miércoles, 21 de diciembre de 2016

Sobre els guals - Que es va dir?

No, no vaig a fer cap plantejament nou. Simplement vos convide a revisar aquest fragment de vídeo en el que vaig plantejar els nostres dubtes sobre com s'havia afrontat la qüestió.

Encara que en alguns fragment l'audició no és molt bona, m'agradaria extraure els següents fragments del debat (al vídeo podeu comprovar la literalitat i el context):

Jo - Aquesta ordenança deixa moltes coses en l'aire. Clar una ordenança que l'original és de 1990, ... no haguera estat millor ... tantes ordenances que hem tingut damunt la taula, abans d'enviar una nota d'eixe estil, haver plantejat una reforma d'aquesta ordenança?
Alcaldessa - Però per que s'ha de plantejar una modificació d'aquesta ordenança?
JoPer que hi ha moltes coses que no estan contemplades i crec que seria convenient contemplar-les per a aclarir dubtes, que hui en dia qualsevol veí pot tindre. 
..... debat ....
Jo- Aclareixca al menys un cas concret. El cas d'un carrer comunitari dels que hi ha per La Closa. Cada propietari ha de demanar el seu propi gual? 
Alcaldessa- (Moment de dubte) Eixe cas ja s'ha donat. 
Jo- I la resposta ha segut?
Alcaldessa- La resposta ha segut un gual veïnal. 
Tinent Alcalde- S'està treballant.
Jo- O siga que no està tan clar!
.... debat sobre si el meu carrer és públic o privat i si es xafa vorera ... ¿?¿?
Tinent Alcalde- El problema del seu carrer és únic, Sr Dasí.
Jo- (voldrà dir) Salvo els demés carrers com el meu.
Tinent Alcalde: No. No és veritat. Hi ha altres casos diferents però molt més fàcils que el seu. Solució en un minut.
.........
Jo- Perdò si resulta que l'únic que té un poc de lio, un poc de mal de cap en açò sóc jo, ...
Tinent Alcalde: Sí sincerament sí. A lo millor l'altra gent el que està és indignada, ...
Jo - Jo crec que no s'ha seguit el procediment adequat.
 ......martes, 6 de diciembre de 2016

Ple Urgent del dia 1 de desembre

El passat dia 1 de desembre varem ser convocats a un ple extraordinari i urgent.

Hi havia que aprovar un pla econòmic que és un requisit per a accedir a una subvenció anomenada IFS (inversions financeres sostenibles) i que per exemple no se si recordareu que l'any passat es va destinar al polifuncional.

SOBRE LA URGÈNCIA:
En primer lloc, calia acceptar o no la urgència. En aquest aspecte hem manifestat que NO estàvem d'acord. Sempre ens hem queixat de l'ús inapropiat de la declaració d'urgència per a acurtar terminis i que deixa sense amb menys temps a tot el món per a analitzar i debatre, ja que no requereix que passen dos dies complets entre convocatòria i ple. Pràctica aquesta de la que el govern anterior del PP va fer un ús reiterat.
L'esperit d'una declaració d'urgència és el d'atendre situacions imprevistes i que necessites abordar inesperadament, per a la qual cosa aquesta declaració d'urgència permet acurtar terminis. Però el que no pots fer es deixar passar el temps i que se t'esgoten els terminis per a les subvencions i després dir que necessites fer-ho per via d'urgència per a arribar a temps. Això és un frau. Fes-ho amb temps, que tú ja coneixies sobradament quins eren els temps.
Així, per mantenir la nostra coherència amb el que sempre hem defensat, hem votat NO a la urgència. De totes maneres l'equip de govern tenia suficient majoria per a tirar en davant, davant l'absència d'alguns regidors.

Ací l'exposició

SOBRE EL PUNT A DEBAT:
En segon lloc, respecte al tema a debat, aclarir per a no confondre varies qüestions:
- No debatim sobre si la Diputació podia donar-nos els diners per a altres finalitats. Eixa és una qüestió que en tot cas s'hauria de plantejar la pròpia Diputació, que es qui decideix donar aquestes subvencions per a inversions.
- No debatim sobre quin tipus d'inversió va a fer-se. L'equip de govern UNILATERALMENT (tots els grups s'hem queixat de no haver pogut pronunciar-se sobre quina obra era millor realitzar, ni com)  ha decidit que era per a millorar la piscina. Com dic aquesta és una decisió de la que no hem pogut participar ningú.
- La qüestió sobre la que ens demanen que votem, és sobre si estem d'acord o no amb els compromisos i el pla econòmic que proposen per a acomplir les condicions necessàries per a poder accedir a la subvenció de 112.000€.

Aclarides aquestes qüestions hem de dir que el nostre vot a estat a favor. Bàsicament el compromís es de que aquesta inversió no va a generar més despeses extraordinàries per posar en marxa la inversió, més enllà del normal manteniment del temps. I això s'acompleix i estem totalment d'acord que així ha de ser, i a més el pla el que manifesta és que com la diputació es fa càrrec al 100% de la inversió, la situació econòmica de l'Ajuntament no va a vores afectada, ni per a millorar ni per a empitjorar. La veritat es que aquest requeriment és un poc absurd per part de la Diputació. Sembla burocràcia innecessària. Amb assegurar-se que la inversió no generaria noves despeses hauria estat suficient.


Res més, espere no haver-me allargat massa. 

Per cert que si teniu interés a conèixer quina remodelació va a fer-se, ací vos deixe l'enllaç del projecte on en les primeres pàgines (pàgina 5) de la memòria podeu trobar una descripció.