miércoles, 26 de junio de 2013

Sobre l'antena de telf. mòbil

Tenia pendent donar explicacions del consens a que arribarem en l'ordenança de telf. mòbil. Encara que ho vaig comentar en el principi d' aquesta entrada, per una qüestió de precaució no vaig voler explicitar-ho.

Vaig redactar un document que vos deixe ací i que he demanat que s'adjunte a l'acta, que detallava els termes.
En resum podríem dir que en la negociació, respecte de la proposta inicial, doblarem la distancia al casc urbà, incrementarem en 50 metres la distància a llocs especialment sensibles (parcs, centres educatius, col·legis, centres de salud, etc. )  i introduirem uns index d'emissió que no es podien superar en llocs de concentració de persones, i la creació d'un registre públic.

El treball es va concentrar en una única comissió, però com ja vaig dir, és de les poques vegades que he trobat predisposició.

Donat els detalls ara ve la part roina, però previsible. Vodafone ha presentat recurs, perquè sembla que diu que ens extralimiten en les competències.
Hi ha sentències que donen la raó a Ajuntaments, però també es cert que hi ha de contraries.

Ara toca a l'Ajuntament posicionar-se i donar resposta.

viernes, 14 de junio de 2013

La devolució del que t'han cobrat de més

Una vegada reconegut i demostrat que s'havia cobrat de més als veïns (feu click ací per vore el document), i donat que el Sr. Soler l'únic que ha reconegut és que l'import és significatiu (23,55 € per vivenda i 51,29 € per local comercial) no queda altre remei que sol·licitar la devolució i esperar resposta.

Segons el Sr. Soler qui es senta perjudicat que ho demane i ja vorem que fem. Ho estudiarem.
Ell al·lega que està prescrit, però els fets demostren que ell ho ha deixat prescriure conscientment.

No se que decidiran, a qui li ho tornaran i a qui no, si dependrà del simpàtic que sigues, de la pena que li dones, del carnet que tingues, o de quin altre motiu aleatori.

Jo, per donar exemple ja m'he llançat. He presentat una instància sol·licitant la devolució, i a partir d'eixa he fet un model per a sol·licitar la devolució per a una vivenda, i altre per a local comercial. Per suposat podeu fer el vostre propi partint d'aquest, utilitzar-lo o millorar-lo, i després ja creuar els dits.

- Model per a vivenda familiar
- Model per a local comercial


AH!! Per cert, demà divendres hi ha Ple Extraordinari ales 20:00h.