miércoles, 11 de mayo de 2016

Traca ... però no final

Vaig parlar a l'última entrada de traca, per que realment és de traca.
Durant aquests mesos hem conegut diferents sentències en contra de l'Ajuntament que havien estat ocultades per l'anterior equip de govern del PP. En la majoria d'ocasions per no haver complit les obligacions de pagament en el temps que tocava.

Tot això, ha vingut suposant el coneixement d'una situació heretada que no anava a resultar senzilla, però en la que sempre pensàvem que hi havia instruments per a reconduir la situació, amb criteri i planificació. I això sense fer grans exercicis imaginatius, m'explique.

Amb el Sr. Soler al govern, des d'EUPV hem insistit en multitud d'ocasions per a que se'ns posara damunt la taula els imports que l'Ajuntament tenia pendents de cobrament de les últimes urbanitzacions. Sabíem que una part de quotes urbanístiques no s'havien cobrat, i insistíem al PP en que ens facilitara eixa informació. Digua'm que des d'EUPV hem tigut la sospita que algun interés fosc és podia estar amagant.

Amb el nou equip de govern hem pogut saber qui debia i quant es debia, i suposaven més de 900.000€ per quotes d'urbanització i a més més del 60% en mans d'empreses. 

Des d'EUPV reconeixíem ahí un espai de maniobra. Senzillament pq el deute de les quotes urbanístiques queda inscrit al registre de la propietat com a carges urbanístiques del solar, i per tant qualsevol persona que vullga fer una transacció amb ell, sap que ha d'assumir eixes carregues. 
En última instància, sempre esta el terreny per a recuperar part del deute, ja les cargues urbanístiques tenen prioritat respecte a altres tipus de deute.
Un camí llarg, però una certa garantia a mig i llarg plaç.

Doncs fins ací els trons de bac, i per a rematar la traca ... Resulta que ens hem trobat amb la notícia que eixes anotacions al registre, de les carregues urbanístiques és molt possible que estiguen caducades. Als 7 anys pareix ser que prescriu, i algunes de les més substancioses prescrivien en novembre de 2015.

AIXÒ posa en perill, vaja que si es confirma suposaria que ja no tens cap prioritat, ni cap garantia per a poder cobrar eixos deutes, en altres paraules .. Adeu 900.000 €.

Vergonyós, lamentable, humiliant, terrible ... no tinc qualificatius per a descriure la desídia amb la que el PP ha conduit el nostre Ajuntament als últims anys.

Han deixat passar 7 anys sense actuar per a recaptar uns diners que el poble ha tingut que avançar de la butxaca de tots i de la que a més pagarem interessos, tots i totes ... tu i jo.

Per a acabar ... vos deixe un extracte copiat literal que diu: ... "Se pregunto (al secretari-inteventor) sobre cuáles eran las causas, por las que NO se había iniciado la vía de apremio. Se nos indicó que bajo su responsabilidad se inicio la via de apremio y el anterior Alcalde la paralizó ..."   

No hay más preguntas señoría.