miércoles, 9 de enero de 2013

El pressupost de 2.013

El que millor defineix les línies del pressupost de 2.013, seria que el debat sobre el pressupost era un poc repetitiu. No debades les línies que reflexen són una continuïtat dels ja de per sí buits pressuposts del 2.012.
Retallades en programes de cultura, joventut, tercera edat, ...
Increment de les despeses jurídiques, advocats, etc.
Es pressuposta a la baixa les festes (36.000 €) i després sempre se'n passen. (Al 2.012 pressupostaren el mateix, després ho incrementaren a 51.000 i han arribat 62.000 €).
No apareix per cap lloc el conveni signat amb la Conselleria pel Monterrey, es repeteix el Pla Provincial per a l'aparcament de camions i continuen al pressupost les antenes de telf mòbil.

És un pressupost buit de cap projecte mínimament ambiciós, i en el que tampoc apareix cap iniciativa destacada de foment de l'ocupació. Dona la sensació que el fallit Taller d'ocupació de l'aparcament de camions ha soterrat qualsevol nova iniciativa al respecte.
Es fa difícil destacar absolutament res ...

Pot ser per això mateix, en defensa del pressupost anuncien que és un pressupost amb superàvit i que el programa d'emergència social s'incrementa en 7.000 € (açò que és positiu, mereix una reflexió que deixe per a més endavant). 

Clar que obvien mencionar que rebaixen l'Ajuda a Domicili en 8.000 €, i que l'any passat ja es va rebaixar en altres 9.000 €. 
Que es pensàveu?

No hay comentarios:

Publicar un comentario