martes, 24 de julio de 2012

Sobre el final de la Urbanització de La Closa

Sobre els assumptes del Ple de juny m'havia quedat per explicar un punt que considere important. Tractaré de fer una exposició simple dels fets i de la proposta del PP.
Exposició de fets:

  • La III fase d'urbanització residencial de La Closa no està acabada. La empresa que ho estava fent va quebrar i aleshores l'Ajuntament va traure de nou a concurs el que faltava per executar.
  • EL 14 de setembre de 2.009 va ser adjudicat a una altra empresa (una UTE), i en la seua oferta proposava acabar l'obra en 5 mesos.
  • Cami de 3 anys després l'obra està paralitzada, l'empresa diu que no li interessa acabar-la i l'Ajuntament no ha fet res fins ara.
  • La garantia dipositada per l'empresa a la seua adjudicació és d'uns 23.400 €.
  • L'empresa acaba de cobrar amb el préstec de proveïdors el que l'Ajuntament li devia.
Proposta del Sr. Soler:
     Al cap de 30 mesos, proposa rescindir el contracte de mutu acord sense penalització ninguna. 


No compartim que la empresa puga no complir les seues obligacions amb l'Ajuntament, amb el corresponent perjudici causat, i que se li perdone la garantia. 
Precisament la garantia és com una assegurança de que es va a respectar el contracte i l'Ajuntament li perdona eixos casi 24.000 €. No hi ha dubte que l'empresa li pot estar enormement agraït al senyor Soler, no així les arques municipals.
Però no solament això, si no doblement agraït pq en realitat per incompliment dels plaços d'execució, es podria penalitzar a l'empresa, pel seu retard i incompliment amb prou més diners.
Precisament l'obra de la Casa de la Música, va ser rescindit el contracte basant-se en l'incompliment dels plaços (també eren 5 mesos els ofertats).
I per últim podríem dir que triplement agraïts, pq realment existeixen notes jurídiques dels propis tècnics municipals, que aclareixen que "Legalment sols pot haver mutu acord si no existeix una altra causa de resolució imputable al contratista" ... en altres paraules més simples que no val a fer tracte d'amiguets si realment existeix motiu per a la rescisió.

Per això des d'EUPV hem votat en contra i hem demanat a l'Alcaldia que retirara la proposta, per a presentar una proposta de resolució en que com a mínim, s'incautara la garantia.
Com sempre ... NI CAS.   

jueves, 12 de julio de 2012

Mares i Pares d'alumnes de l'Escola.

La Junta de l'AMPA ha acordat: 

L´AMPA fer un recurs individual contra la resolució que ens lleva una unitat de primària i una professora de l´escola. 
Per a que totes les mares i els pares l´ompliguen (un recurs cadasqún)  i el signen i enviar-los a la Consellera d´Educació, hi ha que passar per l´escola on hi haura fulls del recurs, de 10 a 14 hores fins  el 23 de Juliol.

Vos adjuntem la documentació x a q l'ompliu i la deixeu en l'Escola.

Doneu-li difusió. Gràcies 


ESCRIT AMPA.pdf
RECURS MARES I PARES ARRANJAMENT ESCOLAR.doc


martes, 10 de julio de 2012

El PP torna a pujar la tasa de l'Escoleta Infantil

Després de que el passat mes de setembre de 2.011, el PP aprovara una pujada de la taxa mensual de l'Escoleta Infantil del 20%, passats 10 mesos, ens trobem que el nou curs estrenarà també pujada. 
Ara el PP proposa la pujada de la Taxa Mensual d'un altre 12%. 
Si a més tenim en compte que l'1 de gener de 2.009, l'any es va estrenar també amb una pujada del 11%, no hi ha dubte que la deriva que ha pres l'assumpció de costos per part dels pares i mares és perillosa.

Perillosa en el sentit que s'esta traslladant el cost de les retallades de la Conselleria a les famílies, de manera JA MASSA reiterada, en un moment en que en lloc de disposar de serveis públics en que les families puguen recolzar-se, esta sent els serveis els que es recolzen a les butxaques de les families.
Entre les retallades, i la situació econòmica, les malparades economies familiars, arribarà un moment que s'ho voran agre per tal de fer front a eixos costos.  

He expressat al Ple la preocupació,  no ja per alguna de les pujades concretes, si no per un camí encetat que no pareix tenir fí. Fins a on pensen arribar? Fins a quan va a continuar la línia de pujades a l'Escoleta? 

La resposta del portaveu del PP, ha estat sincera (ho agraisc): "No ho se. No ho se pq no puc saber que va a passar."

Segons el Sr Canut, l'Ajuntament ha fet un esforç per a reduir la diferència de ingressos i despeses de l'escoleta, però el cert és que eixa reducció ha recaigut majorment en les pujades de preus. Es dir l'esforç l'han fet els pares i mares (al menys principalment).

PD: També s'hem estranyat que en els costos, es xifraren en 1.700 € les despeses telefòniques (ens pareix excessiu). Segons el portaveu, no es tan estrany per les continues cridades a les famílies, quasi sempre a mòbil. Reduir eixa factura, no pareix una tasca complicada i pareix que han pres nota.

jueves, 5 de julio de 2012

Sobre el passat plenari: Les mocions

Sobre el passat plenari, a destacar un parell de punts que comentaré un altre dia: En concret la Ratificació de la resolució per traure les antenes i la rescisió del contracte de l'empresa que havia d'acabar la fase III residencial de la Closa.
Vull començar pel final, per les mocions concretament: Presentarem 5 mocions i sorpresivament 1 va ser aprovada comptant amb els vots a favor del PP i PSOE. Passe a mencionar les 4 primeres de manera extremadament sintètica:
 - Contra retalls en llibertats públiques (EU sí, PSOE sí, PP no): Demanava al ministre d'Interior que desistira  de la intenció d'endurir penes per delicte d'ordre públic. (Arrel de les manifestacions passades, pretenien que la simple convocatòria per internet si acabava en desordres tinguera consideració d'integració en banda criminal).
- Contra Fusió d'Ajuntaments (EU sí, PSOE sí, PP no): Es barallava la xifra de pobles de menys de 5.000 hab, i esta inclós en un Pla remitit a la UE pel govern de Rajoy. El PP local, va manifestar que no seria obligat.
- Supressió exempció IBI (va ser fusionada amb la proposada pel PSOE, i el PP va votar en contra). Bàsicament demanava que cap confessió religiosa estaguera exempta de pagar el IBI. Es podria després declarar exempt aquells locals destinats al cult religiós o obra benefica de caràcter social.
- Recolzament Iniciativa Legislativa Popular per a evitar els desnonaments i incorporar dació en pagament. (EU sí, PSOE sí, PP no). Preten recolzar la iniciativa d'arreplega de signatures, que demanen una reforma per a que si et lleven la casa ja no degues res al banc, i que si passa al banc, pugues estar un temps pagant lloguer asequible.
- Retolació en valencià. (EU sí, PSOE sí, PP sí -aprovada-). Constatat que últimament estàvem tornant enrrere i que hi havia casos de retolació en via pública, parcs, dependències municipals en que sols es feia en Castellà o en Valencià amb cridaneres errades ortogràfiques, demanàvem que al menys es fera en Valencià i correctament.

Sobre aquesta última aprovada, vos convide a vore aquest xicotet mostrari, ... i un altre dia vos revele un secret d'aquesta moció i tracté els altres punts d'aquell ple.