sábado, 5 de diciembre de 2015

Resum del ple de la setmana passada (mocions i pregs/preguntes)

Quedaven els blocs de mocions i pregs i preguntes. Una de Compromís, una del PSOE i 6 del PP.
No es podeu oerdre l'episodi "paranormal" de la moció 3.

1.- Moció de Compromís pel tancament dels CIES. 
Rebutjada amb els vots de PP, la abstenció de PSOE i C's, i els vots a favor de Compromís i EUPV (amb esmena). 

2.- Moció del PP respecte a la Subvenció de llibres de text. Bàsicament demanen que les ajudes foren proporcionals al nivell de renda, major diàleg i que arriben prompte els diners. 
Rebutjada, al contar sols amb el vot a favor del PP, i en contra PSOE, Compromís, EUPV i C's. 

3.- Moció del PP en defensa de les Diputacions. Bàsicament per a que continuen exercint les seues competències. Ací es produeix una situació FANTASMAGÒRICA, encara no m'ho puc creure.
Es produeix un empat en primera instància. El PSOE s'absten, voten a favor PP i en contra Compromís, EUPV i C's. Es produeix un empat per l'abstenció del PSOE.
Aleshores s'ha de fer una segona votació en la que l'Alcaldessa disposa d'un vot de qualitat que pot desfer l'empat. PERÒ el secretari diu que el PSOE ha de desempatar obligatòriament. Per a mi inaudit. No poden estar obligats a votar a favor o en contra, i jo crec que simplement si no hi ha majoria suficient, NO s'hauria d'aprovar. 
La bona qüestió es que el PSOE, va proposar un canvi i es va sumar el PP en la votació, per a aprovar la moció. 
Aprovada (amb esmena).

4.- Moció del PP, per reprovar les declaracions de Vicent Marzà al setembre de 2014. 
Rebutjada amb els vots del PSOE, Compromís i EUPV, i els vots a favor sols de PP i C's. 
5.- Moció del PP en defensa del districte únic en l'elecció de centres escolar. Bàsicament es tracta de reclamar que la distància al centre, continue sense ser un criteri que es puntue en l'elecció de centres.
Rebutjada amb els vots del PSOE, Compromís i EUPV, i els vots a favor sols de PP i C's.  
6.- Moció del PP en contra del programa experimental d'escolarització en centres públics dels xiquets de 2 a 3 anys. Es tracta d'un programa experimental que el PP demana que es retire.
Rebutjada amb els vots del PSOE, Compromís i C's, els vots a favor sols de PP i l'abstenció d'EUPV.
7.- Moció del PP per a assumir l'atenció als refugiats com a qüestió d'estat. 
Aprovada per unanimitat amb una esmena d'EUPV.
8.- Moció del PSOE, per a la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
Aprovada amb els vots a favor del PSOE, Compromís i EUPV, en contra del PP, i abstenció de C's.

Per últim als pregs i preguntes, plantejarem que:
- Encara estem esperant conèixer el pleg de condicions per a l'adjudicació del Bar dels centre de Majors.
- Que va a fer l'equip de govern amb la sèquia de la Mina, en la que es suposava que anava a assumir el manteniment?
- Lamentarem l'episodi caòtic viscut en la forma en que s'ha adjudicat l'obra de 30.000€ del Monterrey corresponent al 2015, i demanem que no es repeteixca.
- Demanarem que en la futura concessió del contracte del fem, l'empresa es faça càrrec del segur de responsabilitat civil, de manera que cobreixca les incidències provocades per inclemències del temps que poden provocar danys causats pels contenidors en no estar subjectes.  


No hay comentarios:

Publicar un comentario