viernes, 8 de julio de 2016

Els aspectes pendents del Ple

Quedaven alguns punts pendents d'explicar però no necessitaran molt de discurs:

- Aprovació d'un banc de terres: Aprovat amb 8 vots a favor i 2 abstencions del PP. Es tracta de la creació d'un registre on es poden inscriure terrenys per a que persones interessades les puguen llogar i treballar. A la nostra intervenció expliquem que encara que sabem que es complicat que es produeixquen moltes transaccions el que no té sentit és no fer res.
Vos deixe la intervenció.

- Creació d'una comissió de seguiment del contracte de suministre de l'aigua. No cal explicar (hem estat molt crítics al respecte), la quantitat de vegades en que s'han produït situacions estranyes i dubtoses al respecte. Aquesta comissió en fara el seguiment. La proposta va ser aprovada per unanimitat.   

- Moció del PP demanant que es reclame a la Diputació que mantinga el núm de beques de la Dipu et Beca, o que les complemente l'Ajuntament.
En realitat ací el PP parla de descens del núm de beques sense tenir en compte que en realitat tenim més diners per a beques i que la Dipu ha invertit més diners del que es feia abans.
Ací la explicació del nostre desacord amb la moció
La moció va ser rebutjada amb 2 vots a favor del PP, 1 abstenció C's i 7 vots en contra (PSOE, EUPV i Compromís).

Pregs i preguntes:
- Ens interessarem per la problemàtica de les males olors i respecte al nou accés al poliesportiu expressarem que no era el tipus d'accés que s'ha realitzat el que nosaltres esperàvem. El que s'ha fet és un accés bastant precari que entenem sols preten eixir del pasi demanem que tinguen present que eixe accés no pot ser definitiu i que cal millorar-lo molt.
Ací la qüestió plantejada i unes imatges al respecte. 
NOTA: Deixe pendent parlar de les passades eleccions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario