jueves, 12 de enero de 2012

Del passat Plenari

La primera de les qüestions a debat va ser el pressupost del 2.012 i una de les coses que em va cridar l'atenció del pressupost, és sobre el capítol d'inversions. En general el pressupost  aprovat és un pressupost raquític que no aporta res, però el capítol d'inversions és pràcticament inexistent, únicament els 70.000 € del Pla Provincial que venen automàtics tots els anys, des de la Diputació cap als pobles (la quantitat varia segons habitants), i que per al 2.012 es destinaran a l'aparcament de camions (que per cert deuria d'haver-se fet amb el Taller d'Ocupació que es va tancar en desembre, i on s'han acabat el temps i els diners, però l'aparcament no s'ha finalitzat). 

I Pq destaque açò? Doncs per una qüestió que considere prou greu. Després de que el Govern del PP perdera la subvenció de 900.000 € del Monterrey, es va renegociar un conveni amb Conselleria per a subvencionar 800.000 € del Monterrey, en diversos anys fins al 2.016. La Majoria de l'aportació passava a retrasar-se prou anys, en concret ...

Any 2.010: 100.000 €.
Any 2.011:   70.000 €.
Any 2.012:   75.000 €.
Any 2.013:   75.000 €.
Any 2.014: 100.000 €.
Any 2.015: 150.000 €.
Any 2.016: 230.000 €.

La bona qüestió és que el Sr. Soler ha decidit, no consignar res per al 2.012 a pesar de que tenim el conveni signat (EU va votar a favor del conveni) amb aquestes aportacions que mencione.
Quan li hem demanat explicacions al Sr. Alcalde, la seua justificació és que com ... "LA CONSELLERIA ESTÀ COM ESTÀ".

O siga que a pesar d'estar signat, l'Alcalde i Delegat del Consell, no creu que la Conselleria vaja a complir i no passa res?

No hay comentarios:

Publicar un comentario