domingo, 2 de octubre de 2011

Del Ple i el Reglament de les Instal·lacions Esportives

Un dels punts del passat ple, era un "Reglament d'Instal·lacions Esportives". Del Reglament en sí, al Ple varem enumerar una multitud de deficiències i coses que hi hauria que incorporar i algunes que reredactar amb molta més claretat. Falten molts aspectes i la proposta que es presentava ens pareixia que no era gens útil per al poble, pq deixava moltes coses per tractar adequadament.
Si entrara a explicar els detalls ací, em quedaria un rotll un poc llarg, però sí que vull proposar-vos un jos interessant. Presteu atenció:
Segons paraules del Regidor d'Esports, la proposta que ens presentaven era fruit de examinar diversos reglaments, extraure les parts més interessants i adaptar-les a la realitat de La Pobla Llarga.  
Ací vos deixe la proposta de Reglament per a la Pobla Llarga i ací un altre reglament.
Sense comptar amb el nom del poble, vos propose que trobeu on estan les adaptacions. Al primer que la trobe li pague una canya aquestes festes.
El Sr. Carrasco, al final del Ple baixant les escales (en públic) deia en veu alta que NO li agradaven "Els listos" (o listillos, no recorde amb exactitud el terme).
A mi el que no m'agrada es que em prenguen per tonto, i ho lamente però quan crec que una cosa està mal feta ho he dir, ho de dit i ho diré.

No hay comentarios:

Publicar un comentario