domingo, 27 de diciembre de 2015

No es tan difícil, si ho diguem claret.

He vist diverses explicacions respecte de la nova taxa que apareixerà al rebut de l'aigua, i crec que és senzill si volem donar l'explicació senzilla. 

La planta de tractament dels plaguicides té un cost anual de 32.000 €, segons l'empresa.
L'ajuntament ingressa de l'empresa pel contracte de la concessió, uns 19.000 € a l'any. 

EUPV no es nega a repercutir el cost al rebut, però proposa que sols es repercuteixca la diferència 13.000 €, per a que l'efecte siga menor entre els veïns i veïnes, i que a més treballem a mig termini, per reduir el cost de 32.000 € i en els propers anys encara coste menys diners (hi ha propostes plantejades amb aquesta finalitat).

REPECTE de les explicacions que es donen, cal aclarir alguna cosa que representa més bé una absurda discussió terminològica, per exemple:

1.- No és un impost nou: Cert, en realitat es tracta d'una taxa pel manteniment de la planta. Però per al usuari, que li posen el nom que vullguen ... un concepte més a pagar al rebut.
2.- No és nou pq ja s'estava pagant: S'estava pagant (en part) al pressupost municipal, sí. Com es paga el manteniment del poliesportiu, la biblioteca o qualsevol altre servei municipal que no és paga amb una taxa de l'usuari. Normal, no veig cap element que resulte sorprenent. El que ix del pressupost ix dels impostos de tots de manera solidaria, i el que es paga amb una taxa ho paga total o parcialment l'usuari. Cap novetat. 
3.- La nostra proposta no contempla que tenim acumulats 30.000 € pendents de pagar d'anys anteriors. No, ni la nostra, ni la d'ells. Es dir ... la nova taxa que s'aplicarà a partir de 2016, servirà per pagar el manteniment de funcionament anual (32.000 €) del 2016 endavan, no per a pagar el que està acumulat d'anys anteriors. No s'ha traslladat cap proposta respecte d'eixe import acumulat, però lo important és que al menys ara estarà controlat i eixe import ja no anirà a més.  


 

1 comentario:

  1. Fent algunes puntualitzacions ...

    - Que si no és impost, que si no és nou, (tècnicament ja he dit que seria una taxa) tant se val. La cosa clara és que abans no estava als rebuts, i ara als rebuts apareixerà aquest nou import. Així crec que ho entenen tots.

    - Quan dic que abans s'estava pagant (en part) al pressupost municipal, vull dir que s'estava pagant dels diners de l'Ajuntament, encara que és cert que no existia partida específica al pressupost, molt probablement per evitar haver de donar explicacions.

    - I per últim, una rectificació ... quan acceptem que el deute acumulat (uns 30.000€) s'haurà de pagar, evidentment sempre i quan s'aclareixquen els comptes i es comprove que el que s'ha liquidat a la empresa fins ara és correcte i no calga rectificar alguna cosa encara.

    ResponderEliminar