martes, 21 de enero de 2014

Concessió construcció i explotació per 25 anys de nou bar al poliesportiu.

Hui hem tingut Ple extraordinari on el punt estrela era la cessió d'uns 168 m2 per a construcció i explotació d'un nou bar-restaurant al poliesportiu.

Aquest punt estava dividit en dos parts.

A la primera es decideix cedir 168 m2 del poliesportiu amb l'objecte de construir i explotar un nou bar al poliesportiu, i es posa un preu d'aprofitament del lloc de 25.000 € per 25 anys d'ús. Venen a ser 85 € al mes.
Nosaltres hem valorat que no ens pareix mal que hi haja un lloc cedit per a l'ús mencionat, però que eixe preu d'aprofitament ens pareix insuficient. A pesar d'això s'hem abstés, l'aspecte més rellevant és el següent apartat.
A la segona part, es tractava d'aprovar el projecte per a la construcció i el plec de condicions per a la seua adjudicació i explotació. Construcció que haurà de córrer càrrec de qui se la quede.
Però que passa? 
- Passa que el projecte és insuficient per a tindre detalls sobre la construcció, una simple memòria valorada el quantifica en 120.000 €, però no indica què exactament, quins materials, quines qualitats, etc.
- El pleg no posa condicions a com s'ha de construir, per a tractar de marcar unes linies i que la construcció no interfereixca amb normal funcionament del poliesportiu.
- Super important ... no es fixa un aval per a la seua construcció, amb el risc que açò suposa per al poble.
- En les millores s'hauria de contemplar el tancament-separació del recinte del bar, de la resta d'instal·lacions esportives.
- No estem d'acord amb el sistema d'adjudicació negociat sense publicitat (encara que a pregunta nostra, ens ha assegurat que es convidarà al menys a tots els empresaris de la restauració del poble), i que sol tenir sempre les paperetes per a que acabe convertint-se en una adjudicació a dit.

Per tot açò i algunes altres qüestions que també hem mencionat, el nostre vot ha sigut en contra per a aquesta segona part. 

Val a dir que s'han introduït un parell de canvis, un suggerit el dia de la comissió (indicació sobre plaç d'execució) i altre hui al ple de hui (període de temps que es permet tenir el bar tancat), però que no ens pareixen massa significatius.       

No hay comentarios:

Publicar un comentario