sábado, 26 de diciembre de 2015

Crònica de l'últim ple de l'any

El passat 22 de desembre varem tindre l'últim ple de l'any. 
Ha destacar com a punts més controvertits, la pujada de preu del rebut de l'aigua, la liquidació del compte general de 2014 que no està aprovada i les mocions. Passe a comentar ...

PUJADA DE L'AIGUA:
El punt 3 de l'ordre del dia era la proposta d'una nova taxa que s'aplicarà al rebut de l'aigua per a cobrir les despeses de la planta de filtres per a l'eliminació de plaguicides.
La planta de plaguicides, segons l'empresa que disposa de la concessió al poble, té un cost de manteniment d'uns 32.000 € anuals. 
El PSOE amb el vot a favor de Compromís han decidit aplicar un nou concepte al rebut de l'aigua que suposarà un 0,1517 € per m3. Es dir en una casa amb un consum de 40 m3, açò suposarà 6 €, si el consum es de 30 m3 serien 4,50 €  

EUPV ha proposat que eixe cost de 32.000 € que es passa als veïns es redueixca. L'Ajuntament disposa d'uns ingressos aprox de 19.000 € de la mateixa empresa pel cànon variable que ha de pagar a l'Ajuntament, així proposem que si el cost es de 32.000 € i ingressem 19.000 €, amb repercutir els 13.000 € de diferència seria suficient. 
A més, a més, a mig plaç s'hauria de continuar buscant formules per reduir eixe cost. Algunes ja les hem plantejat també, però no es poden aplicar de manera immediata.
Les nostres propostes no han estat considerades i finalment el nou preu ha estat aprovat amb els vots a favor de PSOE i Compromís, abstenció de C's i el vot en contra de PP i EUPV.
Vos deixe ací la nostra exposició al respecte i una posterior intervenció de replica.

CONVENI PRACTIQUES. F.P. DUAL:
Al punt 4 s'aprova adherir-se al conveni per a fer pràctiques al poble per part d'estudiants de FP Jardineria i Floristeria, de l'Institut de Castelló de la Ribera. Sense debat la proposta va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís, EUPV i C's. El vot en contra del PP.

APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE 2014:
Al punt 4 es proposa per a la seua aprovació els comptes del 2014. A eixos comptes inicials hi ha una sèrie d'al·legacions presentades pel grup socialiste, i que es dona resposta a un informe del secretari que al nostre judici, no acaba d'aclarir si s'accepten algunes de les rectificacions necessàries.
Nosaltres des d'EUPV tenim molts dubtes respecte de dos qüestions essencials.
1.- No quadren els imports pendents de pagament que figuren als pressupostos tancats de les quotes urbanístiques (apròx 1.300.000 €), quan segons els serveis administratius de l'Ajuntament sols hi ha pendents uns 900.000 €.
2.- No tenim reconegudes les obligacions de pagament pendents d'aplicar, derivades de les diferents sentències recentment conegudes.

Donat tot açò i donada la certa ambigüitat que crec que es produeix a l'informe del secretari, no podem donar el vot a favor i optem per l'abstenció.
Els comptes no foren aprovats, ja que sols contaren amb el vot a favor del PP, en contra de PSOE i Compromís, i l'abstenció de C's i EUPV.

Queda per exposar la part de mocions i pregs i preguntes, i això ho deixem per a una altra entrada al Blog.

Per cert ...  aprofite per a desitjar-vos que tingau unes bones festes, que les disfruteu amb companyia de la gent que més s'estimeu, que sigau Feliços. 

Una abraçada ...
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario