viernes, 10 de abril de 2009

El Monterrey


La història és la següent:

El 3 de juliol el Ple, aprova un pleg de condicions per a valorar les ofertes que es presenten per a la realització de l'obra del Monterrey. En eixes condicions que s'aproven s'estableix que es puntuaran:
Amb un 55% de punts (55 de 100), a la que oferte millor preu.
Un 25% el menor plaç.
Un 15% per assumir la direcció d'obra.
Un 5% a les millores econòmiques que es facen.

La Mesa de contractació es reuneix el 9 de gener, per a valorar les ofertes presentades i utilitza el següent criteri:
Un 55% de punts (55 de 100), per a les millores econòmiques.
Un 25% el menor plaç.
Un 15% per assumir la direcció d'obra
Un 5% sols, a la que oferte millor preu.

Observada aquesta anormalitat (el 55 passa a ser 5, i el 5 a ser 55) preguntem en la sessió del 26 de març i SORPRESA .... l'Alcalde diu que ho tindrà que mirar amb el Secretari, com si no sabera perfectament que és el que es va aprovar en aquella ocasió.
De vertitat l'Alcalde no sap el que aprova? Les irregularitats en l'urbanisme són continues i qualsevol dia tindrem una sorpresa.
Aquest un assumpte molt greu sobre el que estic a l'espera d'explicacions i sobre la que espere que s'assumeixquen resposabilitats. Ara que, segur que no és l'última.
BONES PASQÜES ....

1 comentario: