miércoles, 19 de agosto de 2015

Sobre l'auditoria de gestió

Com ja sabreu l'Ajuntament de La Pobla Llarga ha encomanat una auditoria.

La primera cosa que cal dir, es que compartim la necessitat de la revisió de la comptabilitat municipal per tal de tenir una idea més precisa de la situació real en termes econòmics del nostre Ajuntament. Aquesta és una reivindicació que molts partits dels que ens presentàvem a les últimes eleccions havíem manifestat, i que en general és un sentir general dels poblatans i poblatanes que desitgen ficar llum a la situació.

No obstant hem de fer constar que no estem en absolut d'acord a la manera en que s'ha procedit a seleccionar i adjudicar aquesta tasca a una empresa determinada.
Per una qüestió de coherència amb les nostres constants demandes de transparència i igualtat d'oportunitats, volíem que s'aprovaren unes bases per a establir quins eren els objectius que des de la corporació es persegueixen i que hauria d'acomplir la empresa adjudicatària en el seu treball.
La nostra idea haguera estat que es fixaren uns criteris de baremació i s'adjudicaria a la empresa que obtinguera la millor puntuació, entre els quals el criteri econòmic seria un d'ells.
Tot això com a manera de ser conseqüent amb les nostres reivindicacions habituals en els processos d'adjudicació, amb la major transparència possible.   

Lamentablement no ha estat així. L'adjudicació ha estat per decret de l'Alcaldia realitzant-la l'equip de govern a l'empresa que li ha paregut més interessant.

Coneixedor l'equip de govern de les nostres discrepàncies en aquest procediment, ens oferiren la possibilitat de tenir un contacte amb l'empresa finalment adjudicatària per tal d'aclarir qualsevol dubte que tinguérem i el que varem fer va ser traslladar a l'empresa algunes de les qüestions bàsiques que nosaltres enteníem que caldria atendre en l'estudi a realitzar.

Cal mencionar que es tracta d'una auditoria de gestió, que no és exactament una auditoria financera en la que vaja a revisar-se la totalitat dels papers comptables municipals, i que supose que és el que qualsevol persona té en ment en un primer instant. Es tracta d'un encàrrec més econòmic.

Així, ara del que es tracta és que al final del període d'estudi que està realitzant l'empresa, els resultats siguen satisfactoris i s'acompleixquen al menys els objectius, per a tenir una visió el més realista possible de la situació econòmic - financera del nostre Ajuntament. Esperem que així siga.

Nota: Vos adjunte el document amb les consideracions mínimes que comunicarem a l'empresa.    

sábado, 8 de agosto de 2015

Sobre el Ple del passat dia 30. Mocions i altres. (Part II).

Vaig deixar pendent relacionar les mocions, els precs i preguntes, i alguna consideració que volia fer.

Sobre les mocions hi havien 3 mocions de Compromís i una d'EUPV.
- Sobre el dia de l'orgull LGTB arrel del 28 de Juny.
Resumidament denúncia de les fòbies per l'orientació sexual, promoure el respecte, algun gest simbòlic, etc. 
(Aprovada amb els vots a favor de PSOE, C's, EUPV, Compromís i abstenció del PP)

- Sobre el model d'Escola Valenciana que volem.
Moció que reclama unes directrius des d'Escola Valenciana, per tal de construir l'escola valenciana del segle XXI. 
Sobre el debat d'aquesta moció mostrar la meua sorpresa per la manifestació del representant de C's, en contra del model d'immersió lingüística, en el que diuen apostar pel tractament per igual de tres llengües (valencià, castellà i anglés), al igual que fan els pares que porten els xiquets al col·legi trilingüe del poble.
[Ací teniu el fragment, punxeu
I atenció a l'afirmació ... "Se perfectament que molts xiquets de La Pobla tenen grans carències en estes altres dos llengües que no siguen el valencià."
Pregunte: "quines?" i respon ..."En anglés i en castellà."
[Ciutadans dixit, punxeu]
(Aprovada amb els vots a favor de PSOE, PP, EUPV, Compromís i el vot en contra de C's)

- En contra de la Llei Mordassa.
Demanem la retirada de la llei, un debat consensuat per a una nova llei que integre diferents aspectes de la seguretat ciutadana, i la dimissió del ministre.
(Aprovada amb els vots a favor de PSOE, C's, EUPV, Compromís i en contra del PP )

- Per no autoritzar activitats de circs que fan espectacles amb animals a la localitat.
Demana el compromís amb els drets dels animals i la no concessió de permisos per a circs que utilitzen animals als seus espectacles.
(Aprovada amb els vots a favor de PSOE, EUPV, Compromís, l'abstenció del PP i el vot en contra de C's)

CONSIDERACIONS FINALS respecte el desenvolupament del Ple:
Trobe la necessitat de manifestar que no em va agradar la manera en que l'Alcaldessa va dirigir el plenari. 
1.- Durant els debats vaig trobar a faltar un poc de pedagogia i d'implicació per tal d'evitar les interrupcions per part del públic durant les exposicions de les diferents posicions.
M'explique: El públic ha de saber mantenir el silenci necessari quan s'estan expressant les opinions, i l'Alcaldessa no deu permetre les manifestacions de reprovació. Jo entenc les reaccions esporàdiques, però l'Alcaldessa que deu ordenar el debat, ha de fer entendre al públic, que no toca.
Altra cosa és que una vegada acabat el debat, i després de la votació, es facen les manifestacions que creguen. Tampoc toca, però en eixa situació crec que es pot flexibilitzar l'actitud. No em va agradar i el portaveu de C's tenia tota la raó en la queixa que va fer al respecte.

2.- Nosaltres, incorporarem a l'acord d'investidura amb el PSOE que a tots els plens s'havia de donar la paraula als veïns i veïnes, en un torn de precs i preguntes. Però ... atenció, la paraula donada als veïns per a fer precs o preguntes, no pot ser utilitzada per a recriminar qüestions als regidors de l'oposició que en eixe sentit estan sense possibilitat teòrica d'intervindre. No pot convertir-se en un nou debat o en un mercadet. Demanar explicacions, informació, etc o una actuació o valoració a l'equip de govern sembla normal, que s'aprofite per a intentar fer les pròpies valoracions polítiques sobre uns o altres, em sembla que no toca.

Dit açò ... entenc que era el primer ple ordinari.


lunes, 3 de agosto de 2015

Sobre el Ple del passat dia 30 (Part I).

Primer ple ordinari de la legislatura, i molt resumidament direm que 2 convenis, una designació de representants, nom de la plaça, mocions, i per últim precs i preguntes.

Explicaré el que es va acordar i les posicions del nostre grup polític, i faré alguna consideració addicional que necessite fer. En aquesta primera entrada faré referència als primers punts. La resta un altre dia, per a no embafar-vos. 

El primer dels convenis era per subscriures a un servei de la Mancomunitat de tramitació i gestió de procediments sancionadors.
Es tracta de cedir a la Mancomunitat la tramitació i/o el cobrament de sancions a canvi d'una part de les sancions, depenent del tipus de procediment sancionador que es cedeixca, el cost varia. Però hi ha un cost per a l'Ajuntament.
Açò va un poc en contra del sentit que hem defès de recuperar gestió de tributs, per a estalviar-nos els costos. 
En general no estem d'acord amb aquesta cessió, i no crec que ens resulte beneficiós, per en alguns casos (i les multes de trànsit podria ser un d'ells), poden existir elements que sí que ho converteixquen en un servei interessant.  
Davant d'aquests dubtes, l'equip de govern va oferir el compromís de decidir quins procediments es cedirien al servei, previ pas per la corresponent comissió informativa. Així, amb eixe compromís varem acceptar votar a favor.
Tot i que la qualitat no és molt bona ... 

El segon dels convenis, tracta del servei de franqueig pagat, del correu. Hi ha un descompte a la tarifa i facilita la gestió, per a nosaltres no hi ha dubte de que estalvia i resulta positiu.

Un altre punt era la designació de tres poblacions de menys de 20.000 hab per al "Consell Territorial de la Propietat Immobiliària". L'equip de govern del PSOE havia pactat amb Compromís una terna de pobles (La Pobla, Rafel i Carlet). A nosaltres ningú ens va dir res, ni ens va proposar res, ni pintarem res en la proposta que ens trobarem ja cuinada a comissió. Així que no quedava altra que l'abstenció.

Per últim ... la proposta de recuperar el nom de la Plaça del País Valencià.
Des d'EUPV entenem que aquest assumpte és important, però no és urgent. Segurament EUPV no haguera promogut el debat en aquest moment, però la qüestió és que ens han posat l'assumpte damunt la taula, i si ens formulen l'assumpte per a pronunciar-se tenim clar el nostre vot afirmatiu.
Es tracta de recuperar un nom que simplement ha de ser utilitzat amb normalitat. Des de fa temps la dreta tracta de perseguir i estigmatitzar el seu ús. A banda de borrar el nom, ha estat utilitzat de vegades com a excusa per a no tramitar iniciatives i fins i tot volien deixar sense subvenció a les entitats que l'utilitzaven. Nosaltres portem amb orgull la denominació al nostre grup municipal, som Esquerra Unida del País Valencià i no podem acceptar la persecució del terme.
Ja sabem que no és una denominació oficial, però això no ha d'impedir que puga ser utilitzat amb normalitat, i aquesta recuperació va en eixa línia.
Dit açò ... tampoc anem a perdre molt de temps en un debat de fa trenta anys, per què la societat d'ara crec que ja no és la de fa trenta anys.
Ací podeu vore el debat del punt. 

El proper dia tractaré les mocions i alguna consideració general.