martes, 15 de febrero de 2011

L'empresa del FEM

M'hen fet el següent comentari: "He sentit per ahí que fa quasi dos anys que l'Ajuntament no paga a l'empresa de recolida de fem. Això es cert?"

No puc assegurar-ho de moment, tractaré de vore quina és la situació actual.

Però el que SÍ que puc assegurar, es que l'empresa encarregada de larreplega, l'any passat va presentar un recurs contenciós-administratiu reclamant el pagament d'una sèrie de factures que no li pagaven.

Unes dies abans de començar el mes de juny, l'Ajuntament va rebre un requeriment del jutjat, exigint-li informació de l'expedient denunciat (per lo vist l'Ajuntament no col·laborava massa), advertint-lo de la multa que se li imposaria per cada dia que tardaren en contestar.

Nosaltres, des d'Esquerra Unida, demanarem saber quin era el deute amb l'empresa (agost 2.010) i un mes i sis dies després ens comuniquen que els debien 42.715, 35 € de tres factures pendents (una de 2.009 i dos de 2.010).

Amb aquests precedents, no seria gens descartable pensar que la situació haja anat a pijor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario