lunes, 3 de enero de 2011

L'últim ple de l'any.

L'orige del ple extraordinari i urgent de les 12:30h del dia 31, és el següent:
El dimarts dia 28 hi ha un ple extraordinari en el que entre altres coses es vota el pressupost per al 2.011.
El dijous 30, hi havia un altre ple ordinari convocat (el que toca cada 3 mesos).
Bé, doncs al ple del dia 28, alteraren el ordre dels punts del dia per a que estaguera present una regidora del PP (se n'anava de viatge). Va votar el primer punt i se'n va anar, amb la qual cosa el PP va quedar amb 5 regidors igual que la resta de l'oposició (2 EU i 3 PSOE).
Després d'un ple un poc tens (va ser en el que l'Alcalde arriba a dir que ja m'havia aguantat prou i que el Ple no era lloc per a opinar), en l'últim punt de l'ordre del dia es va votar el pressupost.
5 a favor i 5 en contra i l'Alcalde donà per aprovat el pressupost, sense que ningú es donara compte que des de que se n'havia anat la regidora, ja no tenien majoria.
En aquest cas, el que tocava haver fet era repetir la votació i en una segona votació, si persisteix l'empat, decideix l'Alcalde amb el seu vot de qualitat (però no es va fer).
Vista l'errada, en el ple del dijous dia 30, intentaren ficar aquest punt del pressupost de nou, per via d'urgència. Això s'ha de proposar i votar abans de l'últim punt de precs i preguntes. Arribat el moment ho proposen (incloure el punt) i es vota. El resultat 5 a favor i 4 abstencions (en aquesta ocasió a la absència de la regidora del PP es suma una de l'oposició).
A continuació es vota el pressupost amb el resultat de 5 a favor i 4 en contra.
Seguidament el Secretari explica que no val, per que per a que s'aprove la urgència es necessària l'aprovació per una majoria absoluta de membres del ple (es dir 6 vots).
L'Alcalde ens diu que repetim la votació i inquereix a PSOE i nosaltres a que canviem el vot, pq sino convocarà de nou un ple, per a aprovar eixe punt del pressupost.
Els companys del PSOE s'ho parlen, a mi em pareix ridícul canviar el vot simplement per que el resultat no ha segut el desitjat i sobre tot per que no veig cap motiu per a aprovar una urgència que no trobe per cap costat i que ningú de l'equip de govern ha explicat. Jo no canvie de vot i finalment el grup socialiste tampoc, repetint-se un 5 a favor i 4 abstencions.
Com a resultat (i no se si represàlia) l'Alcalde decideix citar-nos amb caràcter d'urgència al dia 31 a les 12:30h. Ho haguera pogut fer qualsevol altre dia, però ... "es lo que hay".
I aquesta és l'última història per a no dormir que va tindré lloc al 2.010.

No hay comentarios:

Publicar un comentario