miércoles, 30 de abril de 2014

El Plenari de hui i les seues anècdotes i no tant ...

Mireu hui per fi hem tingut ple després de varis intents fallits. Hi ha alguns aspectes que caldria explicar, però vull començar precisament per les anècdotes (per dir-ho d'alguna manera). 

El segon punt de l'ordre del dia ha estat el de l'aprovació d'una dedicació del 62,5% de la jornada laboral del Sr. Pep Larrosa, per la qual cosa rebrà 900 € bruts.
Però quan el Sr. Alcalde diu ... "Vots a favor?" Tots els del PP alcen el braç, inclòs el Sr. Larrosa que en eixe moment estava votant a favor de posar-se un sou a sí mateix, i el Sr. Alcalde li ha hagut de dir: "No, tu no deus votar a favor." I el Sr. Larrosa exclama .. "Ah!!!" i baixa el braç.
Arribat el moment de "Abstencions?" I en eixe moment, jo en nom d'EUPV alce el braç (únicament jo, ja que el psoe votava en contra), i el Sr. Alcalde es queda mirant i diu ... "Ara Pep, ara t'has d'abstindre".  

I arribat aquest punt, encara que podria donar opinió, preferesc deixar-ho en una narració dels fets i punt.

Altra qüestió al·lucinant es produeix al punt 5, on hi havia un suposat conveni a aprovar entre l'Ajuntament i una empresa per a l'arreplega d'olis usats. 
Arribat el punt, no sabíem per que havia aparegut un afegit al punt que deia "(Sense efectivitat)".
El secretari es posa a explicar que hi ha altres empreses millors, i que la agència energètica havia desestimat a aquesta empresa en l'adjudicació de la Mancomunitat, i l'Alcalde replicant-li que això que tenia que vore, que no afectava al conveni de l'Ajuntament, i els dos discutint sobre que si sí o sobre que si no.
Jo he dit que no podia entendre, com una qüestió així que presentaven per a aprovació no la hagen discutit abans i no s'aclareixen amb el que volen o no presentar per a l'aprovació. M'ha paregut ridícul i un símptoma clar del descontrol existent.
Finalment l'Alcalde ha decidit retirar el punt de l'ordre del dia i no hem tractat el tema.

Bé, per hui prou. Un altre dia remate algunes qüestions més del Ple.

AHH!! Per cert ... s'ha realitzat el sorteig de les meses electorals. Enhorabona als agraciats.
Promet ... que el que havia dit, uns moments abans de l'inici, de que es repartiria entre els assistents a la sessió del Ple, era BROMA!!! De veritat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario