jueves, 19 de marzo de 2015

Una xafarderia sobre Soler amb els joves del PP, i una bona notícia sobre la no pujada de l'aigua.

1.- Sobre Soler i les joventuts del PP:
M'ha dit un pardalet que el president de les NNGG del PP (els joves del PP), va rebre una bona reprimenda del Sr. Soler per no acudir a l'acte d'inauguració del local "multiusos".
Igual els joves del PP encara no tenen clar de que va el tema i es pensen que poden decidir lliurement si acudeixen o no a aquest tipus d'actes. "NO VULL QUE AIXÒ TORNE A PASSAR!!"

Si amb una inauguració passa això, com per a discutir-li alguna altra qüestió. Sabeu que vos dic? Que ni em sorpren a mi, ni possiblement a ells tampoc, i total al fi i al cap, la gent està on està per voluntat pròpia. Doncs com es diu en castellà ... "Que cada palo aguante su vela". 

2.- De l'aigua:
Crec que a ja és sobràdament coneguda la nostra posició crítica amb la facturació de l'aigua. Tarifes amb les que l'empresa concessionària ens està aplicant uns preus als rebuts, per tal d'amortitzar els diners que va anticipar a l'Ajuntament, i tot això amb la connivència del PP.

Per aquest motiu som exigents i no acceptem quan l'empresa sol·licita increments de preu.

Al Ple de setembre hi havia damunt la taula una nova proposta d'increment, ja sabeu que ens posicionarem en contra i fins i tot el PP va canviar i va dir que no acceptava la proposta d'increment i que sols aprovaven l'IPC (1,4%).

Bé doncs la bona notícia és que finalment la empresa no ha seguit avant amb la proposta i no hi ha pujada ni del IPC. 

No dic que siga mèrit nostre, però alguna cosa haurem tingut a vore, NO?
Deixeu-me al menys que pense que de quant en quant el nostre treball fructifica.


No hay comentarios:

Publicar un comentario