sábado, 4 de julio de 2015

Sobre les nostres posicions al primer Ple de Legislatura

Faré un repàs ràpid dels punts que es van tractar per a posteriorment entrar amb més detall, en aquelles qüestions més controvertides.
1.-El primer punt va ser l'acta, que com sempre toca retocar alguna cosa.

2.- Votarem a favor d'incrementar la periodicitat de les sessions ordinàries a mensuals (abans trimestrals).

3.- També de la nova composició de les Comissions Informatives, ara hi haurà 4 (abans 2).

4.- Ens abstinguérem a la proposta dels imports que van a pagar-se per assistències a Plens, Comissions Informatives i Comissió de Govern, manifestant que ens convencia plenament la proposta per al Ple i C.Govern, però ens pareixia un salt massa important el de les Comissions, donades certes circumstàncies. [Ho explicaré amb més detall].

5.- Donarem el nostre recolzament a totes les propostes de designació de representants municipals a diversos òrgans col·legiats, excepte el del Consorci de Residus. [Ho explicaré amb més detall].

6.- Ens abstinguérem davant la proposta de nomenament de tresorer municipal.

7.- Votarem a favor de la proposta de retribució per dedicació parcial (50%) a Vicent Furió.
8.- I en contra de la proposta de retribució per dedicació parcial (50%) a Neus Garrigues.
[Explicarem amb més detall els dos casos, fins on puga].

9.- Votarem a favor de la modificació de crèdit per a pagar les retribucions mencionades, en l'actual pressupost.

==================================================================
TRES apartats mereixen una explicació un poc més detallada ... el 4, 5, i conjuntament 7 i 8.
A hui passe a explicar el punt 5 i per a més endavant deixa els altres (tindrem temps).

Com he dit recolzarem totes les propostes excepte una. En totes es designava un titular i un suplent. La de la Mancomunitat, Consell Escolar, Junta Local de Seguretat, Comunitat d'usuaris de l'EDAR, i a Amarlaco, tenien a membres de l'equip de govern com a titular i suplents.
Al Consorci Provincial de Bombers el titular era el representant de C's, Juan Luis Sanchis (i el suplent de l'equip de govern).
A la FVMP el titular també de l'equip de govern, i la suplència de Daniel Carbonell (Compromís)
Al Consorci de Residus el titular també de l'equip de govern, i la suplència per un servidor, es dir J.Vicent Dasí (EUPV).

Demanarem a l'equip de govern que se'ns tinguera en consideració per a figurar com a titulars en la proposta del Consorci. Explicarem que creiem que podíem fer un bon treball a l'organisme de tractament de residus, i que puguerem estar de titulars, a l'igual que el representant de C's ho estava al Consorci de Bombers.

La proposta finalment va tindre que passar a votació ja que el PSOE no va voler atendre la nostra petició. A la votació votaren en contra, i va ser desestimada, per 5 vots NO (PSOE), 4 vots SÍ (EUPV, Compromís i PP), i 1 abstenció (Ciutadans).

I aquesta és la història de com nosaltres donarem suport a totes les propostes de representació fetes per l'equip de Govern, però l'equip de Govern no va donar suport a la nostra, i acabarem recolzant-les totes, excepte una.

NOTA: Em queden dos explicacions pendents. Les tindreu (possiblement al proper cap de setmana) ... gràcies per la vostra fidelitat.
  


        

No hay comentarios:

Publicar un comentario