a la resta.

Per últim també es va nomenar com a Croniste Oficial Adjunt a JOAN CATALÀ. Un reconeixement amplament merescut.  

ACÍ HO DEIXE per hui. Em queda parlar-vos de les mocions i dels pregs i preguntes, entre les quals demanàvem sobre el per què ha pujat l'aigua.
       

jueves, 24 de septiembre de 2015

Nova pujada de preus de la tarifa d'aigua potable?

Contemple amb estupor que s'ha produït una nova pujada de preus en la tarifa de l'aigua potable. A mi no em consta que aquesta informació haja passat per cap òrgan municipal, o al menys cap del que jo forme part.

Una pujada general que he calculat de l'ordre del 4,22% i que s'ha aplicat a pràcticament tots els conceptes de la factura de l'aigua en aquest últim trimestre. 
Poc ha durat la sensació aquella en que, prèvia a les passades eleccions, ens havien anunciat que l'empresa no anava a aplicar cap pujada aquest any.

L'última proposta de l'empresa que jo conega va ser presentada el 25 de setembre de 2014 i era del 5,2%. Tots els partits en aquell moment la rebutjarem, però el PP va dir que permetria l'IPC.
Nosaltres ens posicionàrem en contra fins i tot de l'IPC (al nostre criteri motius hi ha), i ens alegrarem quan el Sr. Soler unes dies després ens va anunciar que finalment no hi hauria ni tal sols l'IPC.
Pírrica satisfacció segurament motivada per la presència d'unes eleccions, més que per la nostra insistència.

Vista aquesta nova situació i donat que hui hi ha Ple Ordinari a les 20:00h, hem presentat per escrit una pregunta a l'equip de govern. De moment no tinc molta més informació.

viernes, 18 de septiembre de 2015

Sopar d'estiu 2015

Esperem que trobareu un agradable moment entre amics i amigues, un poc de tertúlia, i algunes informacions interessants.

I que repetiu !!!!

jueves, 17 de septiembre de 2015

La fatídica rampa de la Casa de Cultura

Feia dies que volia mencionar molt breument aquest assumpte, sense més.

Al Ple del 26 de juny de 2014, EUPV va presentar una moció que deia que davant els problemes detectats a la rampa d'accés a la Casa de Cultura es prengueren els següents acords...

1.    Encomanar als tècnics municipals l’estudi de les millors alternatives possibles per a eliminar aquesta perillosa situació.
2.    Aplicar les mesures correctores necessàries a la major brevetat possible.

Soler em va respondre que ho estaven estudiant.

Ara he sabut que el 26 de maig de 2015, va tindre entrada a l'Ajuntament una instància d'una veïna que havia tingut un accident amb el seu fill en cadira de rodes i que demanava que el lloc es fera accessible.

Crec que no calen més comentaris ...
miércoles, 19 de agosto de 2015

Sobre l'auditoria de gestió

Com ja sabreu l'Ajuntament de La Pobla Llarga ha encomanat una auditoria.

La primera cosa que cal dir, es que compartim la necessitat de la revisió de la comptabilitat municipal per tal de tenir una idea més precisa de la situació real en termes econòmics del nostre Ajuntament. Aquesta és una reivindicació que molts partits dels que ens presentàvem a les últimes eleccions havíem manifestat, i que en general és un sentir general dels poblatans i poblatanes que desitgen ficar llum a la situació.

No obstant hem de fer constar que no estem en absolut d'acord a la manera en que s'ha procedit a seleccionar i adjudicar aquesta tasca a una empresa determinada.
Per una qüestió de coherència amb les nostres constants demandes de transparència i igualtat d'oportunitats, volíem que s'aprovaren unes bases per a establir quins eren els objectius que des de la corporació es persegueixen i que hauria d'acomplir la empresa adjudicatària en el seu treball.
La nostra idea haguera estat que es fixaren uns criteris de baremació i s'adjudicaria a la empresa que obtinguera la millor puntuació, entre els quals el criteri econòmic seria un d'ells.
Tot això com a manera de ser conseqüent amb les nostres reivindicacions habituals en els processos d'adjudicació, amb la major transparència possible.   

Lamentablement no ha estat així. L'adjudicació ha estat per decret de l'Alcaldia realitzant-la l'equip de govern a l'empresa que li ha paregut més interessant.

Coneixedor l'equip de govern de les nostres discrepàncies en aquest procediment, ens oferiren la possibilitat de tenir un contacte amb l'empresa finalment adjudicatària per tal d'aclarir qualsevol dubte que tinguérem i el que varem fer va ser traslladar a l'empresa algunes de les qüestions bàsiques que nosaltres enteníem que caldria atendre en l'estudi a realitzar.

Cal mencionar que es tracta d'una auditoria de gestió, que no és exactament una auditoria financera en la que vaja a revisar-se la totalitat dels papers comptables municipals, i que supose que és el que qualsevol persona té en ment en un primer instant. Es tracta d'un encàrrec més econòmic.

Així, ara del que es tracta és que al final del període d'estudi que està realitzant l'empresa, els resultats siguen satisfactoris i s'acompleixquen al menys els objectius, per a tenir una visió el més realista possible de la situació econòmic - financera del nostre Ajuntament. Esperem que així siga.

Nota: Vos adjunte el document amb les consideracions mínimes que comunicarem a l'empresa.    

sábado, 8 de agosto de 2015

Sobre el Ple del passat dia 30. Mocions i altres. (Part II).

Vaig deixar pendent relacionar les mocions, els precs i preguntes, i alguna consideració que volia fer.

Sobre les mocions hi havien 3 mocions de Compromís i una d'EUPV.
- Sobre el dia de l'orgull LGTB arrel del 28 de Juny.
Resumidament denúncia de les fòbies per l'orientació sexual, promoure el respecte, algun gest simbòlic, etc. 
(Aprovada amb els vots a favor de PSOE, C's, EUPV, Compromís i abstenció del PP)

- Sobre el model d'Escola Valenciana que volem.
Moció que reclama unes directrius des d'Escola Valenciana, per tal de construir l'escola valenciana del segle XXI. 
Sobre el debat d'aquesta moció mostrar la meua sorpresa per la manifestació del representant de C's, en contra del model d'immersió lingüística, en el que diuen apostar pel tractament per igual de tres llengües (valencià, castellà i anglés), al igual que fan els pares que porten els xiquets al col·legi trilingüe del poble.
[Ací teniu el fragment, punxeu
I atenció a l'afirmació ... "Se perfectament que molts xiquets de La Pobla tenen grans carències en estes altres dos llengües que no siguen el valencià."
Pregunte: "quines?" i respon ..."En anglés i en castellà."
[Ciutadans dixit, punxeu]
(Aprovada amb els vots a favor de PSOE, PP, EUPV, Compromís i el vot en contra de C's)

- En contra de la Llei Mordassa.
Demanem la retirada de la llei, un debat consensuat per a una nova llei que integre diferents aspectes de la seguretat ciutadana, i la dimissió del ministre.
(Aprovada amb els vots a favor de PSOE, C's, EUPV, Compromís i en contra del PP )

- Per no autoritzar activitats de circs que fan espectacles amb animals a la localitat.
Demana el compromís amb els drets dels animals i la no concessió de permisos per a circs que utilitzen animals als seus espectacles.
(Aprovada amb els vots a favor de PSOE, EUPV, Compromís, l'abstenció del PP i el vot en contra de C's)

CONSIDERACIONS FINALS respecte el desenvolupament del Ple:
Trobe la necessitat de manifestar que no em va agradar la manera en que l'Alcaldessa va dirigir el plenari. 
1.- Durant els debats vaig trobar a faltar un poc de pedagogia i d'implicació per tal d'evitar les interrupcions per part del públic durant les exposicions de les diferents posicions.
M'explique: El públic ha de saber mantenir el silenci necessari quan s'estan expressant les opinions, i l'Alcaldessa no deu permetre les manifestacions de reprovació. Jo entenc les reaccions esporàdiques, però l'Alcaldessa que deu ordenar el debat, ha de fer entendre al públic, que no toca.
Altra cosa és que una vegada acabat el debat, i després de la votació, es facen les manifestacions que creguen. Tampoc toca, però en eixa situació crec que es pot flexibilitzar l'actitud. No em va agradar i el portaveu de C's tenia tota la raó en la queixa que va fer al respecte.

2.- Nosaltres, incorporarem a l'acord d'investidura amb el PSOE que a tots els plens s'havia de donar la paraula als veïns i veïnes, en un torn de precs i preguntes. Però ... atenció, la paraula donada als veïns per a fer precs o preguntes, no pot ser utilitzada per a recriminar qüestions als regidors de l'oposició que en eixe sentit estan sense possibilitat teòrica d'intervindre. No pot convertir-se en un nou debat o en un mercadet. Demanar explicacions, informació, etc o una actuació o valoració a l'equip de govern sembla normal, que s'aprofite per a intentar fer les pròpies valoracions polítiques sobre uns o altres, em sembla que no toca.

Dit açò ... entenc que era el primer ple ordinari.


lunes, 3 de agosto de 2015

Sobre el Ple del passat dia 30 (Part I).

Primer ple ordinari de la legislatura, i molt resumidament direm que 2 convenis, una designació de representants, nom de la plaça, mocions, i per últim precs i preguntes.

Explicaré el que es va acordar i les posicions del nostre grup polític, i faré alguna consideració addicional que necessite fer. En aquesta primera entrada faré referència als primers punts. La resta un altre dia, per a no embafar-vos. 

El primer dels convenis era per subscriures a un servei de la Mancomunitat de tramitació i gestió de procediments sancionadors.
Es tracta de cedir a la Mancomunitat la tramitació i/o el cobrament de sancions a canvi d'una part de les sancions, depenent del tipus de procediment sancionador que es cedeixca, el cost varia. Però hi ha un cost per a l'Ajuntament.
Açò va un poc en contra del sentit que hem defès de recuperar gestió de tributs, per a estalviar-nos els costos. 
En general no estem d'acord amb aquesta cessió, i no crec que ens resulte beneficiós, per en alguns casos (i les multes de trànsit podria ser un d'ells), poden existir elements que sí que ho converteixquen en un servei interessant.  
Davant d'aquests dubtes, l'equip de govern va oferir el compromís de decidir quins procediments es cedirien al servei, previ pas per la corresponent comissió informativa. Així, amb eixe compromís varem acceptar votar a favor.
Tot i que la qualitat no és molt bona ... 

El segon dels convenis, tracta del servei de franqueig pagat, del correu. Hi ha un descompte a la tarifa i facilita la gestió, per a nosaltres no hi ha dubte de que estalvia i resulta positiu.

Un altre punt era la designació de tres poblacions de menys de 20.000 hab per al "Consell Territorial de la Propietat Immobiliària". L'equip de govern del PSOE havia pactat amb Compromís una terna de pobles (La Pobla, Rafel i Carlet). A nosaltres ningú ens va dir res, ni ens va proposar res, ni pintarem res en la proposta que ens trobarem ja cuinada a comissió. Així que no quedava altra que l'abstenció.

Per últim ... la proposta de recuperar el nom de la Plaça del País Valencià.
Des d'EUPV entenem que aquest assumpte és important, però no és urgent. Segurament EUPV no haguera promogut el debat en aquest moment, però la qüestió és que ens han posat l'assumpte damunt la taula, i si ens formulen l'assumpte per a pronunciar-se tenim clar el nostre vot afirmatiu.
Es tracta de recuperar un nom que simplement ha de ser utilitzat amb normalitat. Des de fa temps la dreta tracta de perseguir i estigmatitzar el seu ús. A banda de borrar el nom, ha estat utilitzat de vegades com a excusa per a no tramitar iniciatives i fins i tot volien deixar sense subvenció a les entitats que l'utilitzaven. Nosaltres portem amb orgull la denominació al nostre grup municipal, som Esquerra Unida del País Valencià i no podem acceptar la persecució del terme.
Ja sabem que no és una denominació oficial, però això no ha d'impedir que puga ser utilitzat amb normalitat, i aquesta recuperació va en eixa línia.
Dit açò ... tampoc anem a perdre molt de temps en un debat de fa trenta anys, per què la societat d'ara crec que ja no és la de fa trenta anys.
Ací podeu vore el debat del punt. 

El proper dia tractaré les mocions i alguna consideració general.

miércoles, 15 de julio de 2015

Sobre la posició respecte dels sous per dedicació parcial

Queda explicar el punt dels sous, sense dubte el més controvertit.

En EUPV apliquem un criteri que forma part dels nostres estatuts i que assumim per que compartim plenament. Aquest criteri no és altre que simplement pel fet de desenvolupar l'activitat política, no es poden guanyar més diners del que es guanyaven abans, ni deixar de guanyar diners del teu salari anterior. La qüestió és que ningú entre en política per guanyar més, ni renúncie a ella per perdre diners.
I com es materialitza això? Doncs molt fàcil, si deixes la teua dedicació X on guanyaves 2.000 € mensuals per dedicar-te al poble, s'hauria de garantir que vas a mantenir els ingressos que tenies abans. Dit d'altra manera, la idea és que mantingues el salari que tenies abans de la política.
Però açò evidentment té unes limitacions, si abans no tenies treball o estaves amb un subsidi, no anem a permetre que l'Ajuntament et tinga treballant per eixe subsidi. Garantim un mínim salari que considerem digne per al desenvolupament de l'activitat pública i eixe mínim és de 2 vegades el SMI (actualment el SMI està prop de 650 €).
Però també tenim un tope salarial, si Cristiano Ronaldo vol dedicar-se a la política al poble no li podem assegurar mantenir el seu salari d'abans (je,je,je). Es garanteix fins a 4 vegades el SMI, sempre justificant quins eren els teus ingressos anteriors.

Bé doncs, eixos son els principis que tenim i els que hem aplicat. Garantim els ingressos a que es renúncia amb uns mínims i màxims.

La proposta de remuneració del regidor Vicent Furió, que segons ha fet públic el PSOE no disposava de nòmina anteriorment, i per tant no renuncia a ingressos però tampoc contava amb ells, esta dins del que considerem que ha de ser una remuneració mínimament digna i que nosaltres fixàvem en 2 vegades el SMI. Al tractar-se d'una dedicació del 50% nosaltres, proposàvem els 650 € del SMI.
La proposta del PSOE ho deixa en 600 € (no sabem pq).

NO passa el mateix amb la proposta de retribució per Neus Garrigues on trobem un doble problema.
En primer lloc no acompleix el primer criteri de no suposar més ingressos personals dels que es disfrutava abans de la política.
El càlcul és complicat per que els ingressos anteriors provenien de dos fonts. Per una part de l'activitat privada professional, que es difícil de quantificar. I per altra de la nòmina de la empresa privada en la que treballa, i molt més fàcil de quantificar.
Neus Garrigues renuncia a la major part del treball de l'activitat professional (mantindrà una xicoteta part), i renuncia a una xicoteta part d'hores de dedicació de l'actual empresa privada.
Cal aclarir que des del PSOE es va parlar de clara reducció horària, però eixa afirmació és bastant distorsionada. Sabem de quantes hores setmanals es tracta, però no farem públic cap dada privada que no haja fet públic el propi PSOE. Ací el nivell de transparència el fixen ells.
Tot açò ells ho quantifiquen en 800 € mensuals i nosaltres pensem que això és més del que es renuncia. Ho podem explicar amb detalls de manera privada, però insistim en que hi ha un fort component de dades privades, que no volem i no podem fer públic. Arribem a parlar del que ja ha fet públic el propi partit socialista.
Simplement de manera resumida diguem que la perdua d'ingressos de la empresa privada (per les hores que reduirà) i la perdua d'ingressos per l'activitat privada personal, amb eixa assignació de 800 € es veu superada.

En segon lloc trobem una altra qüestió que no compartim. La Sr. Garrigues tindrà una dedicació de 20 hores setmanals remunerades a l'Ajuntament. Aquestes hores sumades a les de la empresa privada en que treballa passen sobradament d'una dedicació del 100%, són moltes més hores de les 40 hores setmanals, a les que hauríem de sumar les xicotetes dedicacions puntuals com a advocada.
En EUPV pensem que des de la institució pública que representem, i des d'un ideari d'esquerres, no podem estar fomentant aquesta dedicació per dalt del 100% de la jordana laboral. És un altre plantejament que no compartim.

Així doncs ens trobem amb dos qüestions que no encaixen dins dels nostres plantejaments. Agraïm la disposició a parlar que ha mostrat el grup socialista, però és evident que el fet de trobar suport al seu plantejament en altres formacions polítiques (C's i Compromís havien donat el Sí) ha fet que ja no fora necessari tractar d'arribar a un enteniment amb EUPV, que per altra banda vists els plantejaments que teniem, haguera estat molt complicat llimar diferències.

Com diuen els britànics, "Keep Calm!!" No passa res, ja varem dir que si estàvem d'acord tindrien el nostre suport, i que si no era el cas, mantindríem la nostra coherència en la defensa de les nostres idees. És el nostre patrimoni més apreciat.

NOTA: Estaré unes dies amb poca conectivitat, si algú requereix alguna explicació més detallada, un poc de paciència, ... faré el que puga. Disculpeu i Gràcies.

     


sábado, 11 de julio de 2015

Les nostres posicions al ple II ... més detall

Com vaig dir quedaven un parell de punts per explicar sobre les nostres posicions:
Vaig parlar del punt 4 del Ple en els següents termes ...

4.- Ens abstinguérem a la proposta dels imports que van a pagar-se per assistències a Plens, Comissions Informatives i Comissió de Govern, manifestant que ens convencia plenament la proposta per al Ple i C.Govern, però ens pareixia un salt massa important el de les Comissions, donades certes circumstàncies. [Ho explicaré amb més detall].

Així que allà vaig:
Com a introducció, explicar que els imports actuals que es paguen per assistència al ple, són 15,03 € i son de l'any 2000, amb govern d'EUPV. De fet tenen decimals per que es tracta d'una conversió de l'import en pessetes (2.500 pts).


Hem estudiat els imports que es paguen en altres localitats de la comarca i hem trobat preus de 180€, 90€, 75€ o 63€. Algunes localitats la veritat es que eren més grans a la nostra, però fins i tot les de tamany similar estan per dalt. Així que hem acudit a un parell de casos de poblacions que son la meitat de la pobla o menors, i el preu mínim que hem trobat és de 30 € per ple.

La proposta de l'equip de govern és de pujar a 40 € per portaveu i 25 € la resta de membres. Feta la mitjana del cost que això suposa per plenari, continua estant per baix dels 30€ de la majoria de poblacions.
La proposta ens pareix assumible i raonable.

La Comissió de Govern no es toca, així que res a dir.

El problema el veiem a la proposta de les Comissions Informatives. La proposta de l'equip de govern és de passar de 18 € per portaveu a 20 € i de 6 € de la resta a 15 €.
Sobre el paper els preus poden parèixer raonables i de fet crec que ho són, però el problema es que l'impacte d'aplicar de colp aquesta pujada és gran, especialment pq cal tenir en compte una peculiaritat i és que amb la reforma organitzativa de les comissions, on abans es feien 2 comissions ara seran 4 i tots els imports és doblaran. 
Al haver el doble de comissions, l'increment es dispara i tenint en compte que eixe multiplicar per dos el num de comissions, ja provocarà de fet un increment de les retribucions per assistència.

L'increment de dietes per les Comissions, estarà al voltant de 4.275 € per any i creiem que tot i que es valent i necessari actualitzar els preus, tal vegada haguera estat més prudent, una proposta més moderada.

Així ... estant a favor de que cal revisar els imports, i estant a favor del tracte donat al Ple i Comissió de Govern, no compartim la de les Comissions Informatives, i hem preferit situar-se a l'abstenció. 

sábado, 4 de julio de 2015

Sobre les nostres posicions al primer Ple de Legislatura

Faré un repàs ràpid dels punts que es van tractar per a posteriorment entrar amb més detall, en aquelles qüestions més controvertides.
1.-El primer punt va ser l'acta, que com sempre toca retocar alguna cosa.

2.- Votarem a favor d'incrementar la periodicitat de les sessions ordinàries a mensuals (abans trimestrals).

3.- També de la nova composició de les Comissions Informatives, ara hi haurà 4 (abans 2).

4.- Ens abstinguérem a la proposta dels imports que van a pagar-se per assistències a Plens, Comissions Informatives i Comissió de Govern, manifestant que ens convencia plenament la proposta per al Ple i C.Govern, però ens pareixia un salt massa important el de les Comissions, donades certes circumstàncies. [Ho explicaré amb més detall].

5.- Donarem el nostre recolzament a totes les propostes de designació de representants municipals a diversos òrgans col·legiats, excepte el del Consorci de Residus. [Ho explicaré amb més detall].

6.- Ens abstinguérem davant la proposta de nomenament de tresorer municipal.

7.- Votarem a favor de la proposta de retribució per dedicació parcial (50%) a Vicent Furió.
8.- I en contra de la proposta de retribució per dedicació parcial (50%) a Neus Garrigues.
[Explicarem amb més detall els dos casos, fins on puga].

9.- Votarem a favor de la modificació de crèdit per a pagar les retribucions mencionades, en l'actual pressupost.

==================================================================
TRES apartats mereixen una explicació un poc més detallada ... el 4, 5, i conjuntament 7 i 8.
A hui passe a explicar el punt 5 i per a més endavant deixa els altres (tindrem temps).

Com he dit recolzarem totes les propostes excepte una. En totes es designava un titular i un suplent. La de la Mancomunitat, Consell Escolar, Junta Local de Seguretat, Comunitat d'usuaris de l'EDAR, i a Amarlaco, tenien a membres de l'equip de govern com a titular i suplents.
Al Consorci Provincial de Bombers el titular era el representant de C's, Juan Luis Sanchis (i el suplent de l'equip de govern).
A la FVMP el titular també de l'equip de govern, i la suplència de Daniel Carbonell (Compromís)
Al Consorci de Residus el titular també de l'equip de govern, i la suplència per un servidor, es dir J.Vicent Dasí (EUPV).

Demanarem a l'equip de govern que se'ns tinguera en consideració per a figurar com a titulars en la proposta del Consorci. Explicarem que creiem que podíem fer un bon treball a l'organisme de tractament de residus, i que puguerem estar de titulars, a l'igual que el representant de C's ho estava al Consorci de Bombers.

La proposta finalment va tindre que passar a votació ja que el PSOE no va voler atendre la nostra petició. A la votació votaren en contra, i va ser desestimada, per 5 vots NO (PSOE), 4 vots SÍ (EUPV, Compromís i PP), i 1 abstenció (Ciutadans).

I aquesta és la història de com nosaltres donarem suport a totes les propostes de representació fetes per l'equip de Govern, però l'equip de Govern no va donar suport a la nostra, i acabarem recolzant-les totes, excepte una.

NOTA: Em queden dos explicacions pendents. Les tindreu (possiblement al proper cap de setmana) ... gràcies per la vostra fidelitat.
  


        

domingo, 28 de junio de 2015

La increïble història de la farmàcia

Aquesta història increïble que vaig a contar-vos és l'últim regalet que ens deixa l'anterior Alcaldia.

Finalitza l'última Comissió Informativa, i el Sr. Soler ens anuncia que ens deixa un "marrón". Es tracta d'una carpeta amb un fum de factures acumulades de 9 anys, que provenen de la farmàcia i per import d'uns 35.000 €.

Que??? Com??? Vos explique ...

Any 1999 el govern d'Aznar a l'estat espanyol havia eliminat una sèrie de medicaments de la Seg. Soc. i a La Pobla Llarga el govern d'EUPV recolzat pel PSOE, en una Junta de Govern acorda que l'Ajuntament es fa càrrec de subvencionar el  cost d'eixos medicaments als nostres veïns i veïnes. Allò va ser conegut com el "Medicamentazo".

El Govern d'EUPV inclou als pressuposts municipals una partida a tal efecte i durant el que quedava d'any i en anys posteriors l'Ajuntament es feia càrrec d'eixes factures que des de la farmàcia és justificaven. I així és fins al 2002.

Al 2003 hi ha canvi de govern (guanya el PP) i al pressupost es manté la partida, però ja no es carrega cap import, per que no es presenta cap factura. Tampoc en anys successius, on sempre a final de l'any la partida quedava anul·lada al no carregar-se cap import, per que no es presenten factures.  
No se exactament en quin any, però el PP decideix eliminar la partida del pressupost en vista de que no s'utilitzava per a res.

Ara ... arriba el març de 2012 i des de la farmàcia es presenten un paquet de factures que van des d'octubre de 2002 fins a novembre de 2011, per total d'uns 35.000 €. Es dir, presenta a finals de 2011 les factures de 9 anys.

Que va fer el Sr. Soler des d'aquella data de 2012 fins a ara? Estaven al corrent la regidora de Benestar Social o el regidor d'Hisenda? No ho se, estaria bé que ho explicara. 
Jo el que vos puc dir és que aquest va ser un dels regals d'acomiadament que ens va deixar el passat 10 de juny, a 3 dies de la constitució del nou Ajuntament.

 També és cert que on hi ha una entrevista interessant, és a la farmàcia.domingo, 14 de junio de 2015

El discurs d'investidura.

Ja tenim nova Corporació. Comença la legislatura 2015-2019. Sort per a tots i totes.

A petició de molts companys, vos deixe la transcripció del discurs, i la gravació que han fet.


Discurs Ple d'investidura. Primera Part. from Vicent on Vimeo.Discurs Ple d'investidura. Segona Part. from Vicent on Vimeo.

TRANSCRIPCIÓ DEL DISCURS:

FELICITATS!
Una vegada més ens hem de felicitar per l’alt índex de participació que en cadascun dels processos electorals que vivim, es produeix al nostre poble. Senzillament ... Gràcies.
“La pobla demana canvi”, un cavi “Amb valentia”, per a un “Temps d’esquerres” o “Fes possible el canvi”, eixos eren els eslògans que alguns dels partits hem estat exhibint fa poques setmanes durant la passada campanya electoral.
Les urnes han parlat i han manifestat que eixe desig de canvi del que molts parlàvem era realment un anhel entre els poblatans i poblatanes.
Així ho intuíem alguns, però desconeixíem qui l’anava a liderar. Doncs ara ja ho sabem, serà el grup Socialista de la ma de la Sra Neus Garrigues.
Enhorabona Neus.
Millor dit, doble enhorabona ... Per l’Alcaldia ... i per ser la primera Alcaldessa de La Pobla Llarga, honor aquest que et quedarà per sempre.
També vull donar l’enhorabona als nouvinguts, Ciutadans i Compromís que ací representen el Sr. Juanluis Sanchis i el Sr. Daniel Carbonell. I també transmetre-li unes paraules d’ànim al Sr. Soler.
A tots ... espere que tingua’m un fructífer treball aquests propers quatre anys.
I per últim també agrair el treball i la dedicació de totes i tots els companys del col·lectiu que s’han deixat la pell, per tal de fer arribar el nostre missatge clar, concret i compromès, a les vostres cases. Dedicació i esforç que no es paga amb diners. Sols amb la satisfacció del treball ben fet, i jo vos dic amics i amigues, ... que heu fet un gran treball. Gràcies.
Podria “recurrir” al missatge de sempre, per a parlar d’aquesta legislatura que encetem ... una oposició constructiva, buscant el millor per al poble, etc, etc, etc.
Però com deia abans, hem treballat per un missatge clar, concret i compromès, i en eixe sentit vull dibuixar unes línies clares. Tenim un programa fruit de moltes hores de dedicació, amb el que hem arribat fins ací i amb el que tenim el suport que tenim. Per altra banda és habitual sentir parlar de les coincidències programàtiques d’uns i d’altres, doncs ahí tenim el primer punt d’encontre, a les coincidències programàtiques.
Però no sols volem quedar ahí, des d’EUPV tractarem a més, d’aportar la nostra visió i les nostres propostes, per a sumar al conjunt del treball que hi ha per davant en aquesta legislatura.
Hem decidit no entrar al govern.
No hem buscat, ni busquem, ni buscarem, llocs de poder que no ens corresponen. El resultat electoral ens deixa a l’oposició i la deguem dur endavant de forma responsable.
Serem molt més valuosos per al poble, en eixa posició, que ens confereix la llibertat d’acció necessària, per vetllar per l’acompliment dels compromisos electorals adquirits i defensar les nostres iniciatives i reivindicacions, en un escenari que hauria de ser molt més receptiu del que ho era abans.
Anem a encetar un nou temps, i eixa transformació ha de tenir dos eixos nuclears, que afecte tant al fons, com a la forma. O al menys això és el que desitgem.
Per un costat un canvi cap a l’esquerre, potenciant els serveis públics, i posant per davant de tot les necessitats de les persones, ubicant el focus a l’ocupació i als serveis socials.
Però al mateix temps, també ha de tenir una altra vesant en allò que s’ha vingut a nomenar, la nova política i que seria l’altre eix. El de la regeneració democràtica, ampliant els espais de participació, de major transparència, i de noves formes que la societat demanda.
Aquests són els dos factors de canvi i transformació de la política municipal, que entenem que haurien de marcar la legislatura i els quals ja hem tractat d’impulsar amb un acord d’investidura, al que per altra banda tampoc ha estat gens difícil arribar, ja que com havíem dit estàvem disposats a facilitar-la.
Però modificar les coses, aplicar canvis, sempre troba resistències. Entre els que no ho trobaran necessari, el canvi els incomoda, es resisteixen, no ho creuran possible, o simplement ja estan bé com estan.
Si apareixen aquestes resistències, la nostra ma disposada a col·laborar per a tirar endavant, però endavant. Ni un pas enrere. Per que no podem permetre’s el luxe d’haver-ho canviat tot, per a que no canvie res, ni podem apagar amb excuses eixa flama, eixe anhel que s’ha manifestat.
Vull recordar una frase d’Henry Ford, que deia ...
“Tant si creus que pots, ... com si creus que no pots, ..... tens raó.”
Així que anem a dir que PODEU, anem a dir que per suposat que PODEM.    

GRÀCIES ...

domingo, 7 de junio de 2015

El comunicat complet

Faig una còpia ací del comunicat complet que es va fer des del col·lectiu, per a evitar possibles confusions...

COMUNICAT DE PREMSA :
EUPV desestima un pacte de govern a La Pobla Llarga i es mostra partidària d’arribar a acords programàtics puntuals.
El col·lectiu d’EUPV no participarà en el govern a la legislatura que està a punt de començar, i emet el present comunicat amb les següents consideracions:
1.- L’estabilitat del govern està garantida, en base a una majoria simple però suficient que els votants han atorgat al PSOE.
2.- Facilitarem la investidura de la candidata socialista, per que compartim la necessitat de canvi i les urnes han manifestat que aquesta necessitat era un anhel entre els poblatans i poblatanes.
3.- No busquem llocs de poder que no ens corresponen, i entenem que el resultat electoral ens deixa a l’oposició i la deguem dur endavant de forma responsable.
4.- EUPV serà més valuosa per al conjunt de la població, exercint eixa oposició des de l’esquerra, amb la total llibertat per a defendre que s’acompleixquen els compromisos adquirits i poder plantejar les nostres propostes i reivindicacions, en un escenari que hauria de ser molt més receptiu del que era l’anterior govern del PP.
5.- Volem mostrar la nostra total predisposició per a arribar a acords puntuals davant de qualsevol iniciativa que se’ns plantege, per part de l’equip de govern, en benefici de la població.

martes, 26 de mayo de 2015

El resultat, ... des del sentiment.

No sóc d'emetre opinions precipitades, de fet els que em coneixeu sabreu que sóc bastant racional en qualsevol pas que done. De fet encara queda pendent fer una reflexió col·lectiva sobre el resultat electoral, que farem aquesta setmana, i sobre com anem a plantejar el futur immediat. Però això ja vindrà.

Hui vull fer una excepció, vull parlar amb sentiment. Des del cor, transcrivint la percepció interior, sense tenir molt clar si serà reconduïda pel pas del temps.

I quan escolte a l'interior, el que veig és que s'hem llevat una llosa de damunt, i eixe era un objectiu bàsic que necessitàvem per higiene democràtica. "Aliviat". 
Però acomplit eixe objectiu, se que tinc una espina profundament clavada al cor. En cap dels processos electorals en que he encapçalat la candidatura, he aconseguit millorar el resultat anterior, ni que fos un sol vot i això em pesa profundament. "Afligit".
He de vore com pràcticament tots els meus adversaris polítics, em reconeixen el treball fet, i varis ens  recompensen amb un "sou els que millor tasca d'oposició feu", però a la fi, és una evidència que això no es veu reflexat de ninguna manera. "Complagut i resignat".
No tindrem representació, ni a les Corts, ni a la Diputació, i això és la primera vegada que ens passa. És un pal enorme. "Terriblement injust". 

Soltades aquestes píndoles, agrair les seues paraules a totes les persones que tan amablement em dediquen l'enhorabona. Entenc que l'enhorabona és compartida, pq a pesar de tot, el futur al poble pinta millor.

Una abraçada a tots i totes.           

viernes, 22 de mayo de 2015

Reflexió final ...

Durant aquests dies hem estat exposant les nostres propostes i la nostra visió de la legislatura, i la campanya arriba al seu fí.

Crec apreciar que hi ha una ampla voluntat del canvi al nostre poble, dispersa, però majoritària.
A les passades eleccions, de fet el vot de l’esquerra ja sumava més que el núm de vots a la dreta, però desgraciadament no el núm de regidors. I ací no importen circumscripcions,  ni llei d’hont, ni cap excusa pareguda. El problema són els vots que es perden per que no arriben a donar un regidor.

No sabem qui liderarà eixe canvi, això ho decidirà el poble, però tinc clar que un actor sols, NO va a aconseguir-ho. Ni nosaltres anem a traure majoria absoluta, ni el PSOE tampoc, ni crec que ningú estiga en disposició d'aconseguir-ho.

Del que no heu de tenir cap dubte és que EUPV tornarà a estar present a l’Ajuntament, i tots els vots que obtinguem, sense perduda, estaran compromesos per a aconseguir eixe canvi, SÍ o SÍ. 
No valen mitges tintes, no podem aplaçar ni un minut més, la regeneració democràcia que el poble necessita. Front als que es presenten com a opció de canvi i poden ser l’excusa per a que no canvie res, nosaltres representem un valor de canvi segur.

Entenc el vot compromès, per afinitat ideològica i per ferma convicció, .... li tinc molt de respecte. Però demane una reflexió prèvia conscient de les conseqüències que pot tenir .... NO VALEN LES LAMENTACIONS AL DIA SEGÜENT, ací no val el “Lo siento me he equivocado”

El temps de RUS, de FABRA, de BLASCO i companyia ... s’ha acabat. El de SOLER està a punt de fer-ho, però necessitem que TU passes del desig a l’acció més eficaç per a aconseguir-ho i eixa acció és escollir el proper 24 de maig la papereta d’EUPV, i el teu gest tindrà recompensa

De vosaltres depen que comence un nou temps,

Un temps d’atendre les necessitats de les persones,
Un temps de transparència i participació,
Un temps de modernitat i progrés,
Un temps d'alegria, 

Un temps d’esquerres.

J.Vicent Dasí
Candidat a l'Alcaldia.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Fracasa la proposta de DEBAT al Poble.

Dilluns a la nit, decidirem prendre la iniciativa i fer un intent de promoure un debat dels candidats locals a la Alcaldia.

El temps era escàs, però valia la pena intentar-ho. I així dimarts al matí prepararem un comunicat que férem arribar amb urgència a la resta de formacions polítiques, amb el condicionant de que era necessari obtenir una resposta ràpida.

Als que més els ha costat donar un Sí per resposta, ha estat al PSOE, però finalment tots han acceptat. PSOE, Compromís i C's (aquest últim amb la condició que participarem tots).  

Pendents de la resposta del PP, pareixia que podia ser realitat. Si el PP acceptava hi havia debat, en cas contrari, es desfeia la possibilitat com un castellet de cartes.

Finalment la resposta del PP ha estat que NO. Els arguments bàsicament dos. Que representaria un 4 contra 1, i especialment que no hi ha temps per a prepara-ho correctament. He tractat d'argumentar-los la conveniència, però ha estat inútil.

Baix la meua opinió, el temps és el mateix per a tots, tots estem de campanya, i les mateixes dificultats per a preparar-ho tindríem tots. No acabe d'entendre que precisament el PP al·legue motius de temps, quan es suposa que hauria de conèixer millor que ningú la gestió municipal, i al cap i a la fi tots estem immersos en campanya.

Que haguera estat millor plantejar-ho amb més temps? Totalment cert. Però tinc el convenciment, que tot i la premura, amb voluntat política es podria haver fet. 

Nosaltres hem fet el que havíem de fer d'acord amb els nostres principis, i és una llàstima que el PP no entenga que amb aquest talant no va enlloc.