jueves, 28 de abril de 2011

Com deia mon tio: "Debades ningun frare pega cabotades".

Com vos vaig anunciar he de parlar de l'assumpte del super-mega-butlletí de Gestió 2003-2.007, de 140 pàgines i 500 fotos. Casi res diu el diari.

Sols vull saber qui l'encarrega, que val i qui el paga. Una cosa bastant normal en qualsevol Ajuntament democràtic. L'oposició pregunta i l'Alcalde explica la seua gestió. L'assumpte m'interessa per la senzilla raó de que intueixc que alguna cosa s'amaga.

Quan en lloc de dir obertament, "ho hem encarregat a X, tenim un pressupost de Y, però Z pagara tal o qual ... ", la resposta majorment és ... "no ho se o no m'enrrecorde" alguna cosa fa pudor.

La única resposta clara que tenim és que ... l'Ajuntament no paga res. Tot ho paga l'empresa que té una miserable pàgina de publicitat. Una empresa constructora que ha rebut diverses adjudicacions en aquests últims quatre anys: Casa de la Música, voreres, desviament sèquia, Monterrey, ...

Ahir vaig tornar a incidir en aquest assumpte en comissió informativa, simplement pq vull saber la veritat.
La resposta ara és que el Departament d'Informació (en una primera resposta eren els que en teòria ho sabien tot) no té cap constància de res. Es dir no recorden els pressuposts, i per tant no saben el cost ni tan sols aproximat. No saben a qui s'ha encomant el treball, pq segons diuen, ells han passat un material a la empresa constructora que paga el llibre i la empresa s'ha encarregat de contractar-ho tot, i no saben a qui ho ha fet.

Per a l'Alcalde és normal que una empresa fique uns 11.000 o 12.000 € que és el que estimem que pot haver costat, a canvi de res?
Jo per contra pense que tanta poca memòria alguna cosa amaga.

Ah! Per cert, segons l'Alcalde eixa és una cosa que sols m'interessa a mí.
Realment no vos interessa que una empresa que ha rebut diversos contractes estiga ficant 11.000 o 12.000 € per al llibre de propaganda del Sr Alcalde, a canvi de res? Algú s'ho creu?

viernes, 22 de abril de 2011

FINS A LA CUA ...

"Hasta el rabo, todo és toro" ... això es sol dir en castellà per a il·lustrar que no cal despreciar cap instant, ni part mínima.

Dic açò per a fer vore que EUPV treballa fins l'últim instant, per tal d'estar al tant de les qüestions municipals que directament afecten als nostres veíns i veïnes.

Al grà: Donat que es troba en exposició pública, el nou padró del rebut del fem (ara semestral), i davant la indefinició i desorientació que pareix regnar al govern del Sr. Soler, ens presentarem a l'Ajuntament per comprovar que aquest assumpte estava mínimament encaminat. Arroplegarem la poca documentació que estava al nostre abast, i la revisarem detingudament.

Sorpresa: En primer lloc per la senzilla raó, de que al mencionat padró no figura cap import específic de cap veí. D'aquesta manera, el que en teoria es una comunicació pública i col·lectiva per a que es puguen presentar reclamacions, si s'aprecia que alguna cosa no es correta, és impossible. Llevat del simple fet, de estic o no al padró.
Aquest últim punt podria valdre si almenys, es comunicara quina és la tarifa que es va a aplicar, però tampoc consta a cap lloc.

L'única comprovació possible és un total que figura, que es suposa engloba les unitats dels locals comercials i les vivendes, però que atenció ... si intentes fer quadrar eixe total amb els preus que en teoria tocaria aplicar, TAMPOC QUADREN !!!

En resum, un padró publicat, que ningú sap com han calculat i que no reflexa la informació ncessària.

En vista d'aquesta situació, al dia següent EUPV es va personar per a registrar una reclamació al citat padró, per a que es complemente la informació, es corregueixquen els errors, i en definitiva no es vegen de nou lesionats els nostres drets.

I tot això sense saber encara si van a descontar-nos el rebut a compte del que ens deuen o no.

ALTRA COSA: El proper dimecres, tenim comissions informatives (les últimes de la legislatura, supose) i a la nit Ple, per a "triar les taules electorals".

Si en aquesta comissió, l'Alcalde continua negant-se a aclarir l'assumpte del super butlletí últim de legislatura, diré el que pense al respecte.

Amigues i amics, sort en el sorteig!

lunes, 11 de abril de 2011

Amb el PP, pagarem per aparcar al carrer.

Supose que recordareu que va haver un intent d'instal·lar parquímetres en els voltants de la zona peatonalitzada.
Es pretenia aprofitar una part dels fons del Plan "E" per a eixa instal·lació, però va ser rebutjada pel Ministeri, igual que l'adquisició d'una màquina de sega. Supose que simplement no eren generadores d'ocupació, que era un dels objectius d'aquell Pla i va ser rebutjada.

Pareixia que aquella idea havia estat abandonada, però NO. EN ABSOLUT !!!
Soler ha demanat a la Diputació destinar els 70.000 € del Pla Provincial d'Obres i Serveis del 2.011 (una asignació que ens toca cada any per a inversions) , per a la "INSTAL·LACIÓ DE PARQUÍMETRES i reparació de paviment".

Això vol dir que els veïns i veïnes dels carrers dels voltants de la zona "peatonal" tindran zona de pagament per a aparcar, no se de quin color, però de pagament.
Mentida, no són els veïns i veïnes de la zona, serem tots els que tindrem que pagar per a deixar el cotxe a eixa zona.
Estic parlant (i cite de memòria) dels carrers Ramón i Cajal, Sant Pere, Major, Pianista Iturbi, Ausias March, 9 d'Octubre i Carrer Nou. (tinc dubtes del carrer Vall, però si algú està interessat ho comprovaré).

Eixos són els plans del Sr. Soler.

martes, 5 de abril de 2011

El regidor d'Educació

A l'últim ple, interpelarem al Sr. Regidor d'Educació respecte de les seues assistències al Consell Escolar dels centres públics "Sanchis Guarner i Pere Esplugues".

Li preguntarem des de quan no assistia i quin era el motiu.

No se'n recordava, però per a precissar un poc dels termes en que estavem parlant, li preguntarem si era possible que estaguerem parlant d'anys, possiblement un parell d'anys. I efectivament així ho va reconeixer (al menys va ser honest).
Dos anys sense acudir, sense atendre al menys una de les obligacions més elementals.

I per que? Eixa era la pregunta. Doncs els motius al·legats són que els horaris de l'Escola li van fatal, i a l'Institut han estat altres obligacions familiars les que li han impossibilitat l'assistència.

Es pot entendre una absència o dos o tres, però resulta difícil de justificar que en dos anys mai haja tingut l'ocasió d'acudir. Més bé pareix desinterés, al menys és normal pensar-ho.

Però pressuposant que no ha estat així, que realment no ha pogut assistir en cap ocasió durant els últims mesos (anys), el veritablement honest haguera estat demanar la seua substitució per part del Sr. Alcalde, o dimitir en aquestes responsabilitats que són les que al pareixer li han resultat més incompatibles, i que una altra persona haguera assumit aquesta dedicació per a poder atendre les necessitats de l'area educativa adecuadament.

Tampoc vull ser excesivament dur, per que quan la pròpia persona assumeix la deficiència, he de suposar que eixe propi reconeixement és el punt de partida per a canviar.

Poca cosa més li pots dir. Nosaltres li hem demanat que recondueixca la situació.

PD: Esperem que tinga més consideració de la inefable consideració que sol tenir Font de Mora ...