miércoles, 21 de diciembre de 2016

Sobre els guals - Que es va dir?

No, no vaig a fer cap plantejament nou. Simplement vos convide a revisar aquest fragment de vídeo en el que vaig plantejar els nostres dubtes sobre com s'havia afrontat la qüestió.

Encara que en alguns fragment l'audició no és molt bona, m'agradaria extraure els següents fragments del debat (al vídeo podeu comprovar la literalitat i el context):

Jo - Aquesta ordenança deixa moltes coses en l'aire. Clar una ordenança que l'original és de 1990, ... no haguera estat millor ... tantes ordenances que hem tingut damunt la taula, abans d'enviar una nota d'eixe estil, haver plantejat una reforma d'aquesta ordenança?
Alcaldessa - Però per que s'ha de plantejar una modificació d'aquesta ordenança?
JoPer que hi ha moltes coses que no estan contemplades i crec que seria convenient contemplar-les per a aclarir dubtes, que hui en dia qualsevol veí pot tindre. 
..... debat ....
Jo- Aclareixca al menys un cas concret. El cas d'un carrer comunitari dels que hi ha per La Closa. Cada propietari ha de demanar el seu propi gual? 
Alcaldessa- (Moment de dubte) Eixe cas ja s'ha donat. 
Jo- I la resposta ha segut?
Alcaldessa- La resposta ha segut un gual veïnal. 
Tinent Alcalde- S'està treballant.
Jo- O siga que no està tan clar!
.... debat sobre si el meu carrer és públic o privat i si es xafa vorera ... ¿?¿?
Tinent Alcalde- El problema del seu carrer és únic, Sr Dasí.
Jo- (voldrà dir) Salvo els demés carrers com el meu.
Tinent Alcalde: No. No és veritat. Hi ha altres casos diferents però molt més fàcils que el seu. Solució en un minut.
.........
Jo- Perdò si resulta que l'únic que té un poc de lio, un poc de mal de cap en açò sóc jo, ...
Tinent Alcalde: Sí sincerament sí. A lo millor l'altra gent el que està és indignada, ...
Jo - Jo crec que no s'ha seguit el procediment adequat.
 ......martes, 6 de diciembre de 2016

Ple Urgent del dia 1 de desembre

El passat dia 1 de desembre varem ser convocats a un ple extraordinari i urgent.

Hi havia que aprovar un pla econòmic que és un requisit per a accedir a una subvenció anomenada IFS (inversions financeres sostenibles) i que per exemple no se si recordareu que l'any passat es va destinar al polifuncional.

SOBRE LA URGÈNCIA:
En primer lloc, calia acceptar o no la urgència. En aquest aspecte hem manifestat que NO estàvem d'acord. Sempre ens hem queixat de l'ús inapropiat de la declaració d'urgència per a acurtar terminis i que deixa sense amb menys temps a tot el món per a analitzar i debatre, ja que no requereix que passen dos dies complets entre convocatòria i ple. Pràctica aquesta de la que el govern anterior del PP va fer un ús reiterat.
L'esperit d'una declaració d'urgència és el d'atendre situacions imprevistes i que necessites abordar inesperadament, per a la qual cosa aquesta declaració d'urgència permet acurtar terminis. Però el que no pots fer es deixar passar el temps i que se t'esgoten els terminis per a les subvencions i després dir que necessites fer-ho per via d'urgència per a arribar a temps. Això és un frau. Fes-ho amb temps, que tú ja coneixies sobradament quins eren els temps.
Així, per mantenir la nostra coherència amb el que sempre hem defensat, hem votat NO a la urgència. De totes maneres l'equip de govern tenia suficient majoria per a tirar en davant, davant l'absència d'alguns regidors.

Ací l'exposició

SOBRE EL PUNT A DEBAT:
En segon lloc, respecte al tema a debat, aclarir per a no confondre varies qüestions:
- No debatim sobre si la Diputació podia donar-nos els diners per a altres finalitats. Eixa és una qüestió que en tot cas s'hauria de plantejar la pròpia Diputació, que es qui decideix donar aquestes subvencions per a inversions.
- No debatim sobre quin tipus d'inversió va a fer-se. L'equip de govern UNILATERALMENT (tots els grups s'hem queixat de no haver pogut pronunciar-se sobre quina obra era millor realitzar, ni com)  ha decidit que era per a millorar la piscina. Com dic aquesta és una decisió de la que no hem pogut participar ningú.
- La qüestió sobre la que ens demanen que votem, és sobre si estem d'acord o no amb els compromisos i el pla econòmic que proposen per a acomplir les condicions necessàries per a poder accedir a la subvenció de 112.000€.

Aclarides aquestes qüestions hem de dir que el nostre vot a estat a favor. Bàsicament el compromís es de que aquesta inversió no va a generar més despeses extraordinàries per posar en marxa la inversió, més enllà del normal manteniment del temps. I això s'acompleix i estem totalment d'acord que així ha de ser, i a més el pla el que manifesta és que com la diputació es fa càrrec al 100% de la inversió, la situació econòmica de l'Ajuntament no va a vores afectada, ni per a millorar ni per a empitjorar. La veritat es que aquest requeriment és un poc absurd per part de la Diputació. Sembla burocràcia innecessària. Amb assegurar-se que la inversió no generaria noves despeses hauria estat suficient.


Res més, espere no haver-me allargat massa. 

Per cert que si teniu interés a conèixer quina remodelació va a fer-se, ací vos deixe l'enllaç del projecte on en les primeres pàgines (pàgina 5) de la memòria podeu trobar una descripció.

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Resum del Ple de Novembre (II part): Mocions i pregunta sobre Xarxa LLibres

Sols hem quedava per comentar les mocions i els pregs i preguntes, sobre quan pensen efectuar el segon pagament a les famílies pels llibres de text escolar, xarxa llibres. Allà vaig.

La moció de compromís era per a demanar sumar-se a la Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull. És la forma de representació valenciana a la Fundació Ramón Llull, una fundació que promou i defensa la llengua en els diferents territoris que la compartim en qualsevol de les seues variants.
La moció va ser aprovada amb 7 vots a favor (Compromís, EUPV i PSOE) i 2 en contra (PP i C's). 

La moció d'EUPV demanava sumar-se a la campanya d'Intermón de Zona lliure de paradisos fiscals. Bàsicament es tracta de que en les contractacions municipals, les empreses que pertanyen a altres grups d'empreses, han de fer un exercici de transparència informant de la seua estructura empresarial, d'on declara i paga impostos i afavorir les que es comporten de forma responsable.
La moció va ser aprovada amb 3 vots a favor (Compromís, EUPV i C's) i 6 abtencions (PP i PSOE).    

Ací vos deixe un enllaç amb informació de la campanya, ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS

Per últim hem preguntat sobre el segon pagament de Xarxa Llibres.
La resposta és que l'Ajuntament no pot fer front a la part del pagament que li correspon. Amb l'amenaça de que es posa en perill la sostenibilitat financera de l'Ajuntament, s'ha demanat ajuda per a poder fer front a aquests pagaments. Estarem al tant.

L'altra pregunta va ser per a demanar informació sobre l'obra de reforma de la piscina, que s'ha aprovat per decret d'Alcaldia i de la qual no s'havia donat cap informació al respecte als membres de la corporació, no havia passat per cap comissió informativa i tant les condicions com el projecte ha estat aprovat per decret de l'Alcaldia sense participació de la resta de grups.

Això és tot ... crec que m'ha eixit una síntesi important. Els detalls els podeu vore als talls del vídeo.

Gràcies per el vostre interès.


domingo, 27 de noviembre de 2016

Resum del Ple de Novembre (I)

No són massa les qüestions sobre les que es va debatre, així que tractaré de que quede en una o dos entrades breus.

PRIMER:
El punt principal podríem establir-lo a una operació per regularitzar una gran quantitat de pagaments que l'Ajuntament ha realitzat però que mai havia incorporat a la comptabilitat pressupostaria. 
En total 1.765.778 € als que cal sumar 823.066 de les diferents sentències en contra pendents de liquidar.

Tot això deixa en res el suposat remanent de tresoreria del que algunes vegades havia parlat el PP a la passada legislatura i que tots sabíem que era pura ficció. 

En EUPV estem d'acord amb aquesta operació, però ens hem vist obligats moralment a votar en contra per que entre els pagaments que es regularitzen, hem detectat uns pagaments a l'empresa de l'aigua que entenem que són irregulars.
Es tracta d'uns pagaments vaig el concepte de "Deficit de ingresos en la cuota del servicio del 3er y 4º trimestre 2014 / Deficit de ingresos en la cuota de consumo"  i que per explicar amb altres paraules més senzilles es tracta d'un pagament efectuat a l'empresa per a compensar el fet que no pujara el preu de l'aigua al finals de 2014, a les portes de les eleccions municipals.

Fa casi nou mesos  que demanarem un informe a l'equip de govern per a aclarir aquests pagaments i encara no hem sabut res. Els responsables de l'anterior equip de govern tampoc saben justificar-lo, l'actual equip de govern tampoc, i ningú sap molt bé que dir. 
Hem instat de nou al govern a abordar aquest assumpte, per que si tenim necessitat de diners no entenc pq no es lluita per recuperar uns pagaments que podrien ser nuls de ple dret.

El ben cert és que es tracta d'un acte de l'anterior equip de govern del que algú hauria de donar compte i nosaltres haguerem volgut que aquest pagaments (el d'aquestes factures en concret) hagueren quedat pendents de regularitzar fins que no s'aclareixca si són correctes o no.

Entenem que la mateixa operació deixant al marge aquestes factures, era possible i evitava tenir que donar el nostre vot favorable a reconèixer al pressupost un pagament que no hauríem de reconèixer.


SEGON:
Quedaria explicar les dos mocions que es presentaren (una de Compromís i altra d'EUPV), i els pregs i preguntes. Eixa serà la següent entrada del blog.


lunes, 7 de noviembre de 2016

L'opinió d'EUPV respecte de la pujada d'imposts i noves taxes. Segona Part.

Havia deixat pendent comentar al respecte de les taxes, de cerimònies i d'expedició de documents.

Taxa per matrimonis i cerimònies civils:
En un primer moment la proposta que l'equip de govern va presentar ens pareixia molt elevada, realment resultava complicat trobar taxes més cares a altres llocs, i així ho manifestàrem a la comissió informativa.
Recordeu que parlàvem de 125€ per a una cerimònia entre setmana, 225€ per a una de cap de setmana o festiu, i 25€ si no hi ha cerimònia. Amb aquest plantejament teníem decidit que votaríem en contra.
Però el mateix dia del Ple, es va realitzar una modificació i el plantejament va ser un altre.
La nova proposta era de 50 € o 100€ entre setmana (depenent de si et fas càrrec de la neteja), 100€ o 150€ en cap de setmana (igualment depenent de si et fas càrrec de la neteja) i 25€ si no hi ha cerimònia.
Així modificàrem la nostra posició i optàrem per l'abstenció, no obstant acceptaríem la taxa i la votaríem a favor si es suprimia la taxa de 25€ per al cas que no hi ha cerimònia. Enteníem que seria important deixar que la gent que no vol fer cap extra i que sols vol anar a signar els documents, no se'ls cobrara. El PSOE no ho va acceptar així que NO donarem el nostre vot a favor.


Taxa per expedició de documents:
Tampoc ens agrada com està desenvolupada aquesta proposta, en la que es preten cobrar per una sèrie de documents i certificats municipals. Trobem a faltar un major desenvolupament en els informes urbanístics que precisament són els que més justificada haurien de tenir aquesta taxa.
No obstant per a situar-se a la abstenció demanarem que es garantira que no es cobraria per cap document que el propi Ajuntament demane en els seus tràmits o bosses de treball, així com assegurar que quan es parla de certificats de residència o convivència no es tracta dels habituals certificats expedits pels administratius, si no dels que específicament ha de confeccionar la policia.  


Ale ... Ja vos he explicat de la manera més resumida possible el que pensem. Gràcies per dedicar un poc de temps a llegir-ho.


viernes, 4 de noviembre de 2016

L'opinió d'EUPV respecte de la pujada d'imposts i noves taxes, a l'últim ple.

Sense sorpreses al ple. Les pujades d'imposts i noves taxes varen ser aprovades tal i com estava previst, però considere interessant explicar la posició al respecte en cadascun dels casos.

IBI (contribució): 
Des d'EUPV tenim un especial interés per aprofundir en la progressivitat dels impostos, es dir tractar de demanar una major col·laboració a qui més possibilitats té a priori. En el cas de l'IBI la idea era que la pujada fora més suau en valors cadastrals de vivenda més baixos i un poc major per a valors cadastrals més alts.
Per desgràcia a poques dies de la comissió tinguérem informes dient que això no ho permet la llei actual i que la possibilitat d'establir alguna diferenciació havia de vindre pel tipus d'ús de l'edificació (industrial, comercial, restauració, etc.).

Donada la situació, tot i que la proposta de pujada no és com el que nosaltres hauríem plantejat, sí que entenem que tal vegada és el moment d'aplicar una pujada moderada, i el 5% després de tant de temps pot ser assumible. Així doncs s'hem posicionat en l'abstenció.
Ara bé, els plans de l'equip de govern no són sols una pujada del 5% en aquest any, si no també un altre 5% per al següent, i un altre 5% després, i un altre 5% i un altre 5% després fins a completar 5 pujades consecutives la qual cosa suposaria un 25%, pla que NO compartim en absolut.
Així alertem que serà molt difícil que acceptem noves pujades d'aquest estil, i que en tot cas haurien d'estar centrades a alguns tipus d'edificacions, que ara ja sabem que això sí que resulta viable.


Impost de Vehícles:
Aplicant la mateixa filosofia voldríem que s'haguera plantejat una pujada diferent segons el tipus de vehícle i la seua potència, de manera que pugues aplicar un major esforç a un tipus de vehícles que a altres. Desgraciadament en aquest apartat la nostra proposta ha estat totalment ignorada.
Tot i que la pujada no és molt important (sols un 1,5%), hem votat en contra ja que no s'ha fet cap esforç per considerar la proposta d'EUPV. Ni tan sols es van pronunciar respecte si compartien la filosofia de la proposta.
Per a més INRI, el punt contemplava també la eliminació de la bonificació als vehicles de més de 25 anys i com que en aquesta mesura sí que estàvem d'acord, demanarem que es votara per separat, qüestió que tampoc va ser acceptada.


Per no fer-ho més llarg, un altre dia vos parle de les dos noves taxes, una per cerimònies civils i altra per obtenir documents de l'Ajuntament.      

miércoles, 26 de octubre de 2016

Pujada d'impostos i noves taxes per al proper ple

Per al ple ordinari del proper dijous, tenim una revisió d'impostos i proposta de noves taxes. No vaig a explicar ací encara la posició al respecte que EUPV va a adoptar, senzillament per que encara que tenim unes idees treballades hi ha pendent una reunió amb els companys i companyes del col·lectiu, i no vull clavar la pata.
El que vull fer és explicar quina és la proposta que tenim de l'equip de govern. Es planteja una pujada de la contribució (IBI), una pujada de l'impost de vehícles, una nova taxa per a cerimònies civils i una per a expedició de documents.

Tot això seguint un pla d'ajust econòmic que l'equip de govern va aprovar precipitadament en ple mes d'agost (jo i alguns altres regidors no puguerem assistir), i que contemplava algunes mesures d'estalvi i altres per a una major recaptació.
Per passos ....

IBI: La proposta de pujada de l'IBI és del 5% i a més el pla previst contempla no sols aquesta pujada si no vàries pujades successives en els propers anys.

Impost de Vehícles: En aquest impost la proposta de pujada és del 1,5%. Al pla d'ajust no he vist que es mencionara cap concreció d'aquest impost.
Nova taxa per a cerimònies civils (o nou preu ara no recorde): La proposta és de 125€ per a cerimònies de dilluns a divendres, 225€ per a caps de setmana i festius, i 25€ per una tramitació sense cerimònia als edificis municipals. Al pla d'ajust es parla de revisar costos i preus de taxes, s'enten que aquest és un dels casos.
Tinc que dir que em pareix un preu molt alt i no he acabat d'entendre com s'han calculat els costos teòrics a repercutir per a que al final es proposen aquests preus. Però açò com he dit, de moment és sols una valoració personal.

Nova taxa per expedició de documents: S'enten que aquest és un altre dels casos de noves taxes atenent al pla d'ajust que mencionava. Ací és difícil de citar tots els casos, però digua'm que es cobrarà per l'obtenció de certs tipus de certificats o documents municipals. Hi ha una espècie de catàleg on alguns tipus tindran un preu. A mode d'exemple ... un certificat de bens 3€, un acord municipal 4,50€ si és d'un full, un informe de convivència fet per la policia 10€ i així d'altres.

Aquest són els punts relatius a taxes i imposts que es presenten per part de l'equip de govern, i es debatran i votaran el dijous, junt a d'altres assumptes de l'ordre del dia.


lunes, 10 de octubre de 2016

Ple de setembre

No va ser un ple massa conflictiu, intentaré fer el relat el més curt possible i que s'entenguen els assumptes:

- Es va aprovar una nova ordenança fiscal per a les pistes de padel. La proposta és d'1 € per partida (1,5h) , per cada jugador, i 5€ més si és amb llum.

Entenem que la taxa es ajustada, però hem fet el següent plantejament. La nostra aposta és per a que amb el pagament es puga tenir també accés a altres serveis addicionals (com vestuari o dutxa), això podria contemplar-se amb una espècie d'abonament que proporcionara aquests extres amb un preu asequible, que podria estar bonificat per a la gent del poble. 

L'equip de govern va dir que compartia aquesta proposta, però que com a mesura immediata i provisional proposaven aquesta taxa.

Així, fetes aquestes consideracions varem donar suport a la proposta, votant a favor. 

- També s'aprovaren els dies festius locals i escolars del 2017, quedant els dies 29 de juny i 14 d'octubre, i com a festius escolars a més els 13 d'octubre, 9 de desembre i 17 de març.

- Es va ratificar un decret d'Alcaldia, amb els únics vots a favor del PSOE, que delega en la Diputació la contractació del Pla de Camins i Vials de 2016, per a reparació d'alguns carrers (Muntanya, Gomez Ferrer, Blasco Ibañez i Sant Calixt entre Muntanya i Ramon Perales). 

- Al capítol de Mocions es van aprovar dos mocions de Compromís, una reclamant el tren de Denia a Gandia, una vella reivindicació de les comarques de la Marina i la Safor, i altra moció per la utilització del llenguatge no sexista per part de l'Ajuntament. (EUPV va votar a favor de les dos).

- Per últim EUPV i el PSOE, incloguerem una moció d'urgència demanant per al brigadista Joseph Almudéver la més alta distinció el 9 d'octubre, un exemple de lluita i com conclou la moció "per la seua trajectòria com a milicià primer, ferit de guerra, brigadista internacional, represaliat ... i lluitador antifeixista sempre" . La moció va ser aprobada amb els vots d'EU, PSOE, Compromís i les abstencions de PP i C's.

Ho deixe ací, que volia ser breu i concís ... que passeu bones festes !!!!


lunes, 26 de septiembre de 2016

Sopar d'estiu 2016


El passat dissabte dia 17 va tenir lloc la que ja suposa huitena edició del sopar d'estiu que organitzem al col·lectiu d'EUPV.

Per primera vegada en huit anys hem de dir que en aquesta ocasió varem tenir menys assistència. Ja sabíem que passar el sopar a dissabte anava a suposar un handicap, però era l'única possibilitat de comptar amb Esther entre nosaltres.

Esther va estar encantadora i poder escoltar de primera ma l'experiència del govern a Madrid, va resultar d'allò més interessant. Ens va contar com en un any a l'Ajuntament, l'equip d'Ara Madrid ha reduit en 1.000 milions d'€ el deute de la ciutat, sense rebaixar l'inversió social, com han resistit pressions i com de vegades les coses no són com pareixen.

Per motius sobrevinguts haguérem d'improvisar unes quantes fotos via mòbil, així que no tenen gran qualitat. Ací vos les deixe ...

https://goo.gl/photos/8PVp9V6rPKHnt3Xw7

Ja estem pensant en la novena edició, amb el repte d'arribar a deu.


domingo, 31 de julio de 2016

Últim ple prevacacional

El ple no va tindré pràcticament cap aspecte conflictiu, ho comentaré ràpidament i destacaria el punt de les bases per a la bossa del pla d'ocupació.

Permeteu-me al respecte que altere l'ordre i comence per aquest últim punt ....

3.- Destacar el Pla d'ocupació. Des d'EUPV hem aportat molt al respecte. Forma part d'una de les reivindicacions que pactarem amb l'equip de govern per introduir al pressupost.
Respecte de les bases inicials presentades inicialment per l'equip de govern, hem anat aportant canvis (pràcticament el 85% dels canvis han estat aportacions d'EUPV) que han centrat les bases en facilitar l'accés a aquelles famílies que més ho necessiten, descartant experiències laborals, cursos formatius, etc. Les condicions familiars i situació econòmica, seran determinants.
Estem satisfets i esperem que funcione, tots ho estan, de fet s'ha aprovat per unanimitat. Si podem posar algun repar, seria que la dotació econòmica del Pla és modesta, hem demanat que s'estiraren els recursos econòmics fins on hem vist que podíem demanar, tant de bò que tots quedaren satisfets i que les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament permeteren ser més ambiciosos. 
De fet al nostre programa electoral teníem aquest compromís, i ho teníem amb més generositat.
Ací vos deixe la intervenció en aquest punt de l'ordre del dia, en que encara es feren alguns retocs, però que com he dit va ser aprovat per unanimitat.

1.- Es va aprovar una moció per demanar a l'inspecció de treball q no obligue a contractar als xicotets Ajuntaments, als professionals autònoms q fan treballs per als Ajuntaments de menys de 4 hores setmanals. Actualment hi ha molts ajuntaments que compten amb ajuda d'enginyers tècnics, agrícoles, de camins, etc... i que aporten col·laboracions de treballs per mitjà de convenis. El govern pareix que preten forçar que els xicotets Ajuntaments els contracten per hores, crec que amb la insana intenció (i açò és una valoració subjectiva) d'unflar estadístiques de contractació. 
La Diputació per unanimitat es va mostrar en contra, i l'Ajuntament de La Pobla li ha mostrat el suport. Es va aprovar per unanimitat.

2.- També es van aprovar dos convenis per a subscriuries a participar del servei mancomunat d'atenció de l'OMIC (Oficina d'atenció al Comsumidor) i del servei d'Educació Vial.
Aquests dos convenis també van ser aprovats per unanimitat.
Cal destacar al respecte que el conveni de l'OMIC ja va ser sotmès a valoració en comissió informativa per el PP en el 2012, i que ja va ser dictaminat favorablement per unanimitat, però no sabem per que el PP mai va tirar endavant aquest conveni i mai va arribar al Ple.
Al Ple varem voler deixar constància d'aquest fet.

A pregs i preguntes, preguntarem per l'acompliment d'una sèrie de compromisos de pagament que estaven programats (aspectes sobrevinguts de l'anterior equip de govern) i que havien d'haver acabat ja a dia de hui, i també sobre la duració i situació de baixa laboral d'una persona del departament d'urbanisme municipal.

QUE PASSEU BONES VACANCES !!!! Ens veiem a setembre, amb una nova edició del sopar d'estiu.    miércoles, 27 de julio de 2016

Nota del Col·lectiu d'EUPV de La Pobla Llarga

Vos trasllade el text que des del col·lectiu local d'EUPV acabem de fer públic.
Foto de la jornada electoral
Encara teníem pendent una valoració de les passades eleccions generals del 26J, on EUPV integrava junt amb Compromís i Podem, una coalició anomenada “A la valenciana”.
La valoració a escala local dels resultats obtinguts ens deixa agradables sensacions. "A la valenciana", amb un 37,03 % dels vots, fou la primera força amb una diferència de més de 10 punts sobre la segona força (PP). Aquest resultat local ens sitúa molt per sobre de la mitja de la coalició al País Valencià.
El fet que 1053 poblatans confiaren en la nostra candidatura, malgrat el poc temps que tinguerem per preparar la campanya i precampanya, ens ha d'omplir de la força necessària per seguir el camí iniciat i de ganes de treballar per intentar convéncer i sumar a quanta més gent millor a aquest projecte.
Per altra banda, volem manifestar la satisfacció pel bon treball de campanya realitzat amb altres companys d’altres formacions que formàven part d’aquesta candidatura. Hem format un gran equip amb bona sintonía i amb un il.lusionant futur.
Canviant el plànol d'anàlisi a nivell estatal, els resultats obtinguts ens deixàren "fotuts", doncs quedàren lluny de les expectatives creades per les enquestes i sondetjos a peu d’urna.
La confluència d’Unidos Podemos no va sumar tot el que s'esperava i s’analitzaren les possibles causes.
La coalició va perdre un milió de vots respecte als obtinguts per separat pels partits que la integraren a les eleccions del 20D. Mentre, al PP augmentava el seu suport en 700.000 vots més i com que era eixe "sorpasso" (i no altre) el perseguit, cal assumir que es tracta clarament d'una derrota electoral.
Fent un sempre necessari exercici d'autocrítica, podríem concloure que la premura amb la que es muntà la coalició Unidos Podemos i amb tot el que això comporta de poc de temps a l'hora de confeccionar programes i campanya electoral, elaboració de les llistes i explicació als votants dels partits integrants el sentit de la confluència, pot haver sigut un factor determinant que explicaría en part el "pal" rebut.
Altres causes que probablement influïren als resultats fòren l’elevada abstenció, les negociacions d'investidura a l'anterior i breu legislatura; i la brutal i mediàtica campanya de la por, que també estigueren damunt de la taula.
Dit tot açò, passant a ser una mica pragmàtics i llegint en clau positiva, mai l'espai polític de l'esquerra ha estat tan fortament representat al Congrés dels Diputats, passant d'11 diputats al 2011 als 71 d’ara.
Eixa força obtinguda (malgrat tot l'exposat anteriorment) ens omple d'il•lusió i força per treballar amb i per la gent per la transformació social i fer-ho com deia el nostre poeta Vicent Andrés Estellés:
"...
Jo us ho dic amb el cor a la mà;
som poble, i hem de retornar al poble.
Que la prudència no ens faça traïdors!
El que ha passat, ha passat per a sempre.
I hem d'oblidar i pensar el demà,
hem de vetlar el sagrament del poble,
pels nostres fills, i els fills dels nostres fills,
i pels veïns, les parelles que passen
amb un clavell encés entre les dents.
Hem de lluitar, hem de manar: manem!
Hem d'agafar la paella pel mànec
amb brusca mà, amb decidida mà.
I mirarem créixer els nostres pobles,
rics de futur, treballant i cantant,
així com creix el ventre novençà.
Manar no és vestir un uniforme de regidor
i dir a tot que sí.
I presidir Te Deums i processons.
Manar serà patir amb qui pateix
i legislar manaments d'alegría
per a tothom, i plantar les collites.
En una mà, en una mà del poble
..."

Endavant companyes i companys.
Seguim lluitant

viernes, 8 de julio de 2016

Els aspectes pendents del Ple

Quedaven alguns punts pendents d'explicar però no necessitaran molt de discurs:

- Aprovació d'un banc de terres: Aprovat amb 8 vots a favor i 2 abstencions del PP. Es tracta de la creació d'un registre on es poden inscriure terrenys per a que persones interessades les puguen llogar i treballar. A la nostra intervenció expliquem que encara que sabem que es complicat que es produeixquen moltes transaccions el que no té sentit és no fer res.
Vos deixe la intervenció.

- Creació d'una comissió de seguiment del contracte de suministre de l'aigua. No cal explicar (hem estat molt crítics al respecte), la quantitat de vegades en que s'han produït situacions estranyes i dubtoses al respecte. Aquesta comissió en fara el seguiment. La proposta va ser aprovada per unanimitat.   

- Moció del PP demanant que es reclame a la Diputació que mantinga el núm de beques de la Dipu et Beca, o que les complemente l'Ajuntament.
En realitat ací el PP parla de descens del núm de beques sense tenir en compte que en realitat tenim més diners per a beques i que la Dipu ha invertit més diners del que es feia abans.
Ací la explicació del nostre desacord amb la moció
La moció va ser rebutjada amb 2 vots a favor del PP, 1 abstenció C's i 7 vots en contra (PSOE, EUPV i Compromís).

Pregs i preguntes:
- Ens interessarem per la problemàtica de les males olors i respecte al nou accés al poliesportiu expressarem que no era el tipus d'accés que s'ha realitzat el que nosaltres esperàvem. El que s'ha fet és un accés bastant precari que entenem sols preten eixir del pasi demanem que tinguen present que eixe accés no pot ser definitiu i que cal millorar-lo molt.
Ací la qüestió plantejada i unes imatges al respecte. 
NOTA: Deixe pendent parlar de les passades eleccions.

lunes, 4 de julio de 2016

Aprovat el pressupost de 2016

El 30 de juny varem tindre Ple ordinari i en ell es va tractar la creació del banc de terres, el pressupost, la creació d'una comissió de seguiment del contracte de l'aigua, una moció del PP i els pregs i preguntes.

Per la seua rellevància en aquesta entrada de hui explicaré el sentit del vot d'EUPV en quant a l'aprovació del pressupost de 2016 i com hem modificat la nostra posició inicial per a passar a votar a favor.

Després d'un treball col·lectiu d'anàlisi en EUPV, consideràvem que dins del poc marge que teníem al pressupost calia introduir alguns aspectes per a nosaltres importants, per que la primera valoració que havíem fet era negativa.

MÉS (+) OCUPACIÓ: 
El primer element del que parlem. Introduir un pla d'ocupació que puga servir per a pal·liar la situació de famílies amb una situació econòmica delicada o amb períodes llargs d'atur. Pensem especialment als mesos del final de l'estiu, on comença el curs escolar i les famílies han d'afrontar situacions delicades, en un període en que encara el camp no proporciona eixe recurs.
Naix així una partida específica amb aquesta finalitat que s'inclou al pressupost.

MÉS (+) SERVEIS SOCIALS:
El següent aspecte és un dels punts que ja teníem recollit a la signatura de l'acord d'investidura entre EUPV i el PSPV-PSOE. Es tractava de tractar de posar en marxa el Taller de Majors, oferint uns serveis semblants al que seria un Centre de Dia. 
Aquest és un aspecte que quan seiem a negociar, ja l'equip de govern ens situa al davant. Així apareix també una partida al pressupost que reflexa la voluntat política de tractar de posar en marxa aquest servei per a les nostres persones majors.

MÉS (+) AJUDA A DOMICILI:
Modestament introduïm una partida per a incrementar, per als propers sis mesos que és el que queda d'any, en un 30% el núm d'hores del servei d'ajuda a domicili.

MÉS (+) ESPORT DE BASE:
Demanem incrementar la partida d'ajuda a l'Escola de Futbol a un nivell que entenem que garanteix la seua continuïtat, i a més es crea una nova partida per a fomentar altres escoles alternatives.

MÉS (+) TRANSPARENT: 
Encara que menys important, també demanem que el paquet de partida de festes, cultura i esports que es reflexaven en una única partida, es separe en partides diferents els elements propis de la festa, d'aquells que realment són cultura o esports.

Per últim tractem també tres assumptes que considerem molt importants, però que no es veuen reflexats en aquest pressupost, per que es tracta d'elements de cara a futur.
1.- El cas del sobredimensionament del departament d'urbanisme que tenim. Una rèmora per al poble.
2.- La conveniència d'actuar sobre el cost del consum elèctric a l'enllumenat públic. 
3.- La possibilitat d'introduir una major progressivitat a alguns impostos municipals en que això és possible, com l'IBI o l'impost de vehícles, de manera que si es veu positiu puga proporcionar nous recursos.

Agraim la bona disposició mostrada per a arreplegar aquestes demandes i la coincidència en acceptar aquestes prioritats. D'aquesta manera amb satisfacció donem el nostre suport a aquest projecte de pressupost i esperem que s'execute el més fidelment possible.

Satisfets del treball en EUPV que ha buscat introduir ... 
(+) OCUPACIÓ
(+) SERVEIS SOCIALS
(+) AJUDA A DOMICILI
(+) ESPORT DE BASE
(+) TRANSPARENT

Ací vos deixa la nostra intervenció al ple, en el punt del pressupost.

A la propera entrada acabe els altres temes pendents del plenari i amb calma també farem un altre dia la valoració electoral. Estem pendents encara d'intercanviar opinions amb els companys de col·lectiu, però farem eixa valoració abans de l'aturada estiuenca.    

sábado, 4 de junio de 2016

Ple municipal ... Jutgesses i sorteig de meses electorals.

Poques coses a l'últim ple així que a veure si faig una bona síntesi.

Al punt 3 es produeix l'elecció de la nova jutgessa titular i suplent.
Al respecte dir, que en l'acord d'investidura entre el PSPV i EUPV es reflexava que consensuaríem l'elecció de la figura del jutge de pau. Així podem dir que aquest punt reflexa l'acompliment d'un dels punts d'eixe acord.
Un acord que hem de dir que no ha sigut gens complicat, i al que es suma Compromís i en el que també hem trobat a C's. Crec que la confluència dels criteris en aquest sentit, ha de ser per força un aspecte positiu. Molta sort per a Andre Ferri (jutgessa titular) i Carme Benavent (jutgessa suplent), i una mostra d'agraïment a tots els candidats i a la dedicació de l'anterior jutge de pau.
Ací la nostra intervenció al respecte.

El següent punt és el sorteig de les meses electorals. Vos passe enllaç a la lectura dels resultats, tot i que a hores d'ara si heu estat agraciats, vos supose comunicats.

Un altre punt és l'aprovació del conveni per al finançament de les obres de la redona de "El Molí". Aquest conveni va passar dos vegades per plenari en l'anterior legislatura, però el president de la Dipu en aquell moment (Rus), mai el va signar. 

Per últim mencionar les mocions i els pregs i preguntes.

Mocions:
- Compromís presenta una moció amb motiu del dia de l'orgull LGTB. 28 de juny. La moció va ser aprovada amb 7 vots a favor de Compromís, EUPV, PSOE i C's, i 2 abstencions (PP).
- EUPV presenta una moció demanant un gest de l'Ajuntament de rebuig a l'acord entre la UE i Turquia, pels refugiats. Un acord conegut com a acord de la vergonya. 
Amb alguna esmena realitzada pel PSPV, la moció és aprovada amb 8 vots a favor d'EUPV, Compromís, PSPV i PP. I el vot en contra de C's.

Preguntes:
Des d'EUPV teniem previst preguntar per 4 assumptes, però haguérem d'intervindre també a l'assumpte del Cap de Policia.
Respecte d'aquest últim assumptes, traslladarem les qüestions que enteníem que requerien ser explicades al foro adequat, i que actuar sense explicar era continuar la línia de l'anterior Alcaldia.
Els quatre assumptes previstos eren ....
1.- Respecte a possibilitats de Plans d'Ocupació, que ens informara sobre la reunió amb la directora general del SERVEF.
2.- Respecte a la forma en que s'ha dut a terme la consulta de pressuposts participatius, i a com anava a executar-se l'entrada al Poliesportiu.
3.- Respeste als OLORS que sempre rebroten a l'estiu, si hi ha algún tipus d'actuació preventiva prevista.
4.- Situació del projecte d'instal·lació de Gas Natural, al que l'equip de Govern s'oposa i vol presentar al·legacions. Entenen que més que estar en contra, considerem que seria una inversió interessant i que el sentit que s'hauria d'haver donat haguera estat el de corregir els aspectes negatius d'eixe projecte i no tant oposar-se. Volem conèixer quins han estat les al·legacions.

FINS ACÍ el ple corresponent al mes de maig. Pròximament històries més interessants.
   miércoles, 11 de mayo de 2016

Traca ... però no final

Vaig parlar a l'última entrada de traca, per que realment és de traca.
Durant aquests mesos hem conegut diferents sentències en contra de l'Ajuntament que havien estat ocultades per l'anterior equip de govern del PP. En la majoria d'ocasions per no haver complit les obligacions de pagament en el temps que tocava.

Tot això, ha vingut suposant el coneixement d'una situació heretada que no anava a resultar senzilla, però en la que sempre pensàvem que hi havia instruments per a reconduir la situació, amb criteri i planificació. I això sense fer grans exercicis imaginatius, m'explique.

Amb el Sr. Soler al govern, des d'EUPV hem insistit en multitud d'ocasions per a que se'ns posara damunt la taula els imports que l'Ajuntament tenia pendents de cobrament de les últimes urbanitzacions. Sabíem que una part de quotes urbanístiques no s'havien cobrat, i insistíem al PP en que ens facilitara eixa informació. Digua'm que des d'EUPV hem tigut la sospita que algun interés fosc és podia estar amagant.

Amb el nou equip de govern hem pogut saber qui debia i quant es debia, i suposaven més de 900.000€ per quotes d'urbanització i a més més del 60% en mans d'empreses. 

Des d'EUPV reconeixíem ahí un espai de maniobra. Senzillament pq el deute de les quotes urbanístiques queda inscrit al registre de la propietat com a carges urbanístiques del solar, i per tant qualsevol persona que vullga fer una transacció amb ell, sap que ha d'assumir eixes carregues. 
En última instància, sempre esta el terreny per a recuperar part del deute, ja les cargues urbanístiques tenen prioritat respecte a altres tipus de deute.
Un camí llarg, però una certa garantia a mig i llarg plaç.

Doncs fins ací els trons de bac, i per a rematar la traca ... Resulta que ens hem trobat amb la notícia que eixes anotacions al registre, de les carregues urbanístiques és molt possible que estiguen caducades. Als 7 anys pareix ser que prescriu, i algunes de les més substancioses prescrivien en novembre de 2015.

AIXÒ posa en perill, vaja que si es confirma suposaria que ja no tens cap prioritat, ni cap garantia per a poder cobrar eixos deutes, en altres paraules .. Adeu 900.000 €.

Vergonyós, lamentable, humiliant, terrible ... no tinc qualificatius per a descriure la desídia amb la que el PP ha conduit el nostre Ajuntament als últims anys.

Han deixat passar 7 anys sense actuar per a recaptar uns diners que el poble ha tingut que avançar de la butxaca de tots i de la que a més pagarem interessos, tots i totes ... tu i jo.

Per a acabar ... vos deixe un extracte copiat literal que diu: ... "Se pregunto (al secretari-inteventor) sobre cuáles eran las causas, por las que NO se había iniciado la vía de apremio. Se nos indicó que bajo su responsabilidad se inicio la via de apremio y el anterior Alcalde la paralizó ..."   

No hay más preguntas señoría.
viernes, 29 de abril de 2016

Ple d'Abril i traca final

Un ple breu, ...

1.- S'ha aprovat una nova ordenança municipal per a la celebració d'actes de benvinguda. 
A aquesta ordenança ja ferem les nostres aportacions al primer borrador presentat en comissió, principalment qüestions de caràcter tècnic. En aquest cas al ple hem fet una nova proposta, per a que l'Ajuntament plante un arbre commemoratiu de que cada quinta, amb referència als xiquets i xiquetes que han fet aquest acte de benvinguda.
Ahhhh ... Que q és l'acte de benvinguda? En poques paraules l'equivalent civil a un bateig religiós.

2.- S'ha donat suport per unanimitat a la sol·licitud d'implantació d'estudis de FP grau mitjà i superior al IES Pere Esplugues.
Es demanaran per ordre de preferència: 
   a) Grau mitjà de Tècnic en vídeo, disc-joquei i so. 
   b) Grau superior d'eficiència energètica i energia solar tèrmica.
   c) Grau superior d'energies renovables.

3.- També s'han aprovat 3 mocions presentades per Compromís.
a) Demanant la derogació de la normativa relativa a les actuacions territorials estratègiques. 
El títol és pompos però resumint molt es tracta de derogar una part d'una llei urbanística que permetia fer actuacions considerades estratègiques per la seua suposada rellevància, aprovant-ho des de Conselleria, sense que l'Ajuntament puguera impedir-ho. Eliminant eixe control municipal.
Aprovada amb el vot favorable de Compromís i EUPV, i l'abstenció de la resta de grups.

b) Moció en defensa del referèndum per al Sahara i el reconeixement al Front Polisari. 
Moció aprovada amb els vots de Compromís, EUPV, PP, C's i l'abstenció que jo qualificaria com a mínim de curiosa del PSOE. 

c) Moció per al rescat de la concessió de l'AP-7. 
Una reivindicació històrica que les Corts Valencianes ja demanaren ara fa tres anys, per unanimitat de tots els grups polítics que tenien representació ... PP, PSOE, Compromís i EUPV.
Aquesta moció al igual que l'anterior també ha estat aprovada amb els vots de Compromís, EUPV, PP, C's i l'abstenció del PSOE.

En pregs i preguntes hem preguntat per dos qüestions: 
- La previsió que tenia l'equip de govern per a coneixer el projecte de pressupost i poder fer-se una idea de les possibilitats d'actuacions. Transcorreguts 4 mesos, estem preocupats pq se'n ha anat una tercera part de l'any. 
Tenim interés en estudiar iniciatives de promoció d'ocupació que pensàvem que podria anar en dos sentits, .... potenciar l'ajuda a domicili i la d'una borsa de treball per a families amb situació de dificultats econòmiques. Però sense una visió econòmica global és molt complicat, i qualsevol possibilitat queda bloquejada.
Ens han dit que en breu ja podrem tenir eixes dades.

- La segona qüestió era simplement pq no havien posat la bandera de la UE a mitja asta en senyal de desacord per l'acord inhumà de la UE amb Turquia, com s'havia anunciat que es faria.
La resposta és que un operari la va posar i altre sense saber per que estava així, la va tornar a posar a l'estat inicial. De risa.

I EN ACABAR TRACA FINAL ... SENSE DUBTE EL PITJOR DE LA NIT:
En reunió posterior imprevista dels portaveus municipals dels diferents grups polítics se'ns han comunicat unes informacions de caràcter econòmic molt lamentables. Però eixa qüestió mereix una entrada posterior. La faré amb calma. 
   

lunes, 4 de abril de 2016

Ple del mes de Març

El passat dijous nou ple ordinari, amb bastants punts a l'ordre del dia, però ho agruparé i simplificaré el millor que puga.

Els primers punts rellevants són el 3,4 i 5 tots ells al voltant de qüestions similars. Adherir-se a la xarxa de municipis per a la posada en valor de la memòria històrica, declarar el segon diumenge d'abril dia del record i instaurar un lloc al cementiri en memòria de les víctimes de franquisme.
Ací vos deixe la nostra intervenció tot i que per algun motiu el só presenta algunes dificultats. 

Els punts 6, 7, i 8 suposen l'aprovació de diferents normes: Ordenança de funcionament de l'escoleta, Reglament de les instal·lacions esportives, i un de Normalització lingüística.
El Reglament de les instal·lacions esportives recull totes les suggerències que hem fet i aspiracions de les que teniem al nostre programa electoral. En realitat val a dir que EUPV ha sigut l'únic grup que ha fet aportacions al borrador inicial de l'equip de govern, per tal de millorar-lo. 

El punt 9 i 12 suposen l'adhesió a la Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat, i la modificació dels estatuts del Consorci provincial de bombers.

Els punts 10 i 11, són altres dos ordenances. Una d'ocupació de la via pública per taules i cadires, i altra ordenança per la celebració de bodes civils i que en essència recupera la possibilitat de realitzar actes de matrimoni qualsevol dia de la setmana, i no sols entre setmana com havia instaurat el PP. 

Per últim es va aprovar una moció de Compromís i promoguda per l'Associació de Juristes Valencians en defensa del restabliment de la competència del dret privat valencià.

Tancava el ple el punt de pregs i preguntes, en el qual des d'EUPV demanarem explicacions per saber que va passar durant aquestes festes de falles, en les quals el poble va quedar un dia totalment partit en dos, deixant pràcticament mig poble incomunicat amb l'altre mig.
L'Ajuntament va anunciar un dispositiu alternatiu per altres vies, però evidentment alguna cosa va fallar, provocant una situació bastant caòtica.
Segons les explicacions donades, el dispositiu estava preparat però la persona que l'havia de instaurar no estava disponible (no vaig voler preguntar pq).
Ací vos deixe la pregunta i la resposta

miércoles, 16 de marzo de 2016

De la Comissió d'investigació

Primers compassos de la Comissió d'investigació constituïda a l'Ajuntament de La Pobla Llarga. 

El passat 22 de febrer es va realitzar la sessió constitutiva i en ella acceptarem la proposta de presidir la comissió que s'havia realitzat des de Compromís.

Tot i que des de l'inici manifestarem el nostre escepticisme amb les possibilitats de poder arribar a conclusions profitoses, amb un procés d'investigació municipal, hem entés que tenia lògica que assumirem la presidència i no defugim la responsabilitat que suposa.

Dic que tenia certa lògica per que certament formàvem part de l'anterior corporació (si es que això suposa algun avantatge) i no som part de l'actual equip de govern. Des d'eixe punt de vista, tot i que no crec que cap d'aquestes circumstàncies resulten imprescindibles, entenem que puguen ser aspectes a valorar.

Així doncs, després de debatre al respecte al col·lectiu, hem decidit que si la nostra aportació exercint la presidència pot ser considerada com a positiva, exercirem eixa responsabilitat que per a això estem.

La proposta de la presidència va comptar amb els vots a favor de tots els representants, excepte el del PP, que preferia la presidència del representant de Compromís.

Ara espere que el treball que realitzem entre tots, resulte el més profitós possible i si pugueren demostrar-me que estava equivocat respecte de les possibilitats d'èxit de la Comissió, més que millor. 

De moment s'han realitzat dos reunions, però ens trobem en fase prèvia decidint entre tots, com i que va a revisar-se, en una primera instància.  

martes, 1 de marzo de 2016

Ple ordinari del mes de Febrer

Poc que contar del ple ordinari del mes de febrer. Sols es van haver mocions i els pregs i preguntes.

Mocions del PP sobre plagues: 
1- Demanant actuació per part de la Conselleria davant el perforador del pi (tomicus destruens) - esmenada la moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís, EUPV i C's i en contra del PP per no estar d'acord amb l'esmena
2.- Demanant actuació davant possibles plagues del mosquit tigre i la mosca negra. (aprovada amb els vots a favor del PP, Compromís, EUPV i C's, i en contra del PSOE)
3.- Igualment davant la processionària del pi. Esmenada la moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís, EUPV i C's i en contra del PP per no estar d'acord amb l'esmena.

Moció del PP demanant que el Consell subvencione la totalitat de l'IBI agrari, pels sobrecostos derivats de les altes temperatures. 
Des d'EUPV proposarem esmenar la moció. La moció esmenada, va ser rebutjada amb els vots en contra del PSOE, abstenció de Compromís i vots a favor de PP, C's i EUPV.

Moció de Compromís sobre prevenció de l'asetjament escolar "Bullying". La moció va ser esmenada però en la votació (un poc liosa) les esmenes no van ser aprovades. Posteriorment la moció va ser aprovada amb els vots a favor de Compromís, EUPV, PP i C's, en contra de PSOE. 

Moció de Compromís sobre corrupció. La moció va ser esmenada per EUPV i posteriorment aprovada per unanimitat. Vos deixe la nostra intervenció on expliquem les esmenes.

Moció del PSOE sobre corrupció. La moció amb esmenes, és aprovada per unanimitat. Deixe ací la nostra intervenció.

Moció d'EUPV per la derogació de l'article 315 del vigent codi penal.  Vos deixe l'exposició. La moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís i EUPV, i l'abstenció del PP i C's.

Moció d'EUPV per a recuperar la gestió de la recaptació tributaria del servei d'arreplega del fem, per tal d'estalviar-se la part que es queda la Diputació. La moció va ser retirada, per a que l'equip de govern puga obtindre una informació detallada de quin volum de rebuts es cobren en via voluntària i quina quantitat en la via executiva. Vos deixe l'exposició.

En pregs i preguntes, des d'EUPV recordarem a l'equip de govern que estem a l'espera d'un informe per aclarir les anomalies detectades en el pagament de certes factures a l'empresa de l'aigua.
domingo, 14 de febrero de 2016

Comissió d'investigació creada a La Pobla Llarga

El passat dijous va tindre lloc un Ple extraordinari per tal d'aprovar la proposta de creació d'una comissió d'investigació al voltant dels contractes que ha tingut el nostre Ajuntament amb Construcciones Frances i Classica Urbana, empreses que han estat senyalades amb motiu del que en els últims dies ha eixit a la llum del cas "Taula".

Som molt escèptics respecte de que aquesta comissió puga arribar al fons real de les qüestions i que es puguen aconseguir els objectius d'aclariment necessaris. Fonamentalment per que a nivell municipal els instruments amb que es conta són limitats, així ho corrobora tota la informació que al respecte ha arribat a les nostres mans.

Per altra banda, tampoc volem que EUPV aparega com un impediment (seria més correcte dir com un element discrepant, ja que nosaltres tampoc podríem impedir res), per a la constitució d'eixa comissió. Així que ja que tots els grups pareixien favorables, ens sumem i votem a favor. L'únic que podem perdre és temps i l'esforç que li dediquem.

El que sí que hem demanat es que s'arribe a aclarir no sols les adjudicacions dels contractes, sino també si l'execució de l'obra ha estat segons el que s'havia contractat, sense compensacions a canvi per altra via.
També aclarir la compra de les bombetes LED, en la que el nostre Ajuntament també va participar.

Vos deixe ací la intervenció al respecte.

jueves, 4 de febrero de 2016

Precs i preguntes

Els pregs i preguntes pendents del ple de gener (atenció al que reclamem a l'últim punt):

IL·LUMINACIÓ:
- Hem demanat a l'Ajuntament que tracte de posar en marxa la il·luminació de la continuació del carrer Miguel Hernàndez (tram de carrer que uneix la carretera de castelló i el parc del carrer Sant Josep, i que va pel costat del poliesportiu).
El trànsit per eixe carrer ja és molt important i es fa necessari proporcionar l'adequada il·luminació.
Per a sorpresa nostra, l'equip de govern ha informat que han furtat el cablejat del carrer.

POLIESPORTIU:
- Hem demanat que es regule el funcionament de les instal·lacions al poliesportiu així com del recinte en sí. A dia de hui, hi ha dies que acudeixes i no saps si vas a trobar unes instal·lacions obertes o tancades, i en cas que les trobes tancades, no saps si has d'esperar a que vagen a obrir o no.
És fonamental posar un poc d'ordre, per a que els veïns sàpiguen quin tipus de serveis tenen disponible si quant.

CEMENTIRI:
- Ha existit una certa controvèrsia per l'autorització o no, per a la col·locació de cert tipus de làpides al cementiri municipal. Per a evitar la reproducció d'aquest tipus de situacions, cal també aprovar un reglament, al que puga'm acudir davant d'aquest tipus de peticions i fugir de possibles arbitrarietats i/o greuges comparatius. 

FACTURES DE L'AIGUA:
- L'antic equip de govern, a falta de tres dies per al ple d'investidura de l'Alcaldessa, va signar un document pel qual compensava saldos (pagava) a l'empresa del subministre d'aigua, per un dèficit de preu imaginari. 
M'explique, hi ha dos situacions concretes. 
Primera situació ... L'empresa puja els preus al veïns, en el tercer trimestre de 2011. En EUPV reclamem que eixos preus no són oficials, fins al final de 2011, i al final acaben tornant els diners.
Segona situació ... L'empresa proposa una pujada a meitat de 2014 (crec recordar que el 5,2%). No estem d'acord i finalment l'Alcalde (Soler) anuncia que sols permet incrementar l'IPC.
Doncs els diners que l'empresa volia cobrar als veïns i que com he descrit, finalment no va aplicar, li'ls ha pagat l'Ajuntament per darrere. I els que tornaren corresponent al 2011, també. 
Hem demanat que s'aclareixca aquests pagaments d'última hora, que són part del dèficit que s'ha estat reclamant a l'Ajuntament, per que tenen tota la pinta d'una nova irregularitat. 


lunes, 1 de febrero de 2016

Ple Ordinari de Gener

Al primer ple ordinari no hi ha grans qüestions de discrepàncies, cosa sorprenent.

Es va aprovar la proposta de Joan Català com a secretari local per a la propera Assemblea d'història de la Ribera, que es farà a La Pobla Llarga. També es van acordar els dies 18,19 i 20 de novembre per a la realització de l'assemblea. Les dos propostes foren aprovades per unanimitat i sense debat.

A l'apartat de mocions, figuraven 2 d'EUPV i 2 de Compromís.

- Moció d'EUPV en contra del coeficient de retracció i que mostra el suport a la petició de canvi del decret que permet pujar el preu de l'aigua per part de la comissió de preus, quan s'ha produït una abaixada del consum. 
Aquest assumpte és una qüestió de la que portem temps parlant, respecte als preus de l'aigua i que podeu vore a l'entrada de desembre de 2014 amb el títol "En favor de qui legisla el PP? En favor teu, no."
La proposta va ser aprovada per unanimitat. Vos deixe ací la nostra exposició

- Moció de Compromís per a garantir la recepció de les emissions en la nostra llengua, TV3 i IB3.
Ja en setembre de 2009 EUPV va presentar una moció, en termes molt semblants donant suport a la iniciativa amb el nom "Televisió sense fronteres". Lògicament continuem donant suport a aquesta proposta. Ací la nostra breu intervenció.
La moció compta amb 7 vots a favor (PSOE, EU i Compromís), 3 abstencions (PP) i 1 en contra (C's). 

- Moció de Compromís en contra del TTIP. La moció denuncia les condicions que s'estan negociant en aquest tractat. 
Novament resulta que EUPV va presentar ja aquesta moció en setembre de 2014, afegint en aquella ocasió la petició de que qualsevol resultat de la negociació fora aprovat per referèndum a la ciutadania. Així ho hem recordat a la nostra intervenció i hem votat a favor. 
La moció compta amb 7 vots a favor (PSOE, EU i Compromís), 4 abstencions (PP i C's). 

- Moció d'EUPV per a la publicació dels contractes pel qual l'Ajuntament presta serveis, i executa obres o subministres per mig d'altres entitats. En definitiva que es publiquen els contractes que te en execució l'Ajuntament, a través de la web municipal. Ací la nostra intervenció.
La proposta va ser aprovada per unanimitat. Ací l'exposicio.
La moció va ser aprovada per unanimitat.

Crec que és la primera vegada que ens aproven dos mocions en un mateix ple, per unanimitat ... Oooohh!!!!

Bé sols queda explicar que varem plantejar des del punt de pregs i preguntes. Però com que hi ha alguna coseta interessant al respecte, això serà un altre dia (amb possible polèmica i tot). 

miércoles, 6 de enero de 2016

Mocions i precs de l'últim ple.

Se m'havia passat publicar açò: Tres mocions es tractaren ...

1.- Moció pel seguiment dels acords plenaris:
Aquesta moció presentada per compromís va ser aprovada per unanimitat, i preten que es puga fer un seguiment dels acords plenaris que moltes vegades queden a l'oblid i no tenim la certesa que l'equip de govern els execute. No sempre tenir coneixement del grau d'execució.

2.- Moció per l'eliminació de símbols feixistes:
Aquesta moció també presentada per Compromís, i proposa una sèrie d'actuacions: 
- Retirar simbologia feixista.
- Eliminació de les plaques amb símbols falangistes de les vivendes.
- Canvi de nom del Carrer Ramón Perales.
- Eliminació dels símbols d'exaltació al cementiri.
- Creació d'una placa d'homenatge.

Des d'EUPV hem proposat a Compromís una modificació a les propostes, que ha sigut acceptada. Entenem que és convenient que faça una consulta prèvia als veïns, sobre si accepten un canvi de nom. Bàsicament entenem que és més adequat, per que es dona la circumstància que als primers anys de democràcia es va passar a consultar a veïns per al canvi dels noms franquistes dels carrers, i en el cas del divisionario Ramón Perales, es va canviar eliminant la referència de divisionario i deixant sols el nom de Ramón Perales. No entendríem que ara aplicarem un canvi sense eixa consulta, quan existeix eixe precedent respecte al procediment que es va aplicar.

Acceptada aquesta suggerència, i altra feta pel PSOE que matitzava el punt del cementiri, i deixava per a més endavant la placa homenatge, la moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís, EUPV i les abstencions del PP i C's, 

3.- Moció per la redacció d'un reglament d'ús de les xarxes socials de perfil municipal:
Aquesta moció presentada per C's, preten reglamentar la forma institucional d'ús de les xarxes socials i aplicacions de comunicació de les noves tecnologies.
Des d'EUPV, entenem que no serà tasca senzilla, però estem d'acord amb l'esperit de la moció i entenem que ens hem de sentar per a treballar al respecte i intentar-ho. Però ja intuïm que no serà fàcil articular una cosa d'aquesta magnitud, però de segur que alguna millora podem introduir.

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat, amb algunes esmenes.

PREC:
I per últim com a prec, varem formular el següent:
Per que quan es cobra per utilització d'una pista al poliesportiu, no es dona cap rebut de pagament? Entenem que és necessari que es done algun justificant al respecte que proporcione seguretat i control respecte del que s'està pagant. No s'ha fet mai o al menys ara no es fa, i creiem que s'hauria de fer i així ho hem demanat.