viernes, 20 de noviembre de 2015

El merder, amb l'aigua, que mai s'acaba.

A l'última comissió informativa varen apareixer algunes qüestions sobre l'aigua que voldria aclarir i informar. Vaig a tractar d'exposar les diverses qüestions de la manera més sintètica possible, quasi telegràfica (i alguna menys important la deixe de moment).

1.- Com ja vaig comentar la planta de filtres de carboni té un cost de manteniment que l'empresa reclama i que estima en 32.000 € anuals.
La proposta que ens han presentat en la comissió, és repercutir eixe cost als rebuts de l'aigua dels consumidors.

2.- L'empresa que ja va pujar un 4,20% el preu del suministre de l'aigua sense que el nou Ajuntament s'enterara, també té proposada una pujada de la taxa del clavegueram d'un altre 4,20%.

3.- L'empresa també reclama unes quantitats pel compromís adquirit verbalment per l'anterior Alcalde (segons versió de l'empresa que Soler nega), en que si retardaven la pujada a després de les eleccions, se'ls compensaria. (D'aquest punt dir que desconec l'exactitud del que reclamen i en base a quins acords).

Plantejats aquests assumptes des d'EUPV hem traslladat les següents posicions per a que l'equip de govern les considere:

1.- No volem que es carregue més encara el rebut de l'aigua, per això proposem que els ingressos derivats del cànon variable que paga l'empresa de suministre, es destine a compensar aquest manteniment. Si són ingressos de l'aigua, és lògic que es destinen a l'aigua.

2.- No es necessari que el manteniment l'assumeixca l'empresa actual. Que es faça un plec de condicions, i s'adjudique a qui ofereixca millors condicions.

3.- La proposta de pujada del clavegueram, no pot ser considerada sense el preceptiu informe econòmic que el justifique. Se li ha de reclamar a l'empresa.

4.- I per últim, no reconeguem cap deute amb l'empresa, basats en suposats compromisos verbals de l'anterior Alcalde.

Entenem que són propostes suficientment raonables, per a ser considerades.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

Sobre les mocions, o "donde dije digo, ..."

Com vos vaig dir, quedava pendent parlar de les dos mocions aprovades, per unanimitat, a proposta d'EUPV i de la curiosa transformació del PP.

La primera de les mocions demanava que s'encarregara una memòria valorada per a la construcció d'un gimnàs al CEIP Sanchis Guarner, i traslladar la petició a la Conselleria, així com també la petició de l'ampliació de l'aulari d'infantil.
A petició de la regidora d'educació acceptarem retirar la reivindicació de l'ampliació de l'aulari, per la senzilla raó de que ens anunciaren que eixes gestions ja estaven encaminades.

La segona de les mocions, demana simplement que tota la documentació que siga possible, i que actualment es deixa en una carpeta quan es realitza una convocatòria d'un òrgan municipal, la qual els regidors revisem per a estudiar els temes i hem de fer còpies en paper per a un estudi detingut, si ho considerem adequat, malgastant temps, paper, tinta, etc ... en la mesura del possible es deixe que fem còpia en format digital.

Aquesta iniciativa ja va ser proposada per EUPV en la passada legislatura, amb el PP al govern ... idèntica, sols canviant la data, i no va ser aprovada per que la majoria absoluta del PP ho va impedir.
Ací la intervenció de la moció que fa transformar el vot del PP

Total que el PP "donde dije digo, digo Diego", i això deixa clar que al PP al govern, poc li importa que faces propostes raonables, per que els seus interessos partidistes, s'imposaven. 
Ben pensat, no se si partidistes o personals. Ho deixe a la vostra interpretació, els fets són incontestables.

domingo, 8 de noviembre de 2015

El passat Ple del 29 d'octubre

Doncs certament tenia pendent el repasset a l´últim plenari.

No va ser un Ple amb massa controvèrsies.

Al punt 3.- S'aprova l'adhesió al servei de recaptació de sancions de transit (amb el vot en contra del PP), per part de la Mancomunitat. Nosaltres expliquem que preferim la recaptació dels tributs, des de l'Ajuntament, per tal d'estalviar el que ens cobren per eixes gestions. Però en aquest cas valorem, que no és un cost alt i especialment que no es tracta d'un tribut si no d'unes sancions, i en aquest cas l'important no és precisament un afany recaptatori, si no l'efecte corrector d'unes conductes inadequades.

Al punt 4.- S'aprova la subscripció d'un conveni amb la fundació Limne (amb el vot en contra del PP),  per tal de la recuperació soci ambiental del barranc. El programa d'EUPV ja incorporava l'aposta de recuperar l'espai per als veïns i veïnes de La Pobla llarga, a la qual es pot sumar la tasca de consciència mediambiental.
Si es gestiona bé, l'aposta és il·lusionant i està alineada perfectament amb la nostra visió.

Al punt 5.- S'adherim al conveni per promoure la Llei de transparència.
Al punt 6.- Es dona compte de noves multes i sancions al nostre Ajuntament, fruit de la gestió del PP.

Al punt 7.-  Per via d'urgència s'aprova l'adhesió a les ajudes als llibres de text per a la creació del banc de llibres (unanimitat), programa xarxa llibres amb la Diputació i la Conselleria.

Finalment citar que al punt de les mocions, s'aprovaren les mocions de C's demanant que s'estudie quins cicles formatius es podrien demanar al nostre poble i de Compromís demanant el suport a les marxes del dia 7 de novembre en contra de les violències masclistes.

També s'aprovaren dos mocions d'EUPV, però crec que  mereixen una entrada posterior, pq va passar una cosa molt interessant i no s'ho de perdre.