domingo, 31 de julio de 2016

Últim ple prevacacional

El ple no va tindré pràcticament cap aspecte conflictiu, ho comentaré ràpidament i destacaria el punt de les bases per a la bossa del pla d'ocupació.

Permeteu-me al respecte que altere l'ordre i comence per aquest últim punt ....

3.- Destacar el Pla d'ocupació. Des d'EUPV hem aportat molt al respecte. Forma part d'una de les reivindicacions que pactarem amb l'equip de govern per introduir al pressupost.
Respecte de les bases inicials presentades inicialment per l'equip de govern, hem anat aportant canvis (pràcticament el 85% dels canvis han estat aportacions d'EUPV) que han centrat les bases en facilitar l'accés a aquelles famílies que més ho necessiten, descartant experiències laborals, cursos formatius, etc. Les condicions familiars i situació econòmica, seran determinants.
Estem satisfets i esperem que funcione, tots ho estan, de fet s'ha aprovat per unanimitat. Si podem posar algun repar, seria que la dotació econòmica del Pla és modesta, hem demanat que s'estiraren els recursos econòmics fins on hem vist que podíem demanar, tant de bò que tots quedaren satisfets i que les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament permeteren ser més ambiciosos. 
De fet al nostre programa electoral teníem aquest compromís, i ho teníem amb més generositat.
Ací vos deixe la intervenció en aquest punt de l'ordre del dia, en que encara es feren alguns retocs, però que com he dit va ser aprovat per unanimitat.

1.- Es va aprovar una moció per demanar a l'inspecció de treball q no obligue a contractar als xicotets Ajuntaments, als professionals autònoms q fan treballs per als Ajuntaments de menys de 4 hores setmanals. Actualment hi ha molts ajuntaments que compten amb ajuda d'enginyers tècnics, agrícoles, de camins, etc... i que aporten col·laboracions de treballs per mitjà de convenis. El govern pareix que preten forçar que els xicotets Ajuntaments els contracten per hores, crec que amb la insana intenció (i açò és una valoració subjectiva) d'unflar estadístiques de contractació. 
La Diputació per unanimitat es va mostrar en contra, i l'Ajuntament de La Pobla li ha mostrat el suport. Es va aprovar per unanimitat.

2.- També es van aprovar dos convenis per a subscriuries a participar del servei mancomunat d'atenció de l'OMIC (Oficina d'atenció al Comsumidor) i del servei d'Educació Vial.
Aquests dos convenis també van ser aprovats per unanimitat.
Cal destacar al respecte que el conveni de l'OMIC ja va ser sotmès a valoració en comissió informativa per el PP en el 2012, i que ja va ser dictaminat favorablement per unanimitat, però no sabem per que el PP mai va tirar endavant aquest conveni i mai va arribar al Ple.
Al Ple varem voler deixar constància d'aquest fet.

A pregs i preguntes, preguntarem per l'acompliment d'una sèrie de compromisos de pagament que estaven programats (aspectes sobrevinguts de l'anterior equip de govern) i que havien d'haver acabat ja a dia de hui, i també sobre la duració i situació de baixa laboral d'una persona del departament d'urbanisme municipal.

QUE PASSEU BONES VACANCES !!!! Ens veiem a setembre, amb una nova edició del sopar d'estiu.    No hay comentarios:

Publicar un comentario