miércoles, 30 de septiembre de 2009

EU denúncia el retall d'un 25% de la subvenció a les Escoletes Infantils.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/FVMP/pide/Educacion/mantenga/precio/bono/infantil/elpepuespval/20090922elpval_15/Tes
Arrel d'aquesta notícia en La Pobla Llarga hem preparat una moció per al ple, per reivindicar un canvi que entenen és just i necessari. Encara que considerem el tema com a molt important, de moment el PP no ha admés que la tramitem per urgència en el últim plenari i haurem d'esperar al proper, el motiu que donaven és que senzillament necessitaven consultar (açò mereix un comentari un altre dia).Ara, vos adjunte a continuació el text de la moció:

En Josep Vicent Dasí Vega, regidor i portaveu del grup d’Esquerra Unida - Verds de La Pobla Llarga, presenta la següent moció per al seu debat i aprovació si escau
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El DOGV del 11 de setembre / 09, publicava la resolució del 07 de setembre, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents per la qual s’aprovava la concessió de subvencions als centres autoritzats per a impartir l’Educació Infantil de Primer Cicle.
L’esmentada ordre reflexa una disminució de la subvenció atorgada per alumne, propera al 25%. De 0 a 1 any, per cada alumne i curs el descens és de 670 €, per als d’entre 1 i 2 anys de 410 € i per als de 2 a 3 anys de 260 €.
Per a La Pobla Llarga, amb 26 alumnes d’1 a 2 anys i 16 subvencionats de 2 a 3 anys, això representa 15.340 €.
Les restriccions pressupostaries en polítiques socials i encara més en un servei que teòricament proporciona mecanismes que han de facilitar la compatibilització de l’àmbit laboral i familiar, no són mesures que pugen ser compartides ni políticament, ni socialment, i representen una austeritat mal entesa al afectar a serveis que han de ser considerats essencials en els nostres temps. Cap família decidiria estalviar amb la educació dels seus fills.
El efecte immediat d’aquesta baixada de preu dels bonus infantils, és un encariment del cost que repercutirà en els ja difícilment ajustats pressupostos municipals o en els pressupostos familiars de les mares i pares, en la mesura en que els titulars dels centres decideixquen repercutir aquest increment provocat per aquesta resolució de la Conselleria.
En temps de crisi, cal reclamar a la Generalitat una major sensibilitat en aquests aspectes socials i evitar crear nous i imprevistos forats en les economies locals o familiars.
Es per això que proposem al plenari l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Instar a la Conselleria d’Educació a iniciar una modificació pressupostaria, per a una posterior rectificació de la resolució del 7 de setembre de 2.009, que estableixca les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres d’Educació Infantil, primer cicle, al menys, amb els mateixos imports que el curs passat.

SEGON.- Traslladar la present moció, a la Presidència de la Generalitat, al Conseller d’Educació i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.


En La Pobla Llarga, setembre de 2009.


En J.Vicent Dasí Vega
Regidor-Portaveu EU-Verds

viernes, 25 de septiembre de 2009

Mobles sense piset

No havia parlat sobre aquesta anecdota que per a mi és una mostra de lo mal que es fan les coses, segurament per que molts es dediquen simplement a fer deixadessa de les seues funcions, però ara que ja he sentit la versió de l'Alcalde ja puc parlar:

Fa algun temps l'Ajuntament per mig d'una subvenció ha adquirit l'equipament per al Monterrey. Jo li vaig dir a l'Alcalde que deviem ser la primera família que compra els mobles sense tindré encara el pis, i ell es justificava dient que havia d'aprofitar la subvenció. Fins ací es podria entendre, però el curios es que en les condicions que publicaren per a adquirir l'equipament, primaven amb un 25% de punts a qui fera l'entrega ... MÉS RÀPIDA !!! Un absurd, pq com dic, no tenim el piset. Doncs d'aquesta manera es fan les coses ...

jueves, 17 de septiembre de 2009

La Casa de la Música: Debades, ningún flare ...

En el ple extraordinari del passat dilluns, es va adjudicar la finalització de l'obra de la Casa de la Música a la empresa Construcciones Frances (els que faran les voreres del pla ZP i que anaven a fer en principi el Monterrey, fins que s'han quedat sense diners).
La oferta era indubtablement la millor de les set empreses presentades, exageradament millor, tant que jo diria que fa olor. M'explique:
L'import total del que queda d'obra esta pressupostat en 358.000 €.
Les empreses fan ofertes i es valoren una serie de qüestions, entre altres el preu (a la baixa, es dir els 358.000 o menys) en que diuen que faran l'obra, i les millores econòmiques (diners extra que l'empresa oferta per a millorar l'obra).
Sobre el primer dels conceptes que mencione, les diferents ofertes van entre 310.000 € (la que menys) i 348.000 €, que representa una rebaixa del preu d'entre 48.000 € i 10.000 €. TOT NORMAL.
Sobre el segon, les diferents millores econòmiques ofertades són 10.000, 20.000, 17.000, 15.000, 25.000, 10.000 i ... 98.000 € !!!!
La empresa dels 98.000 de millora, havia fet una rebaixa del preu del 25.000 €. Sumant diríem que aportava 123.000 €. Si el preu del pressupost inicial és de 358.000 €, com pot ficar 123.000 € (un 34%)?
Si ens fixem en quines són les coses que diuen que poden millorar per import de 98.000 €, donen la sensació de coneixer millor l'obra que els que estaven treballant allí.
No penseu que hi hauran coses pactades per baix mà? Alguna garantia tindrà l'empresa per a fer una aposta que pareix suïcida, amb els temps que corren, no?
Com s'explica tot açò? Mon "tio", que era un home senzill i sabut sempre deia que ... "debades, ningún flare pega cabotades"

miércoles, 9 de septiembre de 2009

EL CARRER DE L'ALCALDE

Era una altra d'eixes decisions inexplicables del Sr. Soler. Pràcticament havia decidit fer de direcció prohibida la porta de sa casa.

La instal·lació de plaques de direcció prohibida a la baixada del nou pont de l’AVE venint de Rafelguaraf i altres en el mateix carrer però en sentit contrari, com a mesura ideada pel Sr. Soler era una bogeria.

Aquesta decisió, s'havia pres sense consultar ni a la policia, ni a ningú (com sempre), i estaba provocant un notable increment del trànsit al voltant de l’Escola Pública Sanchis Guarner, i lògicament és una decisió que no es pot sostindre per molt que siga fruit d’alguna ment il•luminada del PP que ningú es capaç d’entendre.

Afortunadament, fruit de les crítiques que li han plogut al Sr. Soler, m'he enterat que hui mateix s'ha rectificat aquesta barbaritat amb la retirada de les plaques i la substitució per a la restricció del tràfic pesat.

La visita al Mercat

La ex-consellera d'Industria i Comerç, va fer una visita a les obres del mercat el passat agost.

  • Es curios que ... En tot l'estiu pràcticament no hi ha ningú treballant i eixe dia el mercat recupera la marxa de l'obra.
  • Es curios que ... Eixe mateix dia ningú estava utilitzant el casc a l'obra, i de repent apareix un sac de cascs per als treballadors.
  • Es curios que ... A l'hora repartir casc també als visitants, l'Alcalde i la Consellera se'l ficaren, però NO la resta de la comitiva. (Es de suposar que hi ha que preservar algunes ments més que altres?)
  • Es curios que ... apenes una setmana després, hi ha una remodelació del Consell i la consellera deixa de ser consellera d'Industria i Comerç.

Certament és d'alló més curiós el mon Popular !