sábado, 4 de abril de 2009

Les Voreres

Les coses s'han fet prou mal, haurien d'haver dissenyat projectes per imports més menuts que hagueren possibilitat a les empreses locals accedir amb més facilitat a aquests contractes. Es tracta de fer voreres !!! No pareix que resulte ninguna obra d'enginyeria especial. Siga per les preses o pel que siga no donen peu amb bola.

Però jo volia contar una altra cosa:

Resulta que una empresa presenta les millors condicions econòmiques i les millors condicions en quant al foment del treball (els sos elements que més es puntuen, segons el decret ZP), però li descarten una part de les seues millores per considerar-les ja incloses al projecte, de manera que l'empresa adjudicatària resulta una altra. Casualment a la que es preten adjudicar el Monterrey (que ahí tenim altra moguda que ja contaré si finalment no s'aclareix).

No hay comentarios:

Publicar un comentario